Hlavní obsah

Národní galerie zatím žádné dílo v restitucích nevydala

16. 1. 2014, 11:59 – Praha

Národní galerie (NG) doposud v rámci církevních restitucí nevydala žádné umělecké dílo ze svých sbírek. Podle pověřeného šéfa NG Víta Vlnase dostala instituce 34 žádostí o vydání 519 děl. Galerie ale uvedla, že se schyluje k navrácení děl Vyšebrodský cyklus, Puchnerův oltář a dvou obrazů Petra Paula Rubense.

Foto: Petr Horník, Právo

Pověřený ředitel NG Vít Vlnas

Článek

O případném vydání děl se podle NG rozhoduje do půl roku od podání žádostí, pokud se strany nedohodnou jinak. Tak tomu bylo i v případě žádostí o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense, které NG obdržela jako vůbec první žádosti na začátku loňského května.

Foto: Petr Kováč, Právo

Vyšebrodský oltář – detail jednoho z devíti deskových obrazů, které patří k nejcennějším dílům české gotiky. Národní galerie o toto dílo vedla osmiletý právní spor s cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě.

"Se zástupci církví došlo v listopadu loňského roku k dohodě o prodloužení, obě strany konstatovaly, že lhůta šesti měsíců bohužel nebyla v tomto případě dostatečná pro posouzení nároku," uvedl Vlnas.

Církve zatím nedoložily majetková práva

Církve žádají například o dílo Madona z Veveří, které by chtěla římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Dílo je datováno před rokem 1350 je připisováno malíři z okruhu Mistru vyšebrodského oltáře. Dalším významným dílem, o které zažádala římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, je takzvaná Roudnická Madona, práce Mistra Třeboňského oltáře z doby po roce 1380.

"Podle současných zjištění Národní galerie v Praze ani jeden ze žadatelů o tato díla – farnost ve Veverské Bitýšce, respektive v Roudnici nad Labem – zatím nedoložil relevantní podklady, které by osvědčovaly, že obrazy v rozhodné době vlastnil," řekl Vlnas.

Církve a náboženské společnosti musí dle zákona nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období, například předložením kupní smlouvy, darovací smlouvy či inventárního seznamu, a prokázat, že tato movitá věc funkčně souvisela s jejich nemovitostí, například předložením dobové fotografie.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků