Hlavní obsah

Revoluce v přestupcích: konec libovůle úřadů

29. 6. 2017, 3:23
Právo, Jakub Troníček

Od začátku července začne platit nová legislativa, která výrazným způsobem změní přístup úřadů k řešení přestupků občanů, ale zejména pak podnikatelů i firem. Upraví se také systém následného ukládání trestů.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Ten se má podle ministerstva vnitra zpřehlednit a sjednotit, ale přinést i konkrétní změny, které by měli pocítit všichni. Od začátku prázdnin má tak každý přestupce dostat podrobné odůvodnění závažnosti spáchaného deliktu a také uložené pokuty.

Podle resortu vedeného Milanem Chovancem (ČSSD) by to mělo přispět k větší předvídatelnosti práva, pozitivní dopad má ale mít např. i možnost zmírnění trestů pro mladistvé.

„K tomu mohou přispět instituty upuštění nebo podmíněného upuštění od uložení správního trestu nebo institut mimořádného snížení výměry pokuty,“ uvedla Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra (MV).

Změny se týkají spíše systému posuzování přestupků, než že by např. zaváděly přestupky nové či naopak některé rušily. „Nová právní úprava přestupkového práva nebude v zásadě znamenat zúžení nebo naopak rozšíření stávajícího postihu za přestupková jednání,“ upozornila Malá.

Sjednocení pro podnikatele

„Z hlediska správních trestů lze doplnit, že za přestupek bude možné i nadále uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci a náhradní hodnoty,“ řekla mluvčí resortu.

V praxi podle ní změny pocítí spíše než občané hlavně podnikatelé nebo obchodní společnosti. Nová legislativa podle resortu vyplňuje zejména mezery v oblasti správního trestání právnických a podnikajících fyzických osob.

Sjednotit se tak mají např. podmínky odpovědnosti fyzických, právnických i podnikajících fyzických osob za přestupek, pro který zároveň zavádí jednotný pojem. Nová definice přestupku tak v sobě zahrnuje nejen všechny dosavadní přestupky, ale také stávající jiné správní delikty.

Nový zákon rovněž zpřesňuje pravidla pro ukládání správních trestů, upravuje přitěžující nebo polehčující okolnosti a přináší řadu dalších dílčích novinek.
Hana Malá, tiskové oddělení MV

„Tyto podmínky jsou dnes rozptýlené ve více než dvou stovkách různých zákonů, kde jsou řešeny nedostatečně, přičemž mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů,“ poznamenala mluvčí.

Na reformě přestupkového práva pracuje MV spolu s odbornou veřejností více než deset let. Reaguje tím i na dlouhodobou kritiku toho, že v současné době chybí právě jasné a jednotné vymezení odpovědnosti podnikatelů a firem za správní delikty.

Přesné odůvodnění pokuty

„Nový zákon rovněž zpřesňuje pravidla pro ukládání správních trestů, upravuje přitěžující nebo polehčující okolnosti a přináší řadu dalších dílčích novinek,“ doplnila mluvčí. Lidé by tak podle ní měli pocítit především zefektivnění řízení o jakémkoliv přestupku, které by také mělo odpovídat nárokům Evropského soudu pro lidská práva.

„Podrobnější pravidla pro ukládání správních trestů spolu s výčtem přitěžujících a polehčujících okolností bude pro občany například znamenat, že ten, komu je uložena pokuta, se z odůvodnění přesně dozví, jaké závažnosti jeho čin dosáhl,“ uvedla Malá.

Například výčet okolností relevantních pro posuzování výše trestu podle ní v současné době neznají nejen sami pachatelé přestupků, ale často ani samy správní orgány. Úřady teď podle Malé budou mít k dispozici nově také škálu polehčujících okolností, mezi kterými bude např. nízký věk pachatele, spáchání přestupku pod něčím nátlakem, dobrovolná náhrada škody nebo spolupráce s úřady.

Urychlí to odškodnění

Přitížit naopak pachatelům přestupků při hledání adekvátní výše trestu může to, že zneužili něčí bezbrannosti nebo že se přestupku dopustili na dítěti, těhotné ženě nebo seniorovi. Podstatné změny pravidel se přitom podle ní od víkendu dočkají i ti, kterým byla v důsledku spáchání konkrétního přestupku způsobena škoda.

Nový institut narovnání dává možnost pachateli daného přestupku nahradit oběti škodu bez nutnosti absolvovat často velmi zdlouhavé přestupkové řízení, se kterým pro něj mohou být spojeny i další náklady. Poškozený by tak měl podle Malé naději na rychlejší a efektivnější vypořádání škod.

Reklama

Výběr článků