Hlavní obsah

Ministerstvo financí mělo chyby v účetnictví, zjistil NKÚ

1. 9. 2015, 11:03

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil při kontrole hospodaření ministerstva financí (MF) různá pochybení. Kontrola účetnictví resortu z roku 2013 byla podle NKÚ svým rozsahem i zaměřením mimořádná, neboť data využívá Český statistický úřad (ČSÚ) a slouží rovněž jako zdroj informací při sestavování státního závěrečného účtu.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Ministerstvo financí ČR

Článek

Kontroloři se zaměřili na rozpočtové kapitoly Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa.

„V účetnictví MF byly zjištěny některé systémové nedostatky, například nesprávné účtování o operacích s dočasně volnými prostředky státní pokladny nebo nesprávné účtování o závazcích ze sdílených daní,” konstatoval NKÚ.

Chybné účtování zjistila kontrola rovněž u pojistného na veřejné zdravotní pojištění osob, u kterých je plátcem pojistného stát. Resort rovněž nesprávně ocenil dlouhodobé podmíněné závazky související s odstraňováním ekologických škod vzniklých před privatizací majetku státu.  Ač jde o dlouhodobé závazky, byly vykázány jako krátkodobé se splatností do jednoho roku.

Kontroloři upozornili na nejednoznačnost některých předpisů, podle nichž ministerstvo postupuje. „Jiná ustanovení právních předpisů mají zase za následek, že účetnictví MF obsahuje informace odlišné od toho, co uživatelé údajů z jeho účetnictví běžně očekávají,” připomněl NKÚ. Zároveň doporučil, aby byly nejednoznačné předpisy upraveny.

Změny se již připravují

Ministerstvo financí v reakci na závěr NKÚ uvedlo mimo jiné, že v případě oceňování státních podílů ve firmách již vydalo metodický pokyn k oceňování a klasifikaci majetkových účastí určených k držení a k výkonu majetkových práv. Vydalo i pokyn, jak účtovat podmíněná aktiva a pasiva ze soudních sporů, uvedlo MF.

"Na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu připravujeme soubor nápravných opatření k odstranění systémových nedostatků a dalších kontrolních zjištění," uvedl v úterý Michal Žurovec z tiskového odboru ministerstva.

Reklama

Výběr článků