Hlavní obsah

Řád cisterciáků má na dosah tisíce hektarů, vyhnul se dekretům

30. 8. 2015, 4:30
Právo, Oldřich Danda

Cisterciákům z Vyššího Brodu se jako prvnímu řádu v Česku podařilo rozptýlit podezření úřadů, že jejich majetek jim stát konfiskoval v souladu s dekrety prezidenta Beneše. Jak zjistilo Právo, Státní pozemkový úřad přehodnotil odmítavý názor Lesů ČR a rozhodl, že šumavské lesy se mnichům vrátí.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

Klášter ve Vyšším Brodě

Článek

Původně nechtěly Lesy ČR vydat cisterciákům z Vyššího Brodu ani metr ze čtyř a půl tisíce hektarů lesů, o které v rámci církevních restitucí požádali.

Podle právníků Lesů ČR měli mniši o majetek přijít na základě dekretů prezidenta Beneše, což je podle restitučního zákona překážkou pro vydání. Teď musely Lesy ČR změnit názor a na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v odvolacím správním řízení musí převést na klášter prvních pět set hektarů lesa.

O vydání 179 pozemků v okolí Vyššího Brodu o celkové výměře 498 hektarů lesa rozhodl na konci července jihočeský krajský pozemkový úřad.

Dosud úřady držely basu

„Po přezkoumání podkladů a historických údajů KPÚ dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,“ řekla Právu mluvčí SPÚ Monika Machtová. Lesy ČR si podle mluvčí Evy Jouklové za svým rozhodnutím stojí.

„Při vyhodnocení dokumentů, které jsme měli k dispozici, vznikla důvodná pochybnost o oprávněném nároku cisterciáků na vydání pozemků, o které žádají. Mimo jiné se domníváme, že se na daný majetek vztahovala konfiskace podle dekretů prezidenta republiky z roku 1945,“ řekla Právu Jouklová. Přitom ještě před rokem měl o nároku vyšebrodských cisterciáků pochybnosti i SPÚ a zařadil je společně s dalšími řády na seznam dotčených dekrety.

„K dnešnímu dni máme za prokázané, že byly vydány konfiskační vyhlášky a výměry na majetek benediktinů v Broumově, cisterciáky ve Vyšším Brodě, maltézské rytíře, německé rytíře, tepelské premonstráty,“ stojí v interním dokumentu SPÚ, který minulý rok unikl do médií.

Do této skupiny řádů dotčených dekrety patří ještě cisterciácké opatství v Oseku na Teplicku, které chtělo tisíc hektarů lesa a v jehož případě odmítavý názor Lesů ČR potvrdil již i SPÚ.

Nespravedlivé zařazení na seznam

Stejný postoj mají oba úřady v případě broumovských benediktinů, německého řádu i kanonie premonstrátů v Teplé a jejich nároky odmítly. Poslední problematickou otázkou jsou tak dnes pouze maltézští rytíři, jejichž žádosti SPÚ stále posuzuje ve správním řízení. To podle informací Práva úřad přerušil, protože maltézští rytíři měli dodat nové dokumenty.

Podle cisterciáků z Vyššího Brodu byli zařazeni na seznam církevních subjektů dotčených dekrety nespravedlivě, protože se jim již po válce podařilo prokázat, že ač většina mnichů byla německé národnosti, tak se postavila proti nacismu.

Tehdejší Opat Tecellin Jaksch dokonce odmítl vpustit do kláštera Adolfa Hitlera při jeho návštěvě Sudet. Za války byl zatčen gestapem a část války prožil ve vězení. Nacisté klášter v roce 1941 zrušili.

Po válce se někteří mniši vrátili a pokusili se klášter obnovit, což jim překazil rok 1948 a nástup komunistů k moci. Ti postupně všechny kláštery a řády zrušili. Po roce 1989 byl klášter cisterciákům vrácen, postupně sem přišli i mniši, dnes jich tu je okolo deseti. V rámci restitucí se jim již podařilo získat zpět slavný vyšebrodský oltář.

Reklama

Související články

Výběr článků