Hlavní obsah

Soudci mohou soudit i po odebrání titulu

8. 12. 2009, 4:09
Právo, Marek Přibil

Do zapeklité situace se může dostat česká justice v souvislosti s kauzou Fakulty právnické ZČU v Plzni. Soudce, kterému by byl odebrán titul JUDr., Mgr. či případně Ph.D., může podle českých zákonů vesele soudit dál a oblékat tak i svůj talár. A to přesto, že s odebráním magisterského titulu zaniká právnické vysokoškolské vzdělání.

Článek

Jednoznačně to vyplývá z odborné analýzy, kterou si nechala zpracovat ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Právo má materiál k dispozici.

„Zákon o soudech a soudcích ani zákon o státním zastupitelství v souvislosti se ztrátou kvalifikačních předpokladů pro výkon soudce nebo státního zástupce přímo nespojují zánik funkce soudce nebo státního zástupce,“ stojí v závěru expertizy.

Resort spravedlnosti rovněž zdůrazňuje, že odebrání titulu Mgr., který se získává po pětiletém studiu, znamená ztrátu vysokoškolského vzdělání, zatímco odebrání titulu JUDr. či Ph.D. tyto důsledky nemá. Na právnických fakultách lze získat ještě i titul Bc. po tříletém studiu.

„Pokud by byl soudci nebo státnímu zástupci odebrán akademický titul Mgr., znamenalo by to, že nikdy nezískal VŠ vzdělání. Pokud by takový případ nastal, je nutné konstatovat, že zákon se samotným faktem ztráty vysokoškolského vzdělání přímo nespojuje zánik funkce,“ upozorňuje dále ministerstvo.

Přesto podle ministryně by mohl existovat způsob, jak se soudce či státního zástupce zbavit. Podle informací Práva je Kovářová v případech, kdy se potvrdí, že soudce či státní zástupce získal titul neoprávněně, připravena podat návrh na jeho odvolání či na zahájení kárného řízení.

„V případech neoprávněného získání VŠ vzdělání a užívání akademického titulu by subjektivní stránka skutkové podstaty kárného provinění byla pravděpodobně naplněna,“ uvádí se též v materiálu s tím, že funkce soudce či státního zástupce by v takovém případě zanikla. Za kárné provinění lze soudci nebo státnímu zástupci uložit kárné opatření „odvolání z funkce“, uvádí se v analýze.

Rozsudky by měly dál platit

Co kdyby ale někdo napadl úkony takového soudce nebo státního zástupce, jemuž byl odebrán titul? Ministerstvo se přiklání k závěru, že tyto úkony, například rozsudky, by z důvodu ochrany dobré víry a práv třetích osob měly zůstat v platnosti.

Analýza též tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti nemůže činit žádné kroky, jež by mohly vést k odebrání protiprávně nabytého vysokoškolského titulu. Iniciativa by měla vzejít od vysoké školy, která vydala diplom v rozporu se zákonem, případně od ministerstva školství, které vykonává státní správu vysokých škol.

Podle analýzy je také vysoce pravděpodobné, že velká část případů odebrání akademického titulu bude v konečné instanci řešena správními soudy.

„Každé rozhodnutí správního orgánu o odebrání akademického titulu bude individuální a bude záležet na okolnostech konkrétního případu. Úspěšnost žalobců u správního soudu tedy nelze předjímat,“ konstatují zpracovatelé.

Reklama

Výběr článků