Hlavní obsah

Pálavu lemuje cesta plná dehtu

31. 8. 2022, 20:24

Po sesuvu půdy na podzim roku 2014 vznikla úpravou staré cesty nad obcí Dolní Věstonice nouzová spojnice do Pavlova. Jak se později ukázalo, cesta je plná dehtu a minimálně třetina musí pryč.

Foto: Foto archiv PRÁVA – Milan Vojtek

Když na podzim roku 2014 vznikala obslužná cesta z Dolních Věstonic do Pavlova, nikdo netušil, jaké starosti později nadělá.

Článek

Že je v cestě ukryta hrozba, se ukázalo, když začalo mapování stavu a sítě různých cest v katastru obce. Autoři plánu obnovy polních cest chtěli vědět, v jakém stavu je polní cesta do Pavlova na svahu Pálavy.

Náprava problému bude drahá

Namátkou odebraný vzorek z cesty obsahoval více než čtyřnásobek množství dehtu, než připouští legislativa. Proti povoleným dvanácti miligramům na kilogram sušiny je ho tam 51,7 miligramu. A to v CHKO Pálava. Kontaminaci okolní půdy zabránila jen skutečnost, že se zde objevuje pouze minimum srážek.

Kousek od Pálavy vyrostl nový kemp. Bydlet v něm ale nelze

Na základě alarmující informace zadala starostka Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek) podrobné prozkoumání rozsahu kontaminace.

„Expertiza potvrdila nadměrnou přítomnost dehtu v přibližně jedné třetině z celkové délky cesty. Převedeno do čísel, 800 metrů z 2,6 kilometru dlouhé cesty je hrozbou. Jediné řešení je odtěžit ji a bezpečně zlikvidovat. Stát to bude spoustu peněz,“ uvedla starostka.

Jediné řešení je část cesty odtěžit a bezpečně zlikvidovat
Jaroslava Rajchlová, starostka

Cestu z recyklátů zhotovila společnost Strabag, která jakékoli pochybení odmítá. „Pro zpevnění polní cesty jsme využili betonový a asfaltový recyklát, povinně odkoupený od ŘSD, což jinými slovy znamená, že šlo o materiál z dálnic nebo silnic první třídy, kde se dehtová pojiva již mnoho let nesmí používat,“ odmítla pochybení mluvčí firmy Edita Novotná s tím, že na vině mohla být například havárie, znečistění a podobně. Což starostka vyloučila.

Poté, co starostka obdržela posudek experta, který upřesnil celkovou délku kontaminovaného úseku a míru kontaminace, doručila jej vedení firmy a vyzvala je k řešení.

„Nejsme v situaci, kdy by firma přiznala své pochybení, ale shodli jsme se alespoň na tom, že budeme věc řešit,“ dodala starostka. Obrátila se i na policii, aby zjistila, kdo pochybil. Náprava problému bude ale finančně nákladná.

Nadšenci chtějí zachránit pálavskou zříceninu Děvičky

Chybí důležité doklady

Cesta z recyklátu vnikla na podzim roku 2014 v krizové situaci. Tehdy sesuv půdy znemožnil dopravu z Dolních Věstonic do Pavlova. Nouzová spojnice měla posloužit hasičům, záchranářům a dalším.

Tehdejší starosta Jaromír Sasínek (nez.) pochybení odmítl, skutečností ale je, že k provedené investici chybí četné důležité dokumenty. Třeba doklad o použitém materiálu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků