Hlavní obsah

Noví hejtmani mají být do 40 dnů po vyhlášení výsledků voleb

4. 11. 2004, 12:02 – PRAHA

Jména nových krajských hejtmanů by měla být známa nejpozději do 40 dnů po vyhlášení výsledků voleb. Právě v této lhůtě se mají uskutečnit ustavující zasedání krajských zastupitelstev, jejichž členové mají při svém prvním jednání hejtmana zvolit ze svých řad. Přesný termín ustavujících zasedání určí podle zákona o krajích dosavadní hejtmani.

Foto: Jiří Smutný
Článek

Zastupitelé musejí na prvním zasedání zvolit ze svých řad krajského hejtmana, jeho zástupce a krajskou radu, která je výkonným orgánem kraje a je odpovědná zastupitelstvu. Rada bude podle počtu obyvatel kraje devíti- nebo jedenáctičlenná, přičemž jejími členy jsou ze zákona hejtman a jeho zástupce či zástupci.

Do zvolení nového hejtmana nebo jeho zástupce bude ustavující zasedání řídit zpravidla nejstarší člen zastupitelstva. Zatímco jednání zastupitelstva je veřejné, rada bude mít svá zasedání "za zavřenými dveřmi".

Zastupitelstvo se má scházet podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Musí si zřídit své nejméně pětičlenné výbory finanční, kontrolní a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V krajích, kde žije více než deset procent občanů jiné než české národnosti, pak zastupitelé mají vytvořit i výbor pro národnostní menšiny. Členy výboru nemusejí být s výjimkou jeho předsedy pouze členové zastupitelstva.

Stranám 250 tisíc za zastupitele

Především členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, náleží měsíční finanční odměna vyplácená z rozpočtových prostředků kraje. Neuvolněným členům zastupitelstva, jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy; náhradu mzdy uhradí kraj jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu.

Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje kraj ze svého rozpočtu náhradu výdělku paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo vždy na příslušný kalendářní rok.

Strany a hnutí, jejichž kandidáti budou do zastupitelstva zvoleni, získají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu. Ten činí podle zákona o politických stranách 250 000 korun ročně za jednoho zastupitele. V případě poslance nebo senátora je tento příspěvek čtyřnásobně vyšší.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků