Hlavní obsah

Čerpadlo do chalupy

3. 10. 2008, 9:00
Novinky, Petr Petříček, časopis Chatař a Chalupář

Čerpadla se uplatní v chalupách, které nejsou napojeny na místní rozvod vody. Čerpat však mohou nejen pitnou vodu ze studny, ale také vodu na zalévání zahrady z potoka nebo poslouží k vyčerpávání jezírka, žumpy a septiku.

Článek

Volbu, jaké čerpadlo si koupíte, rozhodující měrou ovlivní skutečnost, jestli je k budově zaveden přívod elektrického proudu. V chatách a chalupách, které tento přívod mají, můžete použít čerpadla elektrická. Jsou levnější a méně hlučná než čerpadla s motorem benzinovým. Tam, kde elektřina není, můžete ještě situaci řešit tím, že spolu s čerpadlem si pořídíte i elektrocentrálu.

Elektrická čerpadla

Podle konstrukce můžeme elektrická čerpadla rozdělit na odstředivá, vřetenová a vibrační. Nejrozšířenější jsou odstředivá a mohou být buď samonasávací, která mají větší spotřebu energie, anebo nejsou samonasávací a potom je třeba před použitím zalít čerpadlo i sací potrubí vodou.

Vřetenová čerpadla transportují vodu otáčením nerezového šneku v gumovém statoru. Předností je vysoký výtlak až 80 m vodního sloupce. Nedostatkem těchto čerpadel je omezený průtok na 60 l/min a vyšší možnost poškození hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody).

Přenosná povrchová čerpadla jsou vhodná například pro zálivku zahrady.foto: Mountfield

Vibrační čerpadla mají místo elektromotoru elektromagnet, který v rytmu síťového kmitočtu přitahuje ocelovou kotvu uloženou v gumě a vhání tak vodu do potrubí. Předností je výtlak do 40 m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot. Maximální průtok vibračních čerpadel je 25 l/min. a maximální doba provozu 4 hodiny.

Bez přívodu elektřiny

Jak můžeme čerpat vodu bez elektřiny? V takovém případě můžeme použít čerpadlo s pohonem benzinovým nebo s dieslovým motorem (pro malé výkony výhradně benzinový). V současné době jsou na našem trhu především italská čerpadla s benzinovým motorem, která jsou spolehlivá a dostatečně výkonná. Snadno se přenášejí, protože mají malou hmotnost (cca 7 kg) a umí čerpat vodu z maximální hloubky 8 m. Jako palivo se do nich používá běžný benzin s olejem, a to stejný jako do sekaček na trávu nebo motorových pil.

Druhou možností je, že použijeme nejstarší typ čerpadel, na jejichž osvědčené konstrukci se nic podstatného nezměnilo. Jedná se o ruční pumpy, které načerpají vodu, i když s použitím našich svalů, stejně jako benzinové čerpadlo z max. hloubky 8 m.

Způsob použití

Podle způsobu použití rozdělujeme čerpadla na zahradní, kalová a ponorná. Zahradní čerpadla jsou určena pro čerpání menšího množství vody, například dešťové ze sudu nebo vody do bazénků či pro postřik zahrady. Obvykle mohou pracovat pouze jednu hodinu, a pak se musí nechat vychladnout. Jsou lehká a snadno přenosná.

Čerpalo pro čerpání dešťové vody ze sudufoto: Mountfield

Kalová čerpadla jsou vhodná pro vyčerpávání žump, septiků a malých čistíren vod. Můžeme jimi čerpat vodu i ze zahradních jezírek a vodních nádrží s přírodním dnem.

Ponorná čerpadla používáme k čerpání vody ze studní, vrtů nebo jiných hlubokých nádrží. Dokážou čerpat vodu až do výšky 50 metrů. Existují i menší typy ponorných čerpadel. Jsou vhodné k občasnému vyčerpání vody z nádrží, které se plní například dešťovou vodou a bývají doplněny plovákovým spínačem, který reaguje na dosažení určité výšky hladiny vody a zapne čerpadlo. Po snížení hladiny se motor zastaví.

Jakou vodu čerpáme

Před koupením čerpadla si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat – jestli vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pro čerpání vody z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění. Pitnou vodu můžeme čerpat z podzemních zdrojů pomocí povrchových nebo ponorných čerpadel.

Ponorné čerpadlo Gardena 7000 SL pro odvodňování, odběr vody a přečerpávání.

Pro čistou užitkovou vodu říční, dešťovou nebo rybniční musíme mít vhodný sací koš, který zabrání vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou.

Pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená tvaru oběžného kola. V některých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen. Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla.

Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8 m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8 m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody. Splašky jimi čerpat nemůžeme.

Jak často čerpáme

Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla. Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla. Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny. Součástí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla. Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla. Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody – je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

Jaké množství čerpáme

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod. Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad důležitý. Z tohoto důvodu stouply nároky na okamžitou spotřebu množství vody v rodinných domech. Pro zásobování takto vybaveného rodinného domu je nutný výkon okolo 3 m³/hod. s dostatečným tlakem.

Několik doporučení
- Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.- V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. - Nikdy nekupujte čerpadlo bez zabezpečeného servisu. - Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice. - Věnujte pozornost parametrům čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).

Reklama

Související články

Kultivátory znovu na výsluní

5. 9. 2008, 9:00

Komerční článek - Módním trendům nepodléhá jen třeba oblečení, ale překvapivě i zahradní technika. „Třeba takový kultivátor, který kdysi býval nepostradatelným...

Jak prodloužit koupací sezónu

10. 9. 2008, 9:10

Koupat se v bazénu na vlastní zahradě je samozřejmě příjemné – tedy tehdy, pokud voda nestudí. Jenže dní, kdy sluníčko dokáže vodu v bazénu samo o sobě prohřát...

Výběr článků