Hlavní obsah

Arbitráže mohou přijít Česko na 60 miliard korun

5. 4. 2003, 14:25 – PRAHA
Novinky, Jiří Vavroň, Roman Pospíšil

Česko čelí v současné době čtyřem arbitrážním řízením kvůli nedostatečné ochraně či poškození investic různých zahraničních subjektů. Tento počet se však může v krátké době zvýšit, eventuálně i zdvojnásobit. Podle různých informací zvažuje arbitrážní žaloby proti ČR dalších pět subjektů. Souhrnná vymáhaná částka přitom přesahuje 60 miliard korun.

Foto: HZS Stč. kraje

Interiér a strop prodejny několik minut po uhašení požáru.

Článek

Arbitráž se stala v ČR novým fenoménem. Existují hlasy tvrdící, že jejich počet bude narůstat, protože to, co odpovídá české legislativě je mnohdy v rozporu s legislativou mezinárodní.

Zatím Česká republika prohrála spor se CME kvůli televizi Nova. Má jí zaplatit 10,4 miliardy korun plus úroky. Nyní se u jiné arbitráže dožaduje zrušení tohoto verdiktu.

Nejde jen o stát

"Právu vlastnit majetek odpovídá i povinnost jednotlivých států chránit fyzické a právnické osoby před neoprávněnými zásahy do výkonu vlastnických práv. Tato povinnost je zakotvena nejen v řadě vnitrostátních právních řádů, ale i na mezinárodní úrovni, kde se s ní můžeme setkat v celé řadě dvoustranných i mnohostranných mezinárodních smluv," řekl Právu Vladimír Balaš, bývalý člen Ústavu státu a práva, který vypracoval posudky pro parlamentní komisi vyšetřující pád IPB.

Probíhající či ukončené arbitráže proti ČR
Kdo podal žalobuPředmět sporuŽalovaná (přiznaná) částka Kč
CME Czech RepublicInvestice do Novy10,4 mld.
Saluka InvestmentsInvestice do IPB40 mld.
Wiliam NagelLicence na mobilní sítě810 mil.
EMV (European Media Venture)Investice do TV31 mld.
Pramen: Právo, ČT 1, ČTK, Ministerstvo financí

Arbitráže se však nemusí týkat jen nedostatečné ochrany majetku ze strany státu. Může jít i o spor mezi dvěma komerčními subjekty. Arbitrážní řízení například zahájila IP banka (nynější název bývalé IPB), a to proti Československé obchodní bance (ČSOB). Předmětem sporu je smlouva o prodeji podniku IPB, na jejímž základě získala celou bilanci tohoto bývalého peněžního ústvau právě ČSOB.

IP banka považuje smlouvu za neplatnou a žádá náhradu škody ve výši zhruba 40 miliard korun. Spor se řeší u mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC). Místem konání ale bude Vídeň a vzhledem k tomu, že všemi třemi arbitry jsou Češi, je jednacím jazykem čeština. "Arbitři jsou jmenováni a nyní se připravuje osnova, která stanoví, na které otázky má vlastně řízení odpovědět," řekl Právu místopředseda představenstva IP banky Tomáš Kopřiva.

Hlavní výhodou je rychlost

Jednou z hlavních výhod arbitráže, kterou mohou využít jak fyzické, tak právnické osoby, je její rychlost. "Rychlost je zejména výhodou ve srovnání s průběhem českých soudů. Mnohdy je arbitráž ale také využívána proto, že to přímo vyplývá ze smlouvy. Například u investic využití arbitráže přímo vyplývá z mezinárodních smluv o jejich ochraně," upozornil Richard Wagner z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol.

Počet arbitrů

Arbitr může být jeden, anebo mohou být tři. V případě jednoho se na něm samozřejmě musí obě strany dohodnout. Pokud se využije tříčlenný arbitrážní tribunál, jmenuje každá strana jednoho arbitra a tito dva se musí shodnout na třetím. Tak je tomu alespoň u nejvyužívanějších mezinárodních pravidel (ICC a UNCITRAL) i u Rozhodčího soudu v Praze při Hospodářské komoře ČR. "Arbitři sice předkládají argumenty stran jež zastupují, ale jsou nezávislí, nemusí hlasovat pro svoji stranu," zdůrazňuje Wagner. Jsou-li arbitři jmenováni, záleží už jen na nich, jak rychle rozhodnout.

Kde hrozí arbitráže proti ČR
SubjektPředmět sporu
InvesmartInvestice do Union Group a Union banky
FischerŠkody z údajné skandalizace skupiny Fischer
Frontier Petroleum ServicesInvestice do Leteckých závodů Kunovice
Housing & ConstructionVýstavba dálnice D47 do Ostravy
Mediaprintvýpověď ze strany vydavatelů tisku
Pramen: Právo, ČT 1, ČTK, Ministerstvo financí

Rozhodnutí má povahu soudního verdiktu. Na základě Newyorkské úmluvy z roku 1958 uznává arbitrážní rozhodnutí z jakékoliv signatářské země 132 států. Do roku 1994 se používala tato řízení jen pro mezinárodní spory, nyní i pro spory uvnitř jednoho státu.

"Vnitrostátní právní řád při rozhodování o mezinárodněprávní odpovědnosti státu nehrají příliš velkou roli. O tom ostatně svědčí i rozhodnutí ve sporu mezi Českou republikou a CME," zdůrazňuje k mezinárodním arbitrážím Balaš.

Neexistuje opravný prostředek

Jednání arbitráže je vždy jednoinstanční. Rozhodnutí je konečné a není vůči němu opravných prostředků. "V zásadě odvolání není možné, pokud se strany nedohodnou jinak," potvrdil Wagner. V případě arbitráže mezi CME a Českou republikou se nyní ČR neodvolává proti verdiktu, ale žádá zjištění, zda byl spor veden podle pravidel. "Když třeba bude v pravidlech, že obě strany mají právo se vyjádřit, a tribunál to některé straně neumožní, půjde o porušení pravidel. Ve Stoskholmu se teď bude arbitráž se CME posuzovat podle švédských pravidel," dodal advokát.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků