Hlavní obsah

Valachová: V matematice nikoho utopit nenechám

24. 2. 2017, 12:04
Právo, Jiří Mach

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) odpovídá v rozhovoru pro Právo mimo jiné na otázky okolo změn v maturitních zkouškách a přijímačkách na maturitní obory.

Interview ateřina Valachová - přijímací zkoušky z češtiny a matematikyVideo: Novinky

 
Článek

V dubnu čekají uchazeče o maturitní obory poprvé plošné státní přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Dá se předpokládat, že tento filtr sníží počty studentů na maturitních oborech?

To si nemyslím. Přijímací zkoušky mají být uzlový bod, který má ověřit znalosti studentů všech oborů. Umožní to budoucím studentům i zpětnou vazbu, aby si mohli nasměrovat správnou kariérní cestu, protože se dovědí, jak si stojí ostatní uchazeči a jak úspěšné bude jejich studium.

Ale nemohou přijímačky, z matematiky obzvláště, zapůsobit odstrašujícím dojmem?

Většina škol, o které je zájem, přijímací zkoušky z matematiky už dávno dělá. Teď získáme jakýsi minimální standard na všech školách a zpětnou vazbu, jak si naši studenti vedou. Je tady ještě druhá skupina škol, ne úplně kvalitních, které nejen že nedělají žádné ověřování znalostí u vstupu, ale vybírají i žáky s velmi nekvalitním prospěchem, typu čtyřkařů, na gymnázia nebo střední odborné školy. Drží je tam a ve třetím ročníku jim řeknou, že jejich síly nestačí na maturitu. Tito studenti pak skončí bez vzdělání.

Hodně se mluvilo o tom, že povinné přijímačky mohou dopadnout na děti z nejslabších vrstev, protože nebudou mít na doučování. Jestliže soc. dem. tento nástroj prosadila, myslela i na toto?

Jako soc. dem. se s touto úpravou ztotožňuji, ale odmítám, že by mohla dopadnout na žáky ze slabších rodin. Také jsem prosadila, aby všechny ZŠ dostaly bezplatně testy, které byly generovány v rámci jednotných zkoušek nanečisto z minulých let. Každý si může vyzkoušet, jak taková zkouška vypadá, a děje se to. Je také důležité říct, že jsme nepřistoupili na to, aby byla určena nějaká nepřekročitelná hranice, které musí student dosáhnout, aby mohl pokračovat na střední škole. Ministerstvo pouze získá informaci o tom, jaké školy vezmou žáky s nejnižšími výsledky.

Co to bude pro ty školy znamenat?

Pakliže zjistíme, že jsou gymnázia, jež berou žáky, kteří dosáhli třeba jen pětiprocentní úspěšnosti, tak to bude předmětem našeho zájmu.

Přesto ale platí, že děti z bohatších rodin mohou být zvýhodněny, protože si jejich rodiče mohou zaplatit doučování.

To, že si někdo bohatý může zaplatit doučování navíc, platilo a platí. Podstatné je, že zlepšujeme kondici veřejného školství včetně jeho financování, a to je prokazatelné minimálně za poslední dvě rozpočtová období, která jsem prosadila. Umožňujeme také, aby školy mohly mít doučování jak v rámci školních družin, tak v rámci přípravy na přijímací zkoušky během vyučování.

Interview Kateřina Valachová - maturity 2021Video: Novinky

Žáci, kteří se dnes hlásí na gymnázia a lycea, už budou maturovat ze tří předmětů včetně obávané matematiky, a to na jaře 2021. Neobáváte se, že se počet propadlíků zvedne?

Studenti těchto škol vykazují u maturity z matematiky dlouhodobě nejlepší výsledky. I když se každý rok veřejnost zděsí, kolik studentů je neúspěšných u matematiky, zrovna v případě gymnázií a lyceí jich je minimum.

Ale to se jedná o žáky, kteří si matematiku zvolili dobrovolně.

Pravda je, že se studenti více a více od matematiky odklánějí. Proto také pracujeme se zavedením matematiky v uzlových bodech, abychom díky nim zajistili podporu matematických dovedností. Utopit je jako laboratorní myši v neúspěchu nenechám.

Pouhé zavedení povinné matematiky u přijímaček a u maturity ale asi nestačí, ne?

Za rok a tři čtvrtě, co jsem ve funkci, děláme celou sadu kroků. Některé jsou hotové, některé se připravují, některé budou hotové do roka. Všechny umožní zlepšit vzdělávání matematických dovedností. A to nejen na středních školách, ale i v základních.

Interview Kateřina Valachová - odborné vzdělání na SOŠVideo: Novinky

Přesto, někdo si víc věří na matematiku, někdo na cizí jazyk. Ale u maturity budou mít povinně obojí. Nebude riziko propadnutí vyšší?

Ne, protože nezacházíme se studenty jako s myškami. Ve Sněmovně jsem byla kritizována, že jsem odložila maturitu z matematiky z roku 2019 na 2021. Ale já jen řekla, že každý student, který se hlásí na střední školu, má vědět, z čeho bude maturovat, a podle toho se může rozhodovat. A také jsem chtěla víc času právě na to, abych zajistila, že příprava studentů bude kvalitnější. Dané období bude dostatečné.

Vláda tento týden schválila, že maturitu ze tří předmětů budou od jara 2022 skládat i studenti středních odborných škol. Tady bývá neúspěšnost u maturity vyšší. Nezhorší se?

Vláda podpořila, aby se SOŠ vyjma zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů přidaly ke gymnáziím a lyceím o rok později. Toto rozhodnutí respektuje představu, že matematické dovednosti patří do výbavy jak gymnazisty, tak absolventa SOŠ. Maturita je jen jedna a je směrodatná pro vstup na vysokou školu. A všichni vědí, do čeho jdou. Ale nenaplňujeme tím jen to, co si vytkla tato vláda. Už i předchozí vlády ve svých strategických plánech si toto vytkly za cíl. Matematické dovednosti budou potřeba, to si nenalhávejme. Ostatní země kolem nás jako Rakousko, Polsko k tomu tak přistupují. I v Německu se jedná o jednotné zkoušce z matematiky.

Jak zajistíte, že nebude za pět šest let spousta neúspěšných lidí bez maturity?

Ten, kdo si dnes volí maturitu z matematiky, si ověřuje kompetence, kterých bylo v mé generaci nutné běžně dosáhnout, abych se vůbec mohla ucházet o studium na střední škole. A to je špatně. Úroveň matematiky, kterou ověřujeme u maturity, klesá. A dosud s tím nikdo nic nedělal. Realita je taková, že je čím dál více žáků, kteří nejen že nemají maturitu z matematiky, ale oni k ní ani nedojdou, protože nezvládnou střední školu, a končí bez vzdělání. A potom je debata co dřív, jestli slepice, nebo vejce.

Nařízení shora je správně?

Já říkám, že je třeba určit cíl. Ten vláda jasně řekla, všechny školy k němu směřují a my k tomu vytváříme podmínky mnohem lepší než kdykoli jindy. Skrze financování navyšujeme školní rozpočty, čímž uvolňujeme ruce školám, aby měly více volitelných předmětů, posilovaly návštěvy vědeckých center, aby mohly zavádět nové metody vzdělávání nebo dělit výuku matematiky do menších skupin. Od září jsme zavedli škálu podpory nadání. Posilujeme dotační programy. Obnovujeme soustavu metodických kabinetů pro učitele matematiky na území okresů a krajů. Pro všechny předměty bude hotová do tří let. Měníme pregraduální vzdělávání budoucích učitelů matematiky. Dříve se na tom nepracovalo a žáci jsou čím dál více neúspěšní. Za chvíli nebudeme u maturity ověřovat vůbec nic. A to je velká chyba, protože naše děti se čím dál tím víc budou střetávat s mezinárodní konkurencí.

Přes to všechno, hlasování ve vládě o povinné maturitě z matematiky pro SOŠ prošlo o jeden hlas. Andrej Babiš (ANO) si stěžoval, že SOŠ se kvůli jednotné maturitě budou muset více zaměřovat na všeobecné vzdělání na úkor odborného vzdělání. Není na tom kus pravdy?

Obava, že se maturitou z matematiky sníží odbornost jednotlivých specializací, ať už se jedná o zemědělské, technické, nebo potravinářské školy, není na místě. Je třeba si říct, jaký je stav nyní. My nemáme specializační vzdělávání. V některých zemích to tak je, ale tady ne. U nás je tady zahrnuto více všeobecnosti.

Podle ministra Babiše bude odbornosti ještě méně.

Nebude, protože nesnižujeme počty hodin odborných předmětů. Pokud se bavíme o zemědělských oborech, drtivá většina má stanoveny počty hodin matematiky tak, jak mít mají. Většina odborných škol říkala, že už teď mají zvednuty počty hodin matematiky, ale takovou dotaci měly i dříve jako nepovinnou. Tam nedochází k tomu, že by kvůli matematice přicházely o agropodnikání nebo o jiný čas určený pro odborný předmět.

Znamená to tedy, že se nebudou na odborných školách zvyšovat počty hodin matematiky a cizího jazyka a zároveň nebudou ubývat hodiny odborných předmětů?

Vůbec této debatě nerozumím. Proboha, dneska máme maturitní zkoušku, ať je to gymnázium, anebo nástavbový obor. Všechny tyto obory mají společný výstup a to je maturita. Ať už si zvolím maturitu z matematiky kdekoli, tak ji ověřuji naprosto stejným způsobem. A do budoucna říkáme, že ve společné části bude maturita z matematiky vždycky. Co se týká dotace hodin, tak asi 80 škol ze 104, které mají mít poprvé v roce 2022 maturitu ze tří předmětů, má dostatečnou dotaci hodin matematiky. Ostatní ji budou mít do tří měsíců určenou.

Pokud je to tak jednoduché, tak kde se vzal v části vlády ten odpor?

Nechápu, proč se tady šíří panika místo toho, abychom toho využili jako příležitosti a zlepšili matematické dovednosti žáků a studentů. Pořád tady žehráme při pohledu na mezinárodní srovnání, jak jsou na tom české děti špatně v matematice, ale když s tím začneme něco dělat, tak uděláme další hysterii? Zase budeme debatovat o tom, že změníme metody? Jak? Musíme mít body, nějaké cíle, nějak je ověřovat a mít jasný směr. Ten teď máme a není to nic nového. Tato vláda je vlastně ve shodě s pravicovými vládami. Jen coby soc. dem. přistupuji přiměřeněji než konzervativní politici.

V čem?

Ve Sněmovně debata stála tak, že včera bylo pozdě. Čelila jsem velké kritice poslanců, kteří chtěli zavést náběh státní maturity mnohem rychleji, už v roce 2017. A to bez jakékoli přípravy a zohlednění startu přijímacích zkoušek v tomto roce. Já jsem to nastavila tak, aby to bylo pro studenty fér. To pro ně nikdo neudělal. Všichni jenom žvanili. Ale teď se najednou všichni probudili a ptají se mě, jak se opovažuji v roce 2021 zavádět povinnou maturitu z matematiky.

A proč váš vládní kolega, ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) říká, že matematika pro odborné školy v roce 2022 je špatně?

Protože si dělá z maturitní matematiky politiku. Vzhledem k tomu, kolik to vládu stálo práce, kolik kroků jsme museli připravit, je to opravdu hodně smutné. Jediné, o co jde, je to, že všechny školy tvrdě bojují o žáka. Je úplně jedno, co se student naučí, co ověří u maturity, ale každý je spokojený, že má naplněnou školu a že dostává finance na žáka. Všechny školy mají emoce z toho, že nebudou mít žáky.

Co to má společného s ministrem Jurečkou?

Když o tom vláda začala během podzimu jednat, hned se objevila reklama: „Studujte u nás, není tady maturita z matematiky“. Proto jsou zemědělské obory na nohou – už dnes v boji o žáka prohrávají s technickými obory. A jak přicházejí ze základních škol slabší ročníky, je ten boj tužší a tužší.

Na druhou stranu tady máme Asociaci ředitelů gymnázií, kteří chtějí změnit zákon tak, aby odborné školy měly maturitu ze tří předmětů také už od roku 2021, protože by podle nich mohla vzniknout nerovnost. Hrozí i ústavní stížností. Může ten rozdílný náběh maturity ze tří předmětů gymnázia poškodit?

V čem? Že by byli ti studenti chytřejší? To je neústavní? Jako právník se musím smát, ale jsem i zděšená. Modlím se, aby informace, že chce někdo shledat matematiku neústavní, nepronikla za naše hranice. My, kteří jsme byli vždycky hrdí na to, jaké máme vědce, vynálezce, kompetentní inženýry, budeme podávat ústavní stížnost na matematiku? Kde jsme nechali ambici Čechů, že něco v Evropě znamenáme? Dopadne to tak, že budeme dělat podavače, jestli se nesebereme a neřekneme si, jak má vypadat naše vzdělávání, výstupy, co všechno mají studenti zvládnout, aby obstáli. Já chci pro ně úspěch, aby byli na špici Evropy, ne na chvostu. K tomu je třeba odvaha a jsem první, kdo k tomu takto přistupuje.

Honbu za každým žákem má omezit reforma financování školství, kterou projednává Senát. Co hlavního přinese základním školám?

Na reformu jsem skutečně hrdá. Současné financování je absolutně nespravedlivé. Jinak jsou financovány malotřídky, jinak školy v malých městech, jinak školy ve velkých aglomeracích. Je porušováno základní pravidlo, že ať už si dítě zvolí jakoukoli školu, mělo by mít stejné podmínky. Ale každý kraj je jiný a každý si určuje, kolik peněz a kam pošle, ať už do mateřských, základních, či středních škol.

Takže jde hlavně o omezení pravomocí krajů nakládat s penězi určenými na školství?

Ano, přestanou mít možnost vybírat, kolik dají na učitele ve střední a mateřské škole. Dosud třeba mateřské školy, ačkoli byly narvané po komín, dostávaly často paradoxně peněz nejméně. Přitom každý ví, že investice do předškolního vzdělávání mají největší efektivitu. Naopak střední školy, které procházely krizí kvůli nedostatku žáků, byly zasypávány finančními prostředky, aby byly udrženy. A to bez jakékoli strategie. To pak vedlo k tomu, že byly podfinancovány i školy základní.

Pokud má škola dnes dvě třídy po třiceti žácích, bude si moci v roce 2018/19 otevřít tři třídy po dvaceti?

Nový systém umožní, aby tříd mohlo být víc. To znamená, že bychom se měli přibližovat k průměrnému naplnění třídy mezi 24 a 17 dětmi. Ještě menší počty budou v malotřídkách. Ministerstvo ale také spolupracuje s obcemi, aby se udržela soustava sítě škol a bylo jasné dělení peněz. Tak získáme nové informace, bez kterých bychom se nepohnuli dál.

Už jste zmínila, že ředitelé budou mít možnost dělit hodiny matematiky, jako je tomu dnes u cizích jazyků. To bude také možné už od školního roku 2018/19?

Nejen to, ale také hodiny informatiky. Ale vím, že jen pouhé dělení hodin kvalitu nezvýší. Stejně jsem si jista, že zvýšení platů učitelů taky není žádnou automatickou zárukou kvality. Ale jsem si jista, že jsme úplně nejhorší, dokonce horší než Slováci. A bez těchto kroků se vůbec nepohneme z místa. Trvám na tom, že jako první musíme vybojovat silný školský rozpočet, dobré ohodnocení učitelů, správné financování, dohodu o síti škol se zřizovateli, a potom se budeme v příští vládě, doufám, radovat, pilovat nuance didaktických kompetencí a bavit se o volnočasových aktivitách ve školách.

Interview Kateřina Valachová - kandidatura do SněmovnyVideo: Novinky

Už víte, zda budete kandidovat do Sněmovny v Jihomoravském, nebo Zlínském kraji?

Konkrétní nabídku zatím nemám. Ale rozhodně budu usilovat o to, abych se mohla ucházet o místo ve Sněmovně. To by mi asi soc. dem. těžko odpustila, že zrovna v těchto dobách bych se nepřidala do boje za co nejlepší volební výsledek.

Vstoupila byste i do vlády, ve které by nefiguroval současný premiér Sobotka?

Co to je za strašlivou otázku? My do toho jdeme, usilujeme o vítězství. Všichni se sjednocujeme a jdeme na branku. Sociální demokracie se šikuje a udělám všechno pro to, abychom měli co nejlepší výsledek v čele s naším předsedou.

Reklama

Související články

Výběr článků