Hlavní obsah

ČSSD představila plán na zkrocení exekutorů

24. 1. 2012, 14:45 – Praha
Právo, Jiří Ovčáček

Sociální demokracie v úterý představila šestici návrhů, kterými chce zabránit, aby exekuce strhávaly do dluhové pasti stále více lidí. Stínový ministr spravedlnosti za ČSSD Jiří Dienstbier upozornil, že loni přesáhlo finanční zadlužení domácností 1,1 biliónu korun.

Foto: Milan Malíček, Právo

Místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier

Článek

Za rok 2010 bylo celkem nařízeno 701 900 exekucí. ČSSD kritizuje, že se dluh ve výši tisíc korun může vyšplhat i na dvacetinásobek. Poukazuje také na to, že je dlužníkům někdy zabavován i majetek v řádově vyšší hodnotě. Například rodinný dům, a to zcela bez ohledu na výši vymáhané částky, aniž by existovala možnost dobrovolně uhradit dluh ještě před soudním řízením.

„Sociální demokracie musí omezit velmi výhodný byznys, kterým se v současné době vymáhání zejména drobných pohledávek stalo. I malé dluhy se mají platit, ale nesmí se stát nástrojem zbytečné ekonomické likvidace dlužníka,“ uvedl v úterý Dienstbier. Návrhy ČSSD počítají s povinností nejprve písemně dlužníka vyzvat k uhrazení pohledávky a teprve poté moci přikročit k případnému soudnímu řízení a následné exekuci.

Šestice návrhů ČSSD
Omezení výše sankcí u peněžitých pohledávek
Povinnost písemně vyzvat dlužníka k uhrazení dluhu předžalobní upomínkou
Povinné zastoupení nezletilého v soudním řízení zákonným zástupcem
Zavedení místní příslušnosti exekutora
Všechny exekuce proti jednomu dlužníkovi bude provádět pouze jediný exekutor.
Zvýšení ochrany majetku osob, které nejsou dlužníkem

„Pokud věřitel dlužníka napřed ke splnění závazku nevyzve, nebude mít nárok na úhradu nákladů řízení, jejichž získání je často motivem k podávání žalob. Zásadně chceme omezit výši sankcí vyplývajících ze smluvních závazků k zaplacení peněžité částky na maximálně trojnásobek zákonného úroku z prodlení. Jde o opatření proti lichvářským podmínkám ve smlouvách,“ vysvětlil Dienstbier.

ČSSD se přitom nezamlouvají návrhy ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS). Odmítá, aby byla přenesena pravomoc o nařízení exekuce ze soudů na exekutory. Podle soc. dem. by se tím jen posílila moc exekutorů. Za zcela nevhodný označila ČSSD záměr rezortu spravedlnosti zrušit soudní výkon rozhodnutí na peněžité částky.

Reklama

Související témata:

Výběr článků