Hlavní obsah

OSN kritizuje Českou republiku za diskriminaci Romů

28. 8. 2015, 18:26 – Ženeva • Aktualizováno 28. 8. 2015, 20:13

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace v páteční zprávě opět kritizoval Českou republiku za vysoký počet Romů ve vyloučených lokalitách, za příliš velkou nezaměstnanost Romů nebo za projevy islamofobie. V pravidelné zprávě Praze vytýká také držení žadatelů o azyl v nevyhovujících podmínkách.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Mostecké sídliště Chanov.

Článek

Výbor vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet se za deset let skoro zdvojnásobil. Jestliže v roce 2005 jich bylo ve městech s 60 000 až 80 000 obyvatel 330, loni jich bylo ve městech s 95 000 až 115 000 už 606. Tyto lokality se přitom před deseti lety nacházely jen ve 167 obcích a loni už v 297 obcích.

Život ve vyloučených lokalitách má přitom negativní dopady na zaměstnanost Romů, kvalitu bydlení, zdravotní péči a další veřejné služby i na vzdělávání, upozorňuje zpráva. Výbor proto české vládě doporučuje postihovat obce, které diskriminují nebo segregují Romy.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Znepokojen je také nepoměrně vysokou mírou nezaměstnanosti mezi Romy, zvláště pak romskými ženami a mladými lidmi. Proto doporučuje kromě jiného podporu zaměstnávání Romů ve veřejném i soukromém sektoru.

Integrovat romské děti

Pokračuje podle něj segregace ve školách „Romské děti jsou nadále oddělovány v běžném vzdělávacím systému, přičemž mnoho z nich končí v čistě romských nebo téměř romských školách kvůli hluboce zakořeněným negativním předsudkům vůči nim a neochotě školských úřadů a neromských rodičů dávat své děti do škol s romskými dětmi,” upozorňuje výbor ve své zprávě.

Výbor proto doporučuje, aby český stát podnikl všechna nezbytná opatření k tomu, aby romské děti zůstávaly s ostatními žáky v běžných školách. Stát má také čelit negativnímu vnímání romských dětí mezi učiteli, školskými úřady a také mezi neromskými dětmi a jejich rodiči.

Výbor naopak vítá, že Česká republika v poslední době přijala některé postupy a plány na odstranění diskriminace, jako jsou strategie integrace Romů do roku 2020 nebo strategie migrační politiky.

Kritika xenofobie

Druhá oblast výtek se týká obecně sílících projevů nesnášenlivosti vůči cizincům v České republice a zacházení úřadů s žadateli o azyl. Zpráva upozorňuje na „šíření předsudků a stereotypů panujících vůči uprchlíkům a žadatelům o azyl, zvláště mezi mladými lidmi, a také na napadání těch, kteří práva cizinců brání. OSN je znepokojena šířením islamofobie prostřednictvím skupin, jako je Islám v České republice nechceme!

Také média v Česku podle zprávy ”nadměrně zdůrazňují etnický původ a národnost nečeských občanů ve zpravodajství o trestných činech.

Problémy přístupu k azylantům

Výbor dále vyjádřil znepokojení nad tím, že žadatelé o azyl, včetně nezletilých, bývají zadržováni příliš dlouho a ve špatných životních podmínkách. Stát kromě toho údajně vydává příkazy k vyhoštění imigrantů bez platných dokladů ještě předtím, než zaregistrují jejich žádosti o azyl.

Českou republiku však výbor pranýřuje i za údajný nedostatek spolehlivých socioekonomických dat týkajících se etnických menšin a cizinců a také za malé kompetence veřejného ochránce práv.

Reklama

Výběr článků