Hlavní obsah

Stát nemá povinnost zajistit asistentku k domácímu porodu, rozhodl Nejvyšší soud

14. 9. 2016, 11:44
Právo, Petr Kozelka

Těhotné ženy nemají žádný právní nárok na to, aby jim stát zajistil k domácímu porodu porodní asistentku. Konstatoval to Nejvyšší soud (NS), když zamítl dovolání dvou žen, jež po státu žádaly finanční odškodné za nemajetkovou újmu. Podle NS neexistuje žádný zákon či mezinárodní závazek, který by takovou povinnost stanovil. Soud rozhodl už v červu a nyní verdikty zpřístupnil v internetové databázi.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Dvě ženy shodně tvrdily, že stát se dopouští nesprávného úředního postupu, neboť nezajišťuje péči při porodu doma, nepřijal patřičnou legislativu, a ještě navíc prý v médiích vytváří prostředí netolerance vůči domácím porodům.

Jedna z žen do dovolání napsala, že pokud by musela rodit v nemocnici, bylo by zasaženo do jejího práva na soukromý a rodinný život a do práva na svobodu myšlení, neboť porod v nemocnici nepovažuje za bezpečný.

Musela během těhotenství zažívat stres a obavy spojené s nejistotou, zda se jí podaří zajistit péči během jejího porodu doma
z dovolání žalobkyně

„Podle žalobkyně došlo tímto nesprávným postupem státu k ohrožení jejího zdraví i zdraví jejího nenarozeného dítěte a k hrubému zásahu do jejích osobnostních práv, neboť musela během těhotenství zažívat stres a obavy spojené s nejistotou, zda se jí podaří zajistit péči během jejího porodu doma,“ zrekapituloval NS.

Žena si stěžovala i na to, že poté, co její syn krátce po porodu zemřel pro vrozenou srdeční vadu neslučitelnou s životem mimo dělohu, byla vystavena velkému zájmu a kriminalizování ze strany médií.

Úkolem soudů není hledat řešení obecných společenských a politických otázek
z verdiktu Nejvyššího soudu

Senát NS v čele s Lubomírem Ptáčkem ovšem s poukazem na české zákony, unijní předpisy i mezinárodní závazky konstatoval, že stát žádná práva žen neporušil.

Najít shodu

„Žalobkyní uplatňovaná odpovědnost státu za újmu je vedena snahou o prosazení změn v politice zdravotní péče v oblasti porodnictví a změny v přístupu společnosti k domácím porodům a poměrům v porodnictví jako takovému. Ačkoliv si je dovolací soud vědom toho, že tato problematika by měla být předmětem veřejné diskuse, nelze než uzavřít, že tato diskuse nemůže být iniciována a podněcována prostřednictvím soudního přezkumu, neboť úkolem soudů není hledat řešení obecných společenských a politických otázek,“ konstatovali soudci.

V ČR může porodní asistentka provázet ženu při přípravě na porod, může mít smlouvu s nemocnicí a vést porod v porodnici, ale dosažitelný musí být lékař.

Podle své profesní unie by asistentky měly vést nekomplikované porody samy. Nyní asistentkám za plánovaný domácí porod hrozí pokuta.

Reklama

Související témata:

Výběr článků