Hlavní obsah

ÚS: Vězni se mohou soudit kvůli pokutám ve vězení

29. 7. 2021, 15:32
Právo, pko

Odsouzení se budou moci bránit žalobami u soudů proti pokutám, které dostanou jako kázeňské tresty. Rozhodl tak Ústavní soud (ÚS), když zrušil část zákona o výkonu trestu odnětí svobody s tím, že i vězni mají ústavně garantované právo na přístup k soudu.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Ústavní soud vyhověl návrhu z pera Nejvyššího správního soudu (NSS) a zrušil paragraf, který lidem za mřížemi nedával možnost se proti až pětitisícovým pokutám bránit u soudu.

Vězni se již dříve mohli žalobou bránit proti rozhodnutí o propadnutí věci, umístění do uzavřeného oddílu nebo do samovazby.

Naopak možnost soudního přezkumu je i nadále zapovězena v případě snížení kapesného, zákazu přijetí balíčku a odnětí výhod.

NSS ve svém návrhu upozorňoval na to, že výše pokuty jako kázeňského trestu pro vězně je srovnatelná se sankcemi ukládanými za dopravní přestupky, které soudy přezkoumávat mohou.

Ústavní soud nařídil znovu otevřít případ dvojnásobného vraha Tempela

Krimi

Navíc ve výkonu trestu je obtížnější vydělat peníze, proto je pokuta citelnější. Není tedy prý správné a logické, aby neexistovala možnost obrany u soudu.

„Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky,“ stojí v odůvodnění soudce zpravodaje ÚS Vladimíra Sládečka.

„Některá rozhodnutí o kázeňských trestech mohou být, a to v závislosti na povaze a závažnosti sankce, výrazným zásahem do základních práv a svobod.”

„ÚS akceptuje argumentaci navrhovatele, který poukázal na srovnání se soudním přezkumem pokut uložených správními orgány za přestupky, které ochrany ve správním soudnictví v plné míře požívají,” dodal Sládeček.

Reklama

Výběr článků