Hlavní obsah

Antimonopolní úřad dal VZP další pokutu

24. 5. 2006, 12:46 – BRNO
Právo, Novinky, ČTK, Markéta Pudilová

Antimonopolní úřad udělil ve středu další pokutu Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), ta podle něj hrubě porušila zákon o zadávání veřejných zakázek při centrálním nákupu léčiv, když přidělila bez výběrového řízení zakázku firmě M-Pharm za 600 miliónů korun. Pokuta činí 400 000 korun.

Foto: Luděk Fiala, Novinky
Článek

Podle Peciny může sice VZP v určitých případech postupovat podle zvláštního režimu a tedy bez výběrového řízení - například při placení výkonů nemocnicím, to se ale netýká zprostředkovatelské smlouvy.

"Maximální výše pokuty by v případě centrálního nákupu léčiv mohla dosáhnout zhruba 25 miliónů korun," uvedl Pecina. Pokuta není tak velká proto, že chybu VZP zaplatí daňoví poplatníci a ne konkrétní úředníci.

Podnět podala sněmovní komise

Antimonopolní úřad se touto kauzou začal zabývat na základě popudu od sněmovní vyšetřovací komise, která se podezřelým hospodařením VZP zabývala. Úřad nyní také na základě podnětu komise vyšetřuje nákup počítačů VZP.

VZP už dostala od antimonopolního úřadu ve výši 800 000 korun za projekt IZIP, čili za internetové zdravotní knížky. Úřad dospěl k závěru, že VZP nepostupovala při výběru realizátora projektu vůbec podle zákona a uzavřela smlouvy přímo se společností IZIP. [celá zpráva]

VZP podala proti tomuto rozhodnutí rozklad. VZP může proti středečnímu rozhodnutí úřadu podat rozklad také, pokuty tedy zatím nejsou pravomocné.

Ozdravné pobyty byly také sporné

Peníze na ozdravné pobyty a na pořízení krátkých filmů zaměřených na prevenci úrazů dětí vynakládala VZP někdy nehospodárně a se sporným výsledkem. Vyplývá to ze závěrů znaleckých posudků, které si objednala parlamentní vyšetřovací komise.

Část filmů byla předražená a ozdravné pobyty například byly nedostatečně zdokumentovány, takže nelze přesně zjistit, jak pacientům prospěly.

Ministr zdravtonictví David Rath v minulosti kritizoval ozdravné pobyty placené z peněz VZP, mezi nimi Mořského koníka - akci, jíž se zúčastňovali onkologicky nemocní, alergici, děti s psychickými problémy či s kožním onemocněním. Dřívější ředitelka VZP Jiřina Musílková pobyty hájila.

Pavel Klener, který pro komisi hodnotil ozdravné pobyty z hlediska jejich efektu pro onkologické pacienty, se vyjádřil spíše kriticky: "V současné době nelze organizování ozdravných pobytů považovat z hlediska zdravotního za racionální. Jde v podstatě o další cestovní kancelář, kde pobyt v zahraničí je vzhledem k příspěvku VZP podstatně lacinější. V organizování zahraničních zájezdů nelze jistě občanskému sdružení Arcus bránit, rozhodně by však neměly být dotovány ze zdravotního pojištění."

Reklama

Související články

Šéfem VZP zvolen Pavel Horák

26. 4. 2006, 14:50

Poslanci ve středu v tajném hlasování zvolili novým ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na čtyři roky šéfa Všeobecné fakultní nemocnice v Praze...

Výběr článků