Hlavní obsah

Helfenburk u Bavorova byl sídlem předního českého kondotiéra Václava Vlčka z Čenova

7. 6. 2021, 16:10

Na hradech mě vždy fascinuje to obrovské množství šutrů, který museli stavebníci nalámat, nanosit či navozit, přisekat a umístit na správné místo. To, aby byl hrad přepevný, nedobytný. Opět mě to napadlo při prohlídce Helfenburku u Bavorova.

Foto: Vratislav Konečný

Vnitřní část hradu

Článek

Ke hradu se stoupá cestou lemovanou mraveništi, pár jich je velkých jako kupka sena. I mravenci se museli zatraceně činit, aby přemístili tolik jehličí na své pevnosti. Hmyz i lidé si pořádně mákli.

Cíl romantických výletů

Rozsáhlé ruiny hradu jsou oblíbeným cílem návštěvníků této části Šumavského předhůří. Na asi kilometr a půl vzdáleném parkovišti najdete vždy řadu aut. Je to i tím, že se tu pořádají různé kulturní akce, hrad je otevřený celoročně.

Foto: Vratislav Konečný

Severní část hradu s obrannou věží

Vodu museli nosit z rybníka

Stavbu hradu povolil roku 1355 čtyřem bratřím Joštovi, Janovi, Oldřichovi a Petrovi z Rožmberka císař Karel IV. Helfenburk vznikal v letech 1360 až 1370, kolem hradního jádra majitelé přistavovali a rozšiřovali. Vznikla dvoupalácová dispozice, tehdy módní záležitost, vypovídající o majetku stavitele.

Paláce postavili proti sobě, propojili je krytými chodbami s okny. Paláce byly podsklepené, místnosti v patře byly obytné, ale sloužily i jako reprezentační. Zpočátku byl hrad bez vody, tu museli poddaní tahat ze zaniklého rybníka u již dávno neexistující vsi v podhradí. Pak vyhloubili ve skále cisternu, tu plnila i dešťová voda. Velký válcový bergfrit kontroloval prostor brány, s hradem ho spojoval můstek.

Foto: Vratislav Konečný

Paláce jsou postaveny na skalnatém hřebeni Mláka.

Na Helfenburku krátce pobýval pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, když se po velké roztržce vydal do exilu v Římě. Králův hněv odnesl potentátův generální vikář Jan z Pomuku, na tom si král vylil své emoce.

Málo známý český bojovník

Jedním z význačných majitelů byl Václav Vlček z Čenova (asi 1425-1501), který výrazně vylepšil helfenburské opevnění, na severním předhradí přibyly tři nárožní bašty pro těžká děla, jižní stranu doplnil dřevěný srub, do něho se vstupovalo úzkou výpadní brankou v hradbě.

Foto: Vratislav Konečný

Třípatrové palácové jádro

V málo zřetelném textu na jedné z hradebních zdí se dočtete, jak mohutně byl objekt vyzbrojen. Od mečů, přes šípy, kuše, píšťaly a houfnice i těžké kusy. Nepřítel to tady neměl lehké.

Vlček byl jedním z nejvýznačnějších kondotiérů, tedy velitel nájemních vojsk. Sepsal traktát „Naučení, kterak se mají šikovati jízdní, pěší a vozy.“ Za to dostal ves Čenov. Ve válce Jiříka z Poděbrad s Matyášem Korvínem stál na české straně a králi velmi pomáhal. Byl žateckým a rakovnickým hejtmanem.

Foto: Vratislav Konečný

Věž slouží jako rozhledna.

Unikátní zateplení

V patře východního paláce se zachovaly zbytky táflované komory, zachované jedině na Helfenburku. Dřevěné desky se připojovaly na lišty ve zdivu. Sloužily k lepší tepelné izolaci.

Z mocného hradu materiál na stavby

Na konci 16. století už hrady vyšly z módy, Rožmberkové si zbudovali zámek Kratochvíle a Helfenburk posléze opustili i jejich úředníci, ti přešli do Netolic. Hrad začal chátrat, Petr Vok ho v roce 1593 prodal i s blízkým Bavorovem. Mocný Helfenburk začali rozebírat na stavební materiál.

Foto: Vratislav Konečný

Pohled z vyhlídkové věže na ruinu

Věžní rozhledna

Po hradě se dá libovolně courat, samozřejmě se nesmí lézt na hradby nebo obvodové zdi. Velká válcová věž je rozhledová, tabule na obvodu pomáhají k orientaci spatřovaných objektů.

Takovou možnost neměl k. H. Mácha, který Helfenburk navštívil při cestě z Itálie roku 1834, hrad si nakreslil a možná hledal i údajnou tajnou chodbu. Měla vést až do Bavorova, jenže kdo by ji kopal?

Foto: Vratislav Konečný

Výhled do kraje z rozhledové věže

Jak se tam dostat

Po silnici č. 142 Volyně-Bavorov. Za autobusovou zastávkou Krajníčko-Helfenburk je značené parkoviště, odtud po turistické značce na hrad, u pokladny je i stánek s občerstvením.

Ruina hradu Osek je jednou z nejrozsáhlejších ve střední Evropě

Reklama

Související témata:

Výběr článků