Hlavní obsah

Jednoduchý dům lékaře Bohuslava Alberta krášlí přiznané cihly

30. 3. 2020, 12:33
Novinky, Text: Ladislava Horňáková, editace: tnk

Vila zlínského lékaře Bohuslava Alberta je dokladem firemního způsobu výstavby. Stylově jde o uměřenou meziválečnou moderní architekturu zlínských obytných kolonií. To je patrné i na fasádě s přiznanými cihlami, které působí jako nejvíc dekorativní prvek na jinak tvarově střídmé stavbě.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Stavba s adresou: Havlíčkovo nábřeží 3019, Zlín

Článek

V původním zastavovacím plánu Baťovy nemocnice z roku 1926 navrhl zlínský architekt František Lydie Gahura dva domy pro lékaře, z nichž se jeden opravdu postavil. Byl určen pro Bohuslava Alberta, významného lékaře a organizátora lékařské péče. Ten se snažil o moderní podobu léčebných ústavů a organizací ve zdravotnictví.

V období mezi válkami se stal primářem a ředitelem zlínské nemocnice. V tvůrčí spolupráci s firemním architektem Gahurou vypracoval mimo jiné ve Zlíně projekt progresivního nemocničního areálu.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Dobová fotografie dokládá původní podobu stavby.

Pro architekta Františka Lydie Gahuru byla výstavba nemocničního areálu prvním rozsáhlým úkolem u firmy Baťa.

Gahura byl nepochybně jednou z nejvýraznějších osobností zlínské meziválečné funkcionalistické architektury. Měl nezastupitelnou roli v určení jejího charakteru a v jejím rozvoji. Důležitý význam pro zlínské prostředí měly i jeho společenské, umělecké a učitelské aktivity.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Vzhled nemocničního areálu koresponduje s architekturou stavby.

Vila byla původně dvoupodlažní, částečně podsklepená obytná, s rovnou střechou a fasádou z neomítnutých červených cihel s půdorysnými rozměry 10 x 10 metrů. V roce 1931 došlo k první přístavbě vily na severovýchodní straně.

Půdorys domu byl doplněn dvěma krytými terasami nad sebou. Horní terasu a střechu nad ní vynášel rohový sloup. Později byla vila přestavěna opět za účasti Františka L. Gahury.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Zlínského kraje

Ložnice byly umístěny v horním klidovém patře.

Gahura dokázal stavbu obohatit v duchu své výtvarné orientace o řadu prvků mimo standardní pojetí a realizovat vilu, která překročila strohé firemní normy a respektovala intimitu individuálního bydlení.

Po druhé světové válce se doktor Bohuslav Albert do Zlína nesměl vrátit. Jeho vila začala sloužit jako dvoubytový dům. Před lety byla zničena okolní zahrada a proběhla demolice původní vstupní budovy do nemocnice. Z původní urbanistické struktury celého nemocničního areálu pak zbylo jen torzo.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků