Hlavní obsah

Vila Otakara a Vlasty Hulcových se stala průkopnickou stavbou

23. 6. 2021, 12:30
Novinky, Text: Eva Erbanová, editace: Kristýna Křížová

V poslední době se stále více obrací pozornost k tvorbě architektů a stavitelů, jejichž působištěm nebyla centra typu Praha, Brno, Hradec Králové nebo Zlín, ale jiná města na českém a moravském venkově. Jedním z nich je i Josef Kotlář, autor pozoruhodné novátorské vily Hulcových v Českých Budějovicích.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Vila s adresou: Hálkova 16, České Budějovice

Článek

Příliš novátorské projevy architektury viditelné ve velkých centrech často nebyly architektům z okrajovějších oblastí zcela vlastní, a přece se dokázali vzepnout k zajímavým dílům. Vezmeme-li v úvahu České Budějovice, pak tam vedle architekta Karla Chocholy vynikli v meziválečné době František Petráš a právě Josef Kotlář.

Tento budějovický rodák absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství na Českém učení technickém v Praze.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Stavba je prostorným rodinným domem.

Kromě architektury a vyučování se architekt Kotlář věnoval malbě, typografii a scénografii. Ve třicátých letech dvacátého století navrhoval v Českých Budějovicích stavby ve funkcionalistickém stylu.

Chebská vila Karla Kreuzingera ze začátku 20. století si styl dochovala dodnes

Tipy a trendy

K typickým příkladům Kotlářovy tvorby ve stylu funkcionalismu, byť umírněného, je možné zařadit i vilu advokáta Otakara Hulce a jeho manželky Vlasty v českobudějovické Hálkově ulici z roku 1936.

Stavba má jednoduché a nekomplikované tvary

Jednopatrový dům s podkrovím stojí ve vilové čtvrti severně od centra Českých Budějovic, na Pražském předměstí. Kotlář ho navrhl z hladkých geometrických tvarů, bez ozdob, zpestřený je jen okny, terasami a balkony.

Za ústupek tradičnějšímu vkusu se dá považovat jen tvar střechy a snad i to, že architekt zvolil v interiéru schéma s předsíní uprostřed, běžné v té době spíš u nájemních domů.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Různě velká okna dodávají stavbě na zajímavosti.

Z faktu, že vnitřek vily se skládá ze dvou téměř identických bytů nad sebou, se dá vyvodit, že část svého domu Hulec pronajímal. Architektův záměr zřejmě spočíval ve snaze uchránit hlavní obytné místnosti vily na její jižní straně před ruchem ulice a vystavit je co nejvíce slunci a světlu. To i odpovídalo funkcionalistickým zásadám o dobré orientaci domu ke světovým stranám.

Do severní části vily proto vložil obslužné prostory - schodiště, lázeň, kuchyň, spíž. Na jižní straně se pak nachází velký obytný pokoj s dalšími pokoji a ložnicemi. Tomuto schématu odpovídá i velikost okenních otvorů. Směrem k severu je Kotlář navrhl poměrně malé, k jihu naopak veliké.

Komfort obytných místností umocňovaly různé terasy. Běžnou součástí vily už tehdy byla garáž, kterou architekt navrhl do suterénu.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků