Hlavní obsah

Děkan Ševčík brání vzpurnému studentovi v dosažení titulu

11. 10. 2013, 17:15 – Praha
Právo, Jiří Mach

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) Miroslav Ševčík, známý zejména coby šéf Liberálního institutu, brání jednomu z doktorandů, který měl vůči jeho vedení fakulty výhrady, aby na jeho škole dostal diplom a titul Ph. D.

Foto: Petr Horník, Právo

Aula Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek

Ševčík se odvolává na vysokoškolský zákon, ale jeho postup zpochybňuje Akreditační komise.

Doktorand Pavol Minárik připouští, že koncem ledna překročil o několik dní maximální dobu studia, která je stanovena na pět let. Zažádal o přerušení studia proděkana a ten mu vyhověl. Domníval se tedy, že tehdy mu ke zdárnému ukončení studia chyběla už jen obhajoba disertační práce.

Obhajovat ji měl díky smlouvě s turínskou univerzitou v Itálii. Na jeden den v květnu se tedy navrátil ke studiu, aby disertační práci obhájil, což se mu podařilo před turínskými kantory i představiteli VŠE.

Jenže pak si jej pozval děkan Ševčík a oznámil mu, že jeho studium bylo ukončeno, protože v lednu překročil maximální dobu studia.

Rektor dal studentovi za pravdu

To se ale Minárikovi nezdálo a podal žádost o přezkoumání děkanova rozhodnutí rektorovi Richardu Hindlsovi s tím, že po úspěšné obhajobě disertace už vlastně ani nebyl studentem, takže mu studium nemohlo skončit. Rektor mu dal za pravdu a děkanovo rozhodnutí zrušil.

Mimo jiné uvedl: „Domněnka, že studium bylo dne 31. 1. 2013 ukončeno ze zákona, aniž o věci rozhodnul děkan, je mylná. Děkan fakulty může rozhodnout o ukončení studia pouze takového studenta, který je v okamžiku rozhodnutí studentem vysoké školy.“

Zákon je víc

Vedení fakulty si však stojí na svém. „S ohledem na ustálenou judikaturu je nedodržení doby studia důvodem ukončení studia s tím, že maximální dobu studia nelze nijak prodloužit,“ uvedl mluvčí fakulty Daniel Váňa s odvoláním na pracovnici rektorátu, která prý tezi potvrdila.

Foto: Petr Horník, Právo

Miroslav Ševčík (vpravo) s Václavem Klausem.

V oficiálním vyjádření Minárikovi pak Ševčík a ostatní proděkani potvrdili: „Tímto Vám oznamuji, že Vaše studium skončilo dne 31. 1. 2013, a to z důvodů nesplnění studijních povinností.“

Váňa dále uvedl, že nebylo jakkoliv dotčeno studium Minárika na Turínské univerzitě, čímž naznačil, že diplom s obecnou platností může obdržet v Itálii.

Nejen Minárik, rektor, ale i Akreditační komise ovšem tvrdí, že k ukončení studia po uplynutí maximální doby je nutné rozhodnutí děkana. A mělo padnout před obhajobou, ne až po ní.

„Podle studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze je dnem ukončení studia den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci. Takže v době, kdy obhajoval, byl studentem, a jestliže obhajoba byla poslední částí státní závěrečné zkoušky, jejím vykonáním se stal řádným absolventem a nebylo mu už co ukončit,“ sdělil Právu tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka s tím, že Minárikovi vznikl právní nárok na diplom.

Podle Smrčky je chybou školy, pokud studentovi neukončí studium po uplynutí maximální doby a je to v rozporu s jejím studijním a zkušebním řádem.

„Že se studijní program absolvuje vykonáním poslední předepsané povinnosti, je stanoveno zákonem, který je obecně právní předpis a je nadřazený studijnímu a zkušebnímu řádu,“ uvedl Smrčka.

Dojde na soud?

Odmítl i možnost, že by si měl Minárik zažádat o diplom v Turíně. „Jestli studoval český studijní program na české vysoké škole, tak mu vzniká nárok na české vysokoškolské vzdělání, ne na italské. Je vedený v české matrice studentů, VŠE na něj dostává poplatky od státu a on by měl dostat diplom na škole, kterou absolvoval,“ dodal.

Minárik avizoval, že se pokusí o své záležitosti ještě jednat s rektorem. Pokud neuspěje, mohl by se podle Smrčky obrátit na Městský soud v Praze.

Minárik jen stále nechápe, proč ho diplom stojí tolik komplikací, a přisuzuje to svým dřívějším sporům s děkanem. „Netajím se, že jsem byl jedním z těch lidí, kteří ho kritizovali,“ řekl Minárik.

Ševčík však odmítá, že by šlo osobní spor, titul prý Minárikovi přál.

Reklama

Související témata:

Výběr článků