Hlavní obsah

Likvidace munice ve Vrběticích: ještě sedm let a 100 milionů korun

6. 11. 2019, 18:19
Právo, Naďa Adamičková, Marie Königová

Dalších sedm let práce a sto milionů korun. To je odhad, za jak dlouho a za kolik peněz by mělo být okolí vrbětického muničního skladu čisté. Uvádí to zpráva ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) pro vládu, kterou má Právo k dispozici. Navrhuje v ní, aby vláda poskytla od roku 2021 dotaci Zlínskému kraji ve výši 14,286 milionu korun ročně. Hotovo by tak mělo být třináct let po události.

Foto: Jiří Růžička, Právo

Ze skladů ve Vrběticích na Zlínsku začal odvoz munice v únoru 2015.

Článek

V říjnu a v prosinci 2014 dva výbuchy rozmetaly uskladněnou munici nejen po oploceném areálu skladu, ale i do vzdálenosti až 1500 metrů. Ohrožené území hlídali policisté, ostatní složky integrovaného záchranného systému čistily povrch od nebezpečného materiálu.

Stát by měl zaplatit nájem za pozemky, na kterých má „uloženou“ munici
Jiří Čunek

K užívání se zatím vrátilo 120 majitelům 250 hektarů pozemků s upozorněním, že proběhl povrchový sběr nevybuchlé munice, a nemohou proto používat těžkou techniku či provádět zemní práce. I to je důvod, proč se podle zprávy někteří vlastníci na pozemky nehrnou.

Nebyl stav nouze ani nebezpečí

Zatímco uvnitř plotu již stát pozemky postupně řeší tím, že nabídl jejich majitelům odkup nebo výměnu za pozemky jiné tak, aby celý areál scelil a zajistil jeho kompletní pyrotechnickou asanaci pro budoucí využití, vně plotu to tak jednoduché není.

Jde zhruba o 500 hektarů, které mají 500 různých vlastníků, kteří by měli zajistit pyrotechnickou hloubkovou asanaci na svém majetku.

Práce na likvidaci následků výbuchů u Vrbětic skončí až na jaře

Domácí

„Asanační práce složky integrovaného záchranného systému (IZS) neprovádí, a to s výjimkou prací sjednaných za úhradu nákladů od příslušného orgánu veřejné správy nebo od právnické nebo podnikající fyzické osoby, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem poškozeného objektu, zařízení, provozu nebo pozemku,“ vysvětluje zpráva vnitra.

Pro povinnost státu pomoci je totiž rozhodující to, zda byl na zasaženém území vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. To se ve Vrběticích nestalo. Sice šlo o mimořádnou událost, ale zasažené území bylo „relativně malé“, uvádí zpráva. „Stát tudíž nenese, a ani nesmí nést, povinnost zasažené pozemky hloubkově asanovat,“ tvrdí se v ní. Ministerstvo vnitra proto doporučuje, aby hloubkovou asanaci zajistil Zlínský kraj s tím, že mu na to stát dá finance.

„Zvažovali jsme několik mechanismů a jako nejvhodnější nám po dohodě s tamním krajem vyšla varianta, kdy by asanaci zajistili oni. Nejlépe znají celou problematiku a jsou schopni ty práce koordinovat,“ řekl Právu Hamáček s tím, že ostatní varianty komplikoval především vysoký počet majitelů.

„Pro nás je to současně cesta, jak se pokusit vyvázat jednotky IZS, které tam jsou již několik let nasazeny, a už je to velká zátěž pro policii i pro hasiče,“ dodal ministr.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) stát musí zajistit vyčištění pozemků i vně areálu. „Jsou to soukromé pozemky a ti lidé na to mají nárok. Proto jsme se dohodli, že vláda schválí přidělení finančních prostředků a my zajistíme výběrové řízení na dodavatele hloubkového vyčištění pozemků tak, aby je mohli jejich vlastníci užívat,“ řekl Právu.

Cena prací se podle vnitra může pohybovat mezi 100 a 200 tisíci korun za hektar.

Vyšetřování trvá

Jak hejtman dodal, je třeba ještě dořešit i odškodnění tamních obyvatel za to, že nemohli své pozemky užívat. To, že místní obyvatelstvo utrpělo újmu kvůli evakuaci, uzavírkám silnic či zákazu vstupu na pozemky, připouští i zpráva.

Vláda proto před třemi lety mimo jakýkoli zákonný rámec schválila dotaci 3000 korun každému z obyvatel s trvalým pobytem v obcích Vlachovice, Haluzice a Lipová. Upozorňuje ale, že nebylo ještě ukončeno trestní řízení, které by stanovilo viníka výbuchů, na němž by pak lidé mohli uplatňovat škodní nároky.

Účet za Vrbětice se zvýší o další půlmiliardu

Domácí

Zpráva navíc připomíná, že stát pouze „napravuje situaci, ke které došlo kvůli opakovaným výbuchům v muničním areálu, ve kterém nebezpečný materiál skladovaly soukromé subjekty“.

Podle Čunka je ale odškodnění výhradně věcí státu. „Stát by měl zaplatit nájem za dobu, kdy lidé nemohli pozemky užívat. On má de facto nyní ty jejich pozemky v nájmu díky tomu, že má ,uloženou‘ munici na jejich území,“ prohlásil Čunek.

Lidi prý nezajímá, že to udělala soukromá firma. „Stát provozuje komerčně sklad kvůli výdělku, tak za něj odpovídá, a proto by se měl k tomu postavit tak, že bude plnit,“ tvrdí Čunek, podle kterého náhrada za ušlý zisk z pozemku nebude vysoká, protože půjde o koruny za metr.

Reklama

Související články

Výběr článků