Hlavní obsah

Rigorózní práce exšéfa celníků má stejný název jako studenta z Vietnamu

16. 10. 2009, 5:12 – Plzeň
Právo, Patrik Biskup

Téma rigorózní práce dalece vzdálené profesní specializaci, stejný název jako u jiného studenta, oponent a zkoušející v jedné osobě a nakonec chybějící práce v knihovně, tak to je výčet podivností souvisejících s udělením titulu JUDr., který v roce 2006 získal na Právnické fakultě v Plzni bývalý generální ředitel Celní správy ČR a někdejší náměstek ředitele útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Milan Šiška.

Foto: Petr Eret, ČTK

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Článek

Právo to zjistilo z údajů v seznamu, který se týká lidí, jenž na právech v Plzni získali od roku 2006 takzvaný malý doktorát, a který fakulta v úterý zveřejnila. Ze seznamu je například patrné, že úplně stejný název rigorózní práce, „Úloha státní správy v oblasti životního prostředí“, má kromě Šišky i Vietnamec jménem Tien Tran Mank.

Oba práci obhajovali ve stejném roce, místo tříčlenné zkušební komise vedl řízení pouze bývalý děkan fakulty Milan Kindl, který zároveň vypracoval i oponenturu. Tím byla porušena vyhláška, kterou má fakulta na stránkách a která říká, že: „Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před tříčlennou komisí.“

Obě rigorózní práce v knihovně chybějí

Obě rigorózní práce v knihovně chybějí, takže není jasné, zde je shodný i jejich obsah. Zarážející je také téma Šiškovy práce. Ve svém životopise, který zveřejnil interní celní časopis při jeho nástupu do funkce generálního ředitele, uvádí, že jeho specializací je problém ekonomické a finanční kriminality.

V tomto oboru má podle životopisu za sebou řadu zahraničních stáží jako například u FBI či u Europolu. Podivně proto působí v tomto kontextu vybrané téma jeho doktorantské práce o úloze státní správy v oblasti životního prostředí.

Šišku se Právu nepodařilo zastihnout, aby mohl záležitost vysvětlit. Už nepracuje ve státní správě, ale v soukromém sektoru údajně jako externí poradce u některé z českých advokátních kanceláří.

Poprvé se zapsal do podvědomí veřejnosti v červnu 2005, kdy jeho lidé nechali uprchnout Radovana Krejčíře z luxusní vily v Praze-Černošicích po osmi hodinách domovní prohlídky. Místo prvního muže celní správy zastával od 1. 1. 2007, ale po několika měsících na funkci sám rezignoval.

Zveřejněný seznam fakulty uvádí doktorandy, názvy prací a složení komise, nikoliv adresy autorů. Proto se zatím Právu nepodařilo zjistit, zda Vietnamec jménem Tien Tran Mank vůbec pobývá v Česku. Na internetových bázích nebyl k nalezení.

Reklama

Výběr článků