Hlavní obsah

Beneš: Stát má plán na jádro a jak získat 100 procent v ČEZ

26. 9. 2017, 14:02
Právo, Martin Procházka

Česko bude muset v následujících desetiletích postupně utlumit provoz většiny svých klasických elektráren, a i když význam obnovitelných zdrojů poroste, samotné tento výpadek nemohou nahradit. Rozhodnutí o způsobu financování a výstavbě nového jaderného zdroje je proto stále aktuálnější, říká předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš. Vláda nyní mimo jiné i proto uvažuje o rozsáhlé transformaci Skupiny ČEZ, v jejímž průběhu by získala plnou kontrolu nad strategickými energetickými aktivy – uhlím a jádrem.

Foto: Foto archiv Práva, Právo

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ

Článek

V jakém stadiu jsou nyní přípravy výstavby nového jaderného zdroje?

Již loni jsme zahájili proces EIA pro lokalitu v Dukovanech, který je stále v běhu. Pro Temelín jsme již kladné stanovisko posouzení vlivu stavby jaderného zdroje na životní prostředí získali. Experti Stálého výboru pro jadernou energetiku rozpracovávají varianty financování nové výstavby, které si před prázdninami stanovil jako preferované.

Je výstavba nového jaderného zdroje skutečně nezbytná?

Spotřeba elektřiny v Česku loni dosáhla téměř 61 terawatthodin, což je nové historické maximum. Meziroční růst dosáhl téměř tří procent a jen část tohoto čísla lze přičíst nezvykle chladné zimě. Tento údaj především potvrzuje dobrou kondici české ekonomiky. Rostoucí hospodářství a větší využití elektřiny v dalších sektorech, jako je elektromobilita, by přitom měly spotřebu elektřiny táhnout vzhůru i nadále.

Zaměstnanci ČEZ neustále připojují nové průmyslové areály a posilují rozvodnou síť pro vyšší zatížení. Předpokládám proto, že letos rekord ve spotřebě elektřiny překonáme. Aby energetika toto tempo růstu dokázala udržet, potřebuje stabilní dodávky elektřiny. V následujících desetiletích nás přitom čeká postupný útlum výroby elektřiny z uhlí. Zároveň myslím, že nejpozději po roce 2035 skončí životnost jednotlivých bloků jaderné elektrárny Dukovany. Tento výkon bude třeba nahradit.

Není možné tento výpadek nahradit rozvojem obnovitelných zdrojů energie?

Díky rozvoji obnovitelných zdrojů si dnes může svůj vlastní zdroj energie pořídit prakticky každý, což přináší velkou změnu v chování našich zákazníků. Mnozí z nich totiž již nejsou pouze odběrateli energie, ale zároveň dodávají přebytky z výroby do distribuční sítě. Na tu jsou tak kladeny zcela nové nároky, kterým se musíme přizpůsobit.

Role obnovitelných zdrojů v českém energetickém mixu jistě významně posílí, nelze na ně ale zcela spoléhat. Česká republika nedisponuje mořem, kde se například v Německu nebo v Británii v blízké budoucnosti budou realizovat největší nárůsty výroby obnovitelných zdrojů. Jaderná energetika tedy v českých podmínkách zůstává zásadním bezemisním zdrojem energie.

Proč je nutné rozhodnout právě nyní? Nebylo by výhodnější počkat na další technologický vývoj v oblasti nové energetiky?

Jak jsem již řekl, první blok jaderné elektrárny Dukovany ukončí podle současných předpokladů provoz kolem roku 2035 a další dukovanské bloky budou následovat. Nový jaderný zdroj tedy musí být v provozu nejpozději v roce 2035, a abychom tento termín stihli, musí stát nejpozději na začátku příštího roku rozhodnout o způsobu financování této stavby.

Financování nového jaderného zdroje je složité právě proto, že stát není jediným akcionářem ČEZ

Je zde přitom ještě jeden aspekt – nynější generace expertů na jadernou energetiku pomalu stárne a odchází do důchodu. Tyto vysoce kvalifikované odborníky je velmi obtížné nahradit. Na technické obory se totiž čeští studenti nehrnou a nelze se jim vlastně divit. Absolventi totiž v současnosti v Česku nemají dostatečně zajímavou perspektivu. Na obzoru chybějí zajímavé významné projekty, na kterých by se chtěli a mohli podílet.

Pro to, aby si česká ekonomika udržela zdravý růst i do budoucna, je lidský kapitál klíčový. Právě jasný závazek státu vybudovat v Česku nový jaderný zdroj by takovou perspektivu mohl nabídnout.

Zmínil jste financování nového jaderného bloku. Jaké možnosti v současnosti připadají v úvahu?

Energetici se v současnosti potýkají s nepřirozeně nízkými cenami elektřiny, které neumožňují potřebnou obnovu a rozvoj elektráren. Do výstavby jaderných zdrojů, které jsou páteří energetické bezpečnosti, se proto ve všech zemích zapojují vlády. Toho si jsou vědomi i politici v České republice. Meziresortní Stálý výbor pro jadernou energetiku proto nyní analyzuje možnosti financování nového jaderného zdroje, přičemž všechny zvažované varianty počítají s účastí státu.

První variantou je vytvoření investičního prostředí a výstavba nových bloků v režii ČEZ, druhá varianta je založena na odkoupení dedikovaných projektových společností na nové Dukovany a Temelín státem a výstavba v jeho režii, třetí varianta pak počítá s větší transformací Skupiny ČEZ.

V rámci této transformace by stát získal do 100% vlastnictví i strategická aktiva ČEZ – jaderné i uhelné elektrárny – a využil je jako platformu pro výstavbu nového jaderného bloku. Je dobré říci, že zapojení státu je výhodné zejména pro spotřebitele a všechny občany. Stát k investici tohoto typu přistupuje strategicky – podobně jako se staví například k rozhodnutí, jak financovat velké dopravní stavby s významným přínosem, jako jsou dálnice či železnice. Nedívá se na návratnost investice čistě z pohledu ziskovosti pro akcionáře, ale zohledňuje potřeby svých občanů a rozvoje domácí ekonomiky.

O možné transformaci Skupiny ČEZ jste již zahájili diskusi na začátku roku. V jaké jste nyní fázi?

Jsme ve fázi úvah a zevrubných analýz. Vytváříme podklady pro ty, kteří budou rozhodovat o zájmech ČR a její energetické budoucnosti. ČEZ je nyní v poměrně komfortní situaci, kdy patří mezi finančně nejzdravější energetiky v Evropě, míra zadlužení i další finanční ukazatele svědčí o dobré kondici.

Nynější generace expertů na jadernou energetiku pomalu stárne a odchází do důchodu

Zbytečně dlouhé vyčkávání by se ale mohlo na kondici ČEZ negativně projevit. Proto neztrácíme čas, analyzujeme potřeby české ekonomiky v oblasti energetiky do budoucna a nabízíme státu, jakožto hlavnímu akcionáři, způsoby, jak tyto potřeby uspokojit a zároveň nepřijít o pozici ČEZ v evropské energetice, která podporuje sílu české ekonomiky.

Je transformace Skupiny ČEZ jedinou možnou cestou?

Podobnou situaci řeší řada významných evropských energetických hráčů. Někteří se vydali právě cestou transformace na dvě entity s přesně vymezenými kompetencemi v tradiční a nové energetice.

Pro příklad nemusíme chodit daleko, stačí se podívat na největší hráče evropského trhu, jako je RWE, která se rozdělila a vznikla Innogy, či vyčlenění společnosti Uniper z E.ON. Tato cesta se tedy osvědčila. Rozhodnutí ale bude na našich akcionářích, my provádíme hloubkové analýzy a vytváříme podklady pro usnadnění rozhodování.

Usnadnila by podle vás transformace ČEZ výstavbu nového jaderného zdroje v ČR?

Určitě. Současná debata o financování nového jaderného zdroje je složitá právě proto, že stát není jediným akcionářem Skupiny ČEZ a musí na ostatní akcionáře a jejich zájmy brát ohled.

Kdyby stát držel 100% podíl ve společnosti, která má nové jádro v ČR stavět, mohl by nejen snadněji rozhodnout o zahájení procesu výstavby, ale zároveň by mohl snadněji a výhodněji vyjednávat o financování s dalšími subjekty a institucemi.

Věříte vy sám tomu, že se nový jaderný zdroj v ČR opravdu postaví?

Přesvědčen mohu být pouze o věcech, které mohu sám ovlivnit. S výstavbou nového jaderného zdroje ale počítá energetická koncepce státu, která je hlavním dokumentem určujícím další vývoj české energetiky.

Energetici se v současnosti potýkají s nepřirozeně nízkými cenami elektřiny, které neumožňují potřebnou obnovu a rozvoj elektráren

Času pro zahájení výstavby ale rozhodně není nazbyt. Stát musí rozhodnout o způsobu financování výstavby nového jaderného zdroje a stanovit podmínky pro další pokračování přípravy tohoto projektu nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2018.

Vy sám ale často mluvíte o budoucnosti obnovitelných zdrojů energie. Nebylo by lepší sledovat tento trend?

Jádro je bezemisní stejně jako obnovitelné zdroje. Stojím si za tím, že by Skupina ČEZ dnes nebyla tak úspěšnou a významnou energetikou, kdybychom včas nezareagovali na změny na energetickém trhu a neinvestovali jsme do obnovitelných zdrojů a energetických služeb, což jsou v současnosti nejrychleji se rozvíjející oblasti energetiky.

Pro mě osobně je velmi potěšující, jak se nám daří využívat příležitosti v decentralizované energetice. Prostřednictvím ČEZ ESCO máme nakročeno stát se jedničkou v poskytování komplexních energetických řešení soukromým i státním subjektům ve střední Evropě. I díky tomu jsme schopni obhájit svůj podíl na trhu a do budoucna zajistit nové zdroje ziskovosti.

O budoucnosti obnovitelných zdrojů a ESCO trhu svědčí i to, že je o ně mezi investory zájem. Přizvání nových investorů do oblasti nové energetiky zvedlo hodnotu skupiny RWE o šest miliard eur. Pokud by se tedy stát rozhodl, že potřebuje získat další prostředky pro realizaci své energetické koncepce, může investice Skupiny ČEZ do OZE a ESCO výhodně zpeněžit. To je jedna z myšlenek transformace Skupiny ČEZ, jejíž detailní analýzu připravujeme.

Rozhodnutí, zda k transformaci přistoupí a které části případně oddělí a nabídne zcela nebo z významné časti privátním investorům, bude na valné hromadě. My v současnosti plníme strategii schválenou všemi akcionáři a udržujeme Skupinu ČEZ v dobré kondici a v silné pozici v rámci evropské energetiky.

Reklama

Související články

Temelín kryje pětinu české spotřeby

7. 7. 2017, 11:53

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila od začátku provozu už 200 miliónů megawatthodin (MWh) elektřiny. Českým domácnostem by toto množství stačilo na 14 let...

Druhý temelínský blok pracuje naplno

7. 8. 2017, 15:28

Druhý temelínský blok začal týden po připojení turbogenerátoru k přenosové soustavě pracovat na plný výkon. Jaderná elektrárna tak nyní kryje necelou třetinu...

Výběr článků