Hlavní obsah

Arcibiskupský palác v Olomouci otevře kapli během Noci kostelů

27. 5. 2011, 15:00
Právo, Miroslav Hradil

Novou turistickou atrakci získala 30. dubna Olomouc. Lidé tu mohou procházet čerstvě zrekonstruovaným arcibiskupským palácem, který má spoustu vazeb nejen na české, ale i evropské dějiny. Připravena je tu pro ně prohlídková trasa a v minulých týdnech se po ní vydalo již několik tisíc návštěvníků.

Foto: Miloslav Hradil, Právo

Arcibiskupský palác v Olomouci

Článek

„Projekt otevření plně funkčního oficiálního sídla úřadujícího arcibiskupa veřejnosti je ve střední Evropě naprosto výjimečný,“ řekl Právu mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Arcibiskupská rezidence je dnes největší palácovou budovou v olomoucké městské památkové rezervaci.

Až dosud byla zpřístupňována veřejnosti jen výjimečně při zvláštních příležitostech.

Prohlídka na padesát minut

„Jsme si vědomi, že jde o objekt, v němž se nejen bydlí a pracuje. Je v něm řada prostor, které jsou zajímavé pro veřejnost, a jsem rád, že díky provedeným úpravám se lidé mohou podívat do historických prostor, kudy kráčely dějiny,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský Jan Graubner.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Reprezentativní prostory v Arcibiskupském paláci

Prohlídka trvá zhruba 50 minut a její okruh zahrnuje reprezentační sály situované v prvním patře paláce a také místnost pro krátkodobé výstavy. Příchozí navštíví v doprovodu průvodce mj. Velký sál, kde v roce 1995 obědval při své návštěvě Olomouce papež Jan Pavel II., Trůnní sál, kde 2. prosince 1848 nastoupil na rakouský trůn císař František Josef I., Přijímací sál, kde v roce 1805 ladili svůj postup před bitvou u Slavkova ruský car Alexandr I. s rakouským císařem Františkem, či Zelený pokoj, v němž byly v roce 1850 podepsány mezi Pruskem, Rakouskem a Ruskem tzv. Olomoucké punktace, kterými měl být ukončen konflikt mezi Pruskem a Rakouskem ohledně nároků Pruska na Německo.

Noc kostelů
V pátek bude od 18 do 22 hodin zpřístupněna kaple. V rámci celorepublikové Noci kostelů, 27. května, budou mít návštěvníci příležitost spatřit i arcibiskupskou kapli, která je ve druhém patře paláce.
Foto: Miloslav Hradil, Právo

Obdivovat interiér arcibiskupského paláce mohou nyní lidé v Olomouci.

V paláci, v místech, kudy se mohou nyní procházet turisté, pobývaly i další významné osobnosti, mj. císařovna Marie Terezie, hudební skladatel Ludwig van Beethoven či prezidenti T. G. Masaryk, E. Beneš, V. Havel a V. Klaus.

Dobový mobiliář 

S nejvýznamnějšími událostmi, které se tu odehrály, jsou přitom spjaty sály, které mají čerstvě zrestaurovanou bohatou rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu, což zaujme zejména návštěvníky, které zajímá architektura. Jsou také vybaveny dobovým mobiliářem.

Olomoucké biskupství vzniklo obnovením moravského biskupství papežem Alexandrem II. v roce 1063. Nově vzniklá olomoucká diecéze, která se stala legitimní pokračovatelkou diecéze velkomoravské, zaujímala celé území historické Moravy. Do roku 1777 se na olomouckém biskupském stolci vystřídalo 54 sídelních biskupů a od roku 1777, kdy bylo biskupství povýšeno na arcibiskupství, pak až do současnosti čtrnáct arcibiskupů.

Foto: Miloslav Hradil, Právo

Turisté mohou v Olomouci zavítat do paláce arcibiskupa.

Objekt dnešního barokního arcibiskupského paláce, zahrnující v sobě starší konstrukce z období renesance, byl vybudován v blízkosti místa, kde stával první biskupský dům v době založení olomouckého biskupství, tedy v polovině 11. století.

Původní renesanční palác byl pak v průběhu přestavby probíhající v letech 1664 až 1669 výrazně rozšířen, a stal se tak monumentální raně barokní palácovou stavbou dominující východní části města. O významu a architektonické kvalitě objektu svědčí mimo jiné to, že projekt vypracovali a stavbu řídili císařští architekti Filiberto Luchese a Giovanni Pietro Tencalla.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Schodiště v Arcibiskupském paláci

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Zdobená světla v Arcibiskupském paláci

Otevřeno:

Květen až září: denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Vstupné

Dospělí – 60 Kč. Děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci nad 65 let a invalidé – polovinu. Rodinné vstupné (dva dospělí a děti) – 120 Kč.

Reklama

Související témata:

Související články

Na muzejní noc do Moravské Třebové

26. 5. 2011, 14:20

Městské muzeum v Moravské Třebové se letos opět zapojilo do pořádání festivalu muzejních nocí. V pátek 27. května bude muzeum kromě obvyklé otvírací doby...

Výběr článků