Hlavní obsah

Jaký test ověří vzduchotěsnost budov?

28. 3. 2023, 12:28

Topení a ceny energií nás nenechávají v klidu. Jedním z hlavních faktorů, který má významný vliv na únik tepla, je vzduchotěsnost. Jak ji ověřit? Pomocí blower door testu. Tímto testem se dá zjistit vzduchotěsnost rodinných i bytových domů či jednotlivých bytů.

Foto: Weber

U energeticky pasivních domů je ověření vzduchotěsnosti stavby podmínkou pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Článek

Stanovení vzduchotěsnosti patří mezi stále více sledované parametry dnešní výstavby. Hlavně u budov v energeticky pasivním standardu.

Její ověření je také podmínkou pro získání dotace na stavbu energeticky úsporného domu v rámci programu Nová zelená úsporám.

Detekční metodu blower door test provádějí specializované firmy, stavební firmy či dodavatelé stavebních materiálů.

Ventilátory vytvoří v budově podtlak

Princip zkoušky spočívá ve vytvoření podtlaku, respektive přetlaku v budově. Ten je zajištěn jedním či více BlowerDoor ventilátory.

Na základě zjištěných hodnot, tedy průtoku vzduchu při daných tlakových podmínkách, objemu vnitřního vzduchu a dalších parametrů, se pak stanoví tzv. intenzita výměny vzduchu v budově. Tato veličina udává, kolikrát se při daném tlakovém rozdílu vymění objem vnitřního vzduchu v budově (nebo její posuzované části) během jedné hodiny.

Foto: JRD

Projekt Na hvězdárně Třebešín je realizován v pasivním energetickém standardu. V bytech je minimalizována spotřeba energie na vytápění.

Jak se test provádí?

Blower door ventilátor se v rámu s plachtou osazuje do dveří nebo do okna obvodové stěny. Uvnitř domu vytvoří přetlak nebo podtlak 50 Pa. Měření se obvykle provádí ihned po dokončení konstrukcí zajišťujících vzduchotěsnost budovy, před jejich zakrytím, aby bylo možné efektivně odstranit případné vady.

Jestliže blower door test objeví netěsnosti v obálce budovy, musejí je stavaři najít, utěsnit a celý test zopakovat. Hodnota, které je nutno dosáhnout, je stanovena na n50 = 0,6. To znamená, že při podtlaku či přetlaku 50 Pa nesmí během jedné hodiny utéct nebo přitéct více než 60 % objemu vzduchu v budově.

Běžné domy, které nebyly postaveny v pasivním standardu, dosahují při tomto testu obvykle hodnot kolem n50 = 3,5. Nesprávně zhotovené domy pak mohou dosahovat až hodnoty 10.

Foto: Isover

Blower door test se obvykle provádí hned po dokončení konstrukcí, které zajišťují vzduchotěsnost budovy. Eventuální vady se tak snáze odstraní.

Pozor na utěsnění oken a dveří

U zděných domů může vzduchotěsnou vrstvu představovat vnitřní omítka, která ale ve specifických kritických oblastech nemusí být dostatečným řešením. Jde např. o oblast oken a dveří. V těchto místech je třeba využít speciální těsnicí pásky a tmely, které jsou trvale pružné a zároveň časem neztrácejí své schopnosti.

Kromě netěsností kolem rámů oken a dveří často narušují vzduchotěsnost např. špatně provedené těsnicí fólie, nevhodně provedená konstrukce sádrokartonových podhledů, nedotažení vnitřních omítek či neutěsněné prostupy kabelů v elektrokrabicích.

Pasivní dům lze postavit i z cihel

V Brně představují pasivní dům Tornádo. Je inspirací pro majitele nemovitostí poškozených živly

Může se vám hodit na Firmy.cz: Blower door test

Reklama

Související články

Komín pro pasivní domy má svá specifika

30. 7. 2020, 9:28

Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho by...

Výběr článků