Hlavní obsah

Advokát: Rozsudkem zakazujícím distanční výuku se mohou řídit i ostatní školy

23. 2. 2021, 16:39

Úterní verdikt Městského soudu v Praze, který zakázal Gymnáziu Na Zatlance distanční výuku, by mohl platit i pro ostatní školy. Ty si to ale podle Otakara Duchka, asistenta advokáta Marka Pavla, který žalobu proti distanční výuce na této škole podal v zastoupení svého klienta, musí samy odůvodnit a rozhodnout se. Podle Duchka se rozhodnutí soudu opírá o to, že nynější nouzový stav je protiústavní, a tedy není možné omezovat vzdělávání.

Foto: Mapy.cz

Gymnázium Na Zatlance.

Článek

Jak se vlastně zrodil nápad podat žalobu a kdy?

Žalobu jsme podávali za našeho klienta na konci listopadu loňského roku. Impulzem byl požadavek našeho klienta, aby jeho dítě mohlo chodit nějakým způsobem kontaktně do školy, protože pokládal distanční vzdělávání za nedostatečné. Zároveň mu laicky nevyhovovalo, že jsou školy pro jeho syna zavřené úplně místo toho, aby třeba bylo možné alespoň občas docházet na část předmětů. Zkrátka aby stát, krátce řečeno, minimalizoval zásah do toho práva na vzdělání.

Soud zakázal pražskému gymnáziu distanční výuku

Domácí

Žaloba je vedena jménem nezletilého. Ten ji ale nepodával, jak vyplývá z usnesení, ale učinil tak jeho otec, je to tak?

Mladý pán byl zastoupen rodičem.

To ano, zajímalo mě ale, z čí hlavy vzešel nápad podat žalobu proti distanční výuce. Jestli přímo od mladého pána, jak říkáte, nebo od rodiče?

Já bych řekl, že to byla společná práce. Komunikovali jsme s otcem, a poprosili ho, aby nám mladý pán potvrdil, že si to skutečně přeje, aby nebylo pochyb. Bylo to přání jak rodiče, tak jeho. Společně a nerozdílně.

Jak rozhodnutí soudu vnímá váš klient?

Ještě jsem s ním neměl šanci mluvit, ale asi to vnímá tak, že bylo právu učiněno zadost. Epidemii nijak nezlehčujeme, nicméně je to známka toho, že právo je nutné dodržovat i teď v době krize. A pokud vláda, která má neomezené možnosti, jak finanční, tak personální, není schopna vyhlásit opatření správně, tak to spíš vypovídá o vládě.

Vy jste v žalobě napadli i to, že distanční výuka nemá zákonnou oporu. Koncem loňských prázdnin ale byl novelizován školský zákon, který institut distanční výuky zavádí...

To je novela, která říká, že v případě, že dojde k nějakému mimořádnému stavu, který se potom realizuje v tom vládním opatření, tak v návaznosti na to vládní opatření je možné zavést distanční výuku. Předpokladem ale je, že to opatření je zákonné. V tomto případě Městský soud v Praze shledal, že to opatření samotné bylo protiústavní, poněvadž i ten nově vyhlášený nouzový stav je protiústavní. A pokud máme protiústavní opatření, tak se nemůže aktivovat to ustanovení školského zákona.

Libovůle skončila, většina opozice je s rozhodnutím Ústavního soudu spokojena

Domácí

Je možné tento verdikt aplikovat plošně na všechny školy, tedy musí se všechny školy vrátit k prezenční formě, nebo se rozsudek vztahuje pouze na Gymnázium Na Zatlance?

Soudní výrok zní na tento konkrétní případ. Soudu přísluší rozhodnout o konkrétním případu. Nevylučuje to ale to, že ten závěr je obecně platný. Pokud máme stejný příklad, tak tento rozsudek by na něj mohl platit. Nedá se ale vyvozovat, jak by to viděl jiný soud.

V obecné rovině se ale dá říct, že přestože tady ten výrok zní pouze na toto konkrétní gymnázium, tak i ostatní školy by se jím mohly řídit, pokud si samy posoudí, že není zákonného podkladu. A já jsem toho názoru, že není.

Máte informaci, kdy se vrátí prezenční výuka na gymnázium? Určil soud nějakou lhůtu?

Neurčil. Jsou ale jarní prázdniny, takže by to bylo asi od pondělí.

Žalobu jste podávali přímo vůči škole, ale opatření vyhlásila vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví. Proč jste nežalovali je?

Žaloba se podává vůči konkrétní škole. Není možné napadat opatření přímo, pokud je v rámci nouzového stavu, a je nutné žalovat toho, kdo ho aplikuje, tedy přímo školu.

Rodiče žalují školu. Kvůli rouškám

Domácí

Nepoškozuje to trochu danou školu? Přece jen, musí se soudit za něco, co si nevymyslela.

Já ten procesní postup osobně nepovažuju za ideální. Nicméně je to jediný možný postup, tak jak ho předestřely soudy, takže z pozice obhajoby nemáme na výběr, než to respektovat.

Chci ale zdůraznit, že co se nákladů soudního řízení týče, tak těch jsme se výslovně vzdali, protože si uvědomujeme, že škola je v tom také tak trochu nevinně. Primární odpovědnost za toto pochybení jde za vládou, která vyhlásila neplatné opatření.

Reklama

Související články

Rodiče žalují školu. Kvůli rouškám

3. 2. 2021, 3:13

Masarykova základní a mateřská škola v Českém Těšíně na Karvinsku na konci ledna zjistila, že na ni rodiče jedné z žákyň třetí třídy podali žalobu. Rodičům...

Výběr článků