Hlavní obsah

Nad Českem se objevil radioaktivní jód neznámého původu

11. 11. 2011, 14:58 • Aktualizováno 11. 11. 2011, 15:31
Novinky, alt, jas

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) naměřil v České republice zvýšený výskyt radioaktivního jódu 131. Nezná jeho původ, proto informoval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby mu pomohla zdroj radiace odhalit.

Foto: Profimedia.cz

Geigerův přístroj na měření radioaktivity

Článek

Izotop byl podle MAAE naměřen v atmosféře nad ČR i nad jinými místy v Evropě. Agentura upozornila, že izotop byl naměřen v hodnotách, které nezpůsobují žádná zdravotní rizika.

Podle Jiřího Hůlky ze Státního ústavu radiační ochrany jsou naměřené hodnoty v mikro becquerelech, a nemohou tedy nijak ohrozit zdraví lidí. Becquerel je jednotka intenzity záření.

"Zdroj je prozatím neznámý a pravděpodobně se nachází mimo území České republiky," řekl v pátek odpoledne Novinkám Hůlka.

Izotop není z jaderné elektrárny

Podle MAAE nejsou hodnoty způsobeny látkami, které se do ovzduší mohly dostat po problémech japonské jaderné elektrárny Fukušima.

"Nebylo zjištěno žádné zvýšení koncentrace jiných umělých radionuklidů, což naznačuje, že se nejedná o havárii jaderné elektrárny,“ doplnil Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Jód 131 má krátký poločas rozpadu - asi osm dní. Používá se například ve zdravotnictví v radioterapii. MAAE se nyní snaží zjistit, jak se látka do ovzduší dostala.

Množství látek v řádu mikro becquerelů bylo v atmosféře nad ČR naměřeno i v dubnu, kdy sem doputovaly látky uvolněné po havárii Fukušimy. SÚJB tehdy připomněl, že při katastrofě v Černobylu v roce 1986 bylo množství uvolněných látek mnohonásobně vyšší a vážné zdravotní problémy to lidem nezpůsobilo.

Reklama

Výběr článků