Hlavní obsah

Přehrada u Kryr pomůže jedné z nejsušších oblastí Česka

1. 2. 2023, 5:40 – Kryry

Povodí Ohře pokračuje s přípravou stavby velké vodní nádrže u Kryr na Podbořansku na jihozápadě Ústeckého kraje. V jedné z nejsušších oblastí Česka bude přehrada sloužit jako zdroj závlahy, ochrana proti povodni, ale i k výrobě elektřiny, rybolovu a rekreaci. Velké dílo doplní přivaděče a menší nádrže, které mají zajistit závlahu i na Rakovnicku.

Foto: Foto Povodí Ohře

Vizualizace přehrady u Kryr

Článek

Samotná stavba přehrady si vyžádá náklady více než 2,9 miliardy korun, hotová by mohla být podle nynějších odhadů v roce 2041.

„K začátku roku 2023 máme vykoupené pozemky v součtu za 120 milionů korun, což je přibližně třetina předpokládaných nákladů. Celkový objem peněz se očekává ve výši 365 milionů Kč, s výkupy pozemků se počítá až do roku 2025,“ řekl Právu Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Problémy s výkupem pozemků nejsou

Podle něj jsou majitelům pozemků nabízeny takzvané motivační ceny a zásadní problémy při výkupu nejsou. „Vyvlastnění je posledním možným způsobem získání předmětných nemovitých věcí. Děláme ale vše pro to, aby k vyvlastnění nemuselo dojít, jde o krajní řešení, které nikdo absolvovat nechce,“ doplnil Svejkovský.

Za krásami Posázaví: K Žampašskému viaduktu i Slapské přehradě

Tipy na výlety

Rozsáhlé vodní dílo má mít sypanou hráz, 1,5 kilometru nad soutokem Podvineckého potoka s Blšankou. Hráz bude vysoká přes 20 metrů a dlouhá 360 metrů. Zatopená plocha má být zhruba 124 hektarů. V projektu se nyní objevují některé změny proti původním plánům. Jednou je umístění náhrady silnice vedoucí z Kryr do Černčic, která povede jen pár desítek metrů od stávající silnice, původně trasa přitom měla vést až na pozemcích daleko za železniční tratí. „A další změnou je nutnost návrhu mohutnější hráze jako reakce na zjištěné geologické podmínky,“ uvedl Svejkovský.

Nejbližší očekávaný termín zahájení stavby se předpokládá v roce 2034. „Je potřeba se k tomuto roku úplně neupínat, protože může vyvstat řada překážek, které se budou muset odstranit. A dokončení, když vše bude optimisticky probíhat podle plánu, by mohlo být v roce 2041. Jak je z dat zřejmé, příprava velkého vodního díla zakomponovaného do krajiny se počítá na desetiletí,“ uvedl Svejkovský.

Češi vyvinuli biostimulátor, který snižuje spotřebu hnojiv v zemědělství

Věda a školy

Vodní dílo u Kryr má zajistit závlahu zemědělských pozemků a dostatečné množství vody ve vodních tocích. Do Podvineckého potoka, na kterém bude přehrada stát, do Blšanky, do níž Podvinecký potok ústí, do Rakovnického a Kolešovického potoka bude pomocí přivaděčů vody dopravena voda zejména pro závlahy. Dalšími očekávanými účely bude snížení účinků povodňových průtoků, možnost rekreace, rybolovu a výroby elektrické energie.

Na Rakovnickém a Kolešovickém potoce mají vyrůst další dvě menší nádrže – Senomaty a Šanov. Samotné přivaděče, které všechny zmíněné navrhované přehrady propojí, vyjdou asi na 1,55 miliardy korun.

„Celý systém bude podpořen dotováním vody z řeky Ohře pod vodním dílem Nechranice, pokud na zásobování vodou nebudou stačit zdroje z vlastních povodí všech zmíněných nádrží. Dotace vody mezi lety 2050 a 2100 a poté i dále bude nezbytná,“ dodal Svejkovský s tím, že se bude muset dopouštět voda z Ohře v budoucnu stále.

Za 60 let vzrostla teplota v Česku o dva stupně

Domácí

Reklama

Výběr článků