Hlavní obsah

Muž by měl dostat příplatek k penzi za nezákonnou internaci v roce 1950, rozhodl soud

7. 8. 2017, 9:40

Šanci na příplatek k penzi za čtyřměsíční internaci v roce 1950 má na základě verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS) devadesátiletý Joseph Peterson. Muž byl zadržován v rámci akce, kterou komunisté podnikli proti církvím. Ačkoliv nenaplnil podmínku přinejmenším dvanáctiměsíční nezákonné perzekuce, mělo být podle NSS zohledněno, že následně byl obratem poslán k pomocným technickým praporům (PTP).

Foto: Miroslav Homola, Právo

Nejvyšší správní soud v Brně

Článek

„Jinak řečeno, doby nezákonné perzekuce se mají sčítat," uvedl advokát Lubomír Müller. Verdikt je v plném znění dostupný na webu soudu.

Peterson se narodil ve východoslovenském Novosadu v rodině řeckokatolického faráře. Podle Müllera později vstoupil do řádu jezuitů a začal studovat bohosloveckou fakultu. V dubnu 1950 skončil s dalšími řeholníky a kněžími v centralizovaném klášteře v Bohosudově. Komunistická moc tehdy prostřednictvím takzvané akce K ostře zasáhla proti mužským řeholním řádům.

Po čtyřech měsících internace Petersona zařadili do pomocného technického praporu, kde strávil dalších 40 měsíců. V 60. letech odešel do Kanady, tam se stal svědkem Jehovovým. Před několika lety se z Kanady vrátil a nyní bydlí v domově pro seniory v Mariánských Lázních.

Jiná forma perzekuce

Česká správa sociálního zabezpečení Petersonovi přiznala podle zákona o mimosoudních rehabilitacích za nucenou službu v pomocném technickém praporu příplatek k důchodu 15 korun za měsíc služby, avšak za předchozí internaci nikoli. Zdůvodnila to tím, že internace trvala méně než rok, a proto není naplněn požadavek zákona.

Peterson marně namítal, že po skončení internace perzekuce pokračovala, jen v jiné formě. Neuspěl ani u Krajského soudu v Plzni. Zasáhl až senát NSS, podle kterého lze sice jazykovým výkladem zákona dospět k interpretaci zvolené správou sociálního zabezpečení, ovšem zároveň je nutné vykládat zákon s ohledem na jeho smysl a na cíle zákonodárců. Při zohlednění souhrnné délky perzekuce lze příplatek Petersonovi podle NSS přiznat i za čtyři měsíce v internaci.

„NSS má za to, že tento závěr naplňuje záměr zákonodárce se v rámci možností pokusit o spravedlivé odškodnění a tím alespoň částečně přispět k zadostiučinění a spravedlnosti, jakožto jedné ze základních hodnot demokratické společnosti, kterou o to intenzivněji pociťují a vnímají pamětníci a osoby přímo postižené bezprávím komunistického režimu,” stojí v rozsudku.

„Je zajímavé, že uvedený rozsudek byl vydán v konkrétní věci svědka Jehovova, ale obecný užitek z něj mají především římskokatoličtí řeholníci a kněží,” konstatoval Müller.

Reklama

Výběr článků