Hlavní obsah

Podnikatel Gustav Geipel si v Aši pořídil honosnou vilu s romantickými prvky

22. 12. 2020, 11:32
Novinky, Text: Jana Horváthová, editace: Kristýna Křížová

Textilní magnát Gustav Geipel byl velký patriot a mecenáš svého rodného města Aš a zasloužil se o rozvoj lokality jako moderního, dynamicky se rozvíjejícího města. Jeho vila je řešena jako reprezentativní stavba vzniklá v tradičním duchu s historizujícími a romantizujícími prvky.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Slavná vila s adresou: Gustava Geipela 2, čp. 378, Aš

Článek

Od sedmdesátých let 19. století zažívalo město Aš svůj největší rozmach, protože v této době docházelo na jeho území k rychlému rozvoji textilního průmyslu. Tento rozvoj je patrný na vzniku nových městských čtvrtí a ulic. Vznikala nejen řada reprezentativních budov a veřejně prospěšných staveb, růst města se projevil i překotnou výstavbou mnoha vil ašských textilních továrníků.

Jednou z nich je i honosná vila nejvýznamnějšího místního podnikatele Gustava Geipela ležící v blízkosti historického centra na vyvýšeném místě, které je zpevněno kamennou opěrnou zídkou.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Fasádu stavby zdobí figurativní detaily.

Vila řešená v duchu romantizujícího historismu byla postavena roku 1888 podle plánů firmy Köhler & Pschera. Jejími majiteli byli stavitelé Josef Pschera a Johann Köhler z Aše, kteří jsou autory řady místních staveb, od běžných činžovních domů až po reprezentativní vily místních podnikatelů.

Rozvoj města od poloviny 19. století do první světové války zapříčinila filantropicky uvažující velkoburžoazie, jejímž je Gustav Geipel ukázkovým zástupcem. Tento textilní továrník patřil mezi zdejší nevýznamnější obyvatele. Firma jeho otce byla jedním z nejdůležitějších místních textilních podniků.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Interiér krášlí krásné kazetové stropy.

Fasáda vily je členěna a zdobena bohatou štukovou výzdobou, která je doplněna několika plastikami. Objekt je oproti terénu přilehlé ulice vyvýšen a rozdíl je vyrovnán pomocí kamenné opěrné zdi. Na ní je posazen zdobný kovaný plot s kamennými sloupy. V malé zahradě, která obklopuje vilu, je umístěn drobný hrázděný altánek.

Interiéry domu svým ztvárněním odpovídají celkovému architektonickému řešení vily coby reprezentativního sídla.

Foto: Archiv publikace Slavné vily Karlovarského kraje

Pohled na stavbu na dobové pohlednici.

Ve zvýšeném přízemí domu se nacházejí reprezentativní prostory, které jsou umístěny směrem k ulici. Dominantou interiéru je sál, jehož krásu podtrhuje dřevěný, bohatě vyřezávaný strop.

Z původních prvků se zachovala řada dveřních výplní včetně kování, zdobení stěn, dlažby, kamenné schodiště s kovaným zábradlím a štukové stropy obytných místností.

Vila je dokladem reprezentativní historizující a romanticky řešené budovy, která sloužila jako zázemí pro jednoho z nejvýznamnějších textilních podnikatelů v Aši. V druhé polovině dvacátého století byla do objektu umístěna policejní stanice, která v ní sídlí dodnes.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků