Hlavní obsah

Do Želiva nejen za duchovnem, ale i za dobrým mokem

10. 8. 2022, 8:53

Skryt v údolí na planině nad soutokem Želivky a Trnávky se nachází jeden z našich nejstarších klášterů – Želiv.

Foto: Vratislav Konečný

Klášterní kostel postavený podle projektu Santiniho-Aichela, vlevo budova pivovaru

Článek

Původně benediktýnský klášter, založený v roce 1139 knížetem Soběslavem a jeho manželkou společně s biskupem Otou, byl po deseti letech na podnět olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka postoupen premonstrátům.

Do vínku dostal jméno Siloe, což je název z Bible, podle vodního tunelu a nádrže poblíž hory Sion v Jeruzalémě.

Foto: Vratislav Konečný

V kostele

Želivský klášter více než slušně prosperoval, ač ležel v téměř zapomenutém kraji. Brzy vznikly pobočky v Milevsku, ženské kláštery v Louňovicích pod Blaníkem a Dolních Kounicích.

Nad čistou řekou

Želivka, jedna z nejčistších českých řek, přivádí vodu do nádrže, z níž se bere pitná voda pro Prahu. Do 13. století se jí říkalo Sázava, jméno Želivka se objevuje ve 14. století podle osady a kláštera, v roce 1144 tu stál hospodářský dvůr Selev. Odtud dále přešel název z osobního jména Želej na Želejov, Želejev, Želév až na Želiv (zdroj: Zeměpisná jména Československa).

Foto: Vratislav Konečný

Bohoslužba za zvuků varhan je působivá.

Za husitů zplundrován jako všechny kláštery

Jako všechny církevní objekty utrpěl klášter v Želivě za husitských válek těžké škody, dvakrát ho vypálili (1420 a 1424).

Jedním z řeholníků byl pozdější radikální kazatel Jan zvaný Želivský, vůdce pražských husitů, který byl později pro svůj diktátorský přístup vůči ostatním – hlavně po nezdařeném vojenském tažení na Most roku 1421 – popraven.

Foto: Vratislav Konečný

Výmalba v Trčkově hradu, kde byla umístěna léčebna.

Po skončení válečného běsnění majetek uchvátila šlechta z okolí, roku 1467 se zde usadil čáslavský hejtman Burian Trčka z Lípy. Tehdy vznikl Trčkův hrad, přestavba z klášterního západního křídla.

Tato část slouží jako výstavní, je tu malé muzeum motocyklů, včelařství, a protože tu od roku 1957 byla pobočka havlíčkobrodské psychiatrické léčebny, je tu i malá expozice fotografií s památkou na pacienty. V roce 1987 zde Dušan Klein natáčel film z prostředí psychiatrické léčebny Dobří holubi se vracejí.

Foto: Vratislav Konečný

Z expozice motocyklů, soukromá sbírka

Santini-Aichel i výborné pivo

Klášter, který nyní slouží nejen jako duchovní, ale také společenské a kulturní centrum (wellness hotel, pivovar), prošel v průběhu staletí mnoha přestavbami.

Při prohlídce areálu upoutá kostel Nanebevzetí Panny Marie, na jehož realizaci se podílel barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel v roce 1714. Kvůli kostelu a pivu sem zavítá nejvíce návštěvníků, Santiniho staveb je po okolí více. Samozřejmou jedničkou je kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kde se v plné míře prokázala jeho genialita.

Foto: Vratislav Konečný

Trčkův hrad s renesančními sgrafity

Nevelký pivovar má zajímavou produkci. Speciální piva jsou pojmenována po bývalých opatech. Dvanáctistupňový světlý, polotmavý a tmavý ležák se jmenuje Haštal, silná světlá patnáctistupňová Salesius, Milo Strobel dal jméno svrchně kvašenému speciálu vyráběného z ječného sladu s pomocí speciálních kalifornských kvasnic. Drslav je připomenut speciálním světlým pivem trapistického typu Abbey Ale, ten má původ v Nizozemsku a Belgii. Podobně Gotšalk, ale také Postní 16 nebo Happy Friday 13. I.P. A.

Foto: Vratislav Konečný

Kostelní klenba, Santiniho dílo

Kláštery měly právo várečné, proto je na obrazech z těch dob většina mnichů vyobrazena coby bečky v sutaně opásané šňůrou. Rovněž i sochy jsou poněkud více do šířky. Ostatně, přestože Jana Husa zpodobňovali umělci jako asketického, opak byl pravdou. Sám kazatel prohlašoval, že musí jezdit kvůli své tloušťce na mezku, pro koně by byl velkou zátěží.

(Nejstarší klášter, kde od roku 1050 vařili benediktýni pivo, se nachází v Weltenburgu nedaleko Regensburgu. Z Kelheimu se tam jezdí lodí.)

Foto: Vratislav Konečný

Sluneční hodiny na nádvoří

Internační tábor pro duchovní

Od Trčků vykoupil klášterní obec strahovský opat Lohel v roce 1622, tedy po Bílé hoře, to byla řada majetků na prodej. O 20 let později byl znovu klášter samostatný, ale válka v Evropě pokračovala, v letech 1645 a 1646 tu řádili Švédové, je neuvěřitelné, co jejich armády vše způsobily. Následovala velká obnova, v roce 1712 ale klášter zničil požár. Pak se zvedl se Santinim znovu do nebeské krásy. Další oheň tu řádil v roce 1907, pak byl dlouho klid, než začala řádit Státní bezpečnost.

Foto: Vratislav Konečný

Geniální stavitel stvořil klášterní kostel na troskách.

Roku 1950 klášter zrušili a po šest let tu byl internační tábor, sem nahnali nepohodlné kněze a řeholníky v rámci Akce K. Žilo jich tu 464, jejich pobyt připomíná stěna v ambitu, kde jsou ručně napsána jejich jména.

V polovině 50. let tu zřídili pobočku havlíčkobrodské psychiatrie, objekt začal chátrat, to trvalo do 90. let. Roku 1990 klášter obnovili a poté proběhla nákladná oprava. Od roku 2010 je na seznamu národních kulturních památek.

Prohlídku pivovaru si lze domluvit telefonicky, areál je přístupný stále. Premonstráti z královéhradecké diecéze poskytují pastorační činnost, pořádají i duchovní semináře…

Tipy na výlety v okolí

Přehrada Trnávka, zámek a městská památková rezervace v Červené Řečici, Pelhřimov s Muzeem kuriozit, poutní areál Křemešník, ruina Orlíka u Humpolce, trochu vzdálenější je mohutná zřícenina Lipnice.

Z pražské Královské zahrady se dostaly první tulipány do Holandska

Reklama

Související témata:

Výběr článků