Hlavní obsah

K blbé náladě není důvod

23. 8. 2004, 7:35
Novinky, Zdeněk Jičínský

Občané, i když mají k nové vládě podle průzkumů zdrženlivý postoj, dávají přednost tomu, aby dostala příležitost a ukázala, co umí. Předčasné volby nepreferovali. V tomto ohledu propagandistická ofenzíva ODS a jejího předsedy Mirka Topolánka zdařilá nebyla a důvodně se k ní kriticky vyslovil i čestný předseda ODS, prezident Václav Klaus.

Foto: Jan Kaše

Staré ale krásné

Článek

Nové vládní prohlášení je pro tuto vládu i všechny tři strany, především však pro soc. dem., důležité z řady důvodů. Mají-li strany napříště spolupracovat - pokud možno lépe než dosud - musí se předem dohodnout na rámci i programové orientaci své činnosti na zbytek volebního období včetně naznačení hlavních dlouhodobějších strategií. V tomto ohledu je pozitivní, že ještě v tomto volebním období se vláda chystá předložit koncepci penzijní reformy. Spory o konkrétní podobu programových závazků ovšem vyloučeny nejsou, to ani není možné.

Vláda, i když to Ústava ČR nevyžaduje, hodlá postupovat v duchu ústavních zvyklostí, že před jednáním o důvěře předloží poslancům i celé veřejnosti programové záměry svého působení. To je potřebné i k tomu, aby mohla usilovat o obnovení důvěry u občanů. I když musí navázat na dosavadní činnost vlády předchozí včetně jejího programu, musí zároveň občanům ukázat, že není pouhým prodloužením vlády dosavadní.

Na adresu těch, kdo už předem přistupují k nové vládě skepticky, ať už k tomu mají jakékoliv motivy, lze říci, že i tu může platit stará zásada: když dva dělají totéž, není to totéž. Změna v osobě předsedy vlády je významná. Na ní bude hlavně záležet, zda nová vláda bude s to vyvíjet větší aktivitu, zda bude ve výkonu efektivnější, zda bude úspěšnější ve svém styku s občanskou veřejností, zda povede systematičtější sociální dialog i širší komunikaci s různými složkami občanské veřejnosti. Pěstování "blbé nálady" ve vztahu k této vládě k ničemu dobrému není.

Význam vládního prohlášení přesto nelze přeceňovat. Bude především záležet na tom, jak se vládě jako celku i jednotlivým členům podaří záměry uskutečnit a o jejich potřebnosti podaří přesvědčit občany. Vlastní zkušenosti i názor, který si vytvoří třeba i na základě mediálního obrazu, rozhodnou nakonec o volební účasti i volebním výsledku.

Autor je poslancem za ČSSD

PRÁVO 23. srpna 2004

Reklama

Související témata:

Výběr článků