Hlavní obsah

Z vodovodních kohoutků teče i ibuprofen, ale ve zcela nepatrném množství

3. 2. 2012, 13:39

Ve vodovodní síti se podle šetření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) objevují stopová množství léků. Nejčastěji se jedná o ibuprofen. Ústav zároveň dodal, že výskyt léků v pitné vodě je vzácný a nepředstavuje pro veřejnost zdravotní rizika. Množství je tak malé, že pro dosažení dávky z jedné tablety by člověk musel pít denně dva litry kontaminované vody 26 000 let. V pátek to uvedla mluvčí SZÚ Dana Fragnerová.

Foto: , Novinky

Článek

SZÚ zjistil výskyt léků v pitné vodě na základě rozsáhlé studie, při níž byla v letech 2009 až 2011 mapována její kvalita.

Výzkumníci sledovali výskyt naproxenu, ibuprofenu a diclofenacu, tedy nejčastěji užívaných protizánětlivých a antirevmatických přípravků, carmazepinu na léčbu epilepsie a hormonálně aktivní látky 17α-ethinylestradiol, která je součástí antikoncepčních přípravků.

Tři případy výskytu léků

"U vzorků vody odebraných ze sítě více než stovky vodovodů byl jen ve třech případech zjištěn pozitivní nález - třikrát ibuprofen a jednou carbamazepin. V ostatních případech byly nálezy pod mezí stanovitelnosti půl nanogramu na litr vody," uvedla mluvčí.

Léčivé látky se do pitných vod dostávají hlavně močí a spláchnutím nepoužitých léčiv do záchodu. Zveřejněním studie chce SZÚ varovat před nerozumným užíváním léků a jejich nesprávnou likvidací. "I když se nejedná o riziko pro člověka, stopy těchto látek mohou ohrozit vodní organismy z povrchových vod pod vyústěním čistíren odpadních vod," uvedla mluvčí.

Dlouhodobé monitorování

K průběhu studie doplnila, že měla tři etapy. Cílem první byl základní screening všech krajů a hlavních vodovodů. Z kohoutků veřejných budov bylo odebráno 92 vzorků z 92 různých vodovodů, z toho 65 vzorků pitných vod z povrchových a smíšených zdrojů a 27 vzorků z podzemních zdrojů. Ani v jednom vzorku nebyla nalezena žádná ze sledovaných látek, případné nálezy byly nižší než mez stanovitelnosti.

Druhá etapa se zaměřila na 23 kritických lokalit s úpravnami vody na dolních tocích řek zatížených odpadními vodami. Nejvíce záchytů bylo u ibuprofenu, 12, dalších osm bylo u carbamazepinu, pět u naproxenu a dva u diclofenaku. Všechny nálezy byly pod mezí stanovitelnosti.

Třetí etapa se zaměřila na ověření nálezů z druhé etapy, zda se látky nalezené u výstupu z úpravny vody objevují také v distribuční síti. Odebráno bylo 15 vzorků vody z osmi různých vodovodů. V naprosté většině případů byly nálezy nižší než ve druhé etapě.

Reklama

Související témata:

Výběr článků