Hlavní obsah

Jak správně usadit okna

15. 9. 2020, 8:42
Právo, Karolina Černá

Dříve byly stavební otvory unifikované pro okna standardizovaných rozměrů. Kdo si dnes pořídí okna vyráběná na sklad, musí počítat s tím, že přizpůsobení otvoru velikosti koupeného okna může být problematické.

Foto: Deceuninck

Hlavně u velkého prosklení volíme precizní kotvení velkoformátového okenního prvku do překladu.

Článek

Bourání nebo naopak dozdění stavebních otvorů bývá nepříjemnou komplikací. Lepší je opačný postup – rozměry oken výrobce přesně přizpůsobí rozměrům stavebního otvoru.

Pro optimální zapravení oken do otvoru platí, že stavební otvory by měly být o 1,5 cm větší než vlastní okenní rám.

Interval může být od 1 do 4 cm, ale velikost nad 4 cm už nedoporučuje ani norma, protože je nutné individuálně zesilovat kotvení a ani tak nemáme záruku pevnosti ukotvení okna.

Příprava stavebního otvoru

Před usazením oken si ověříme, že jsme pro ně stavební otvory dokonale uzpůsobili podle pokynů dodavatele oken. Stavebník by měl být poučen, jak má být ostění, nadpraží a parapetní zdivo připraveno podle toho, do jakého typu obvodového zdiva se budou okna usazovat.

Nejsnáze se usazují do stěn z monolitického betonu, který je po odstranění bednění hladký. Vytváří tak ideální podklad, do něhož se rámy snadno kotví a zapravení okna stačí provést bez dalších stavebních úprav.

Interiér v podkroví spolehlivě prosvětlí střešní okna

Tipy a trendy

U cihel, pórobetonu a betonových tvárnic, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný, využijeme koncovou verzi cihly s hladkým zakončením, nebo zámky vyhladíme do jedné roviny vrstvou šedého stavebního tmelu.

Nová okna vždy usazujeme do upravených začištěných otvorů. Ostění, nadpraží a parapetní části potahujeme tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu, aby se vytvořila rovina. Po důkladném zaschnutí této vrstvy lze usadit okno a kvalitně přilepit vnitřní i vnější uzávěr připojovací spáry.

Foto: Vekra

Povrch stavebního otvoru musí být hladký, aby okenní rám šel bez problémů pevně přikotvit a v závěru montážních prací bylo možné ošetřit připojovací spáru.

Okenní rám usazujeme do připraveného stavebního otvoru páskovými kotvami, které se připevní na rám a následně se turbo šrouby upevní do ostění, nebo skrz rám přímo do ostění.

Pozor! Při správné montáži je nepřípustné podkládání výrobku cihlami či podobnými materiály v případě chybějící vyzdívky. Pak totiž hrozí problémy z důvodu „sednutí“ výrobku v průběhu času.

Předsazená montáž

Novostavby využívají moderní formu usazení oken, tzv. předsazenou montáž. Spočívá v usazení okna a kotvení na speciální hranoly rámující montážní otvor, které jsou osazeny předem vně nosného zdiva. Tyto hranoly jsou po osazení oken zakryty v jedné rovině vnějším tepelně izolačním pláštěm.

Tepelná izolace má fungovat jako termoprádlo

Jak na to

Předsazená montáž je univerzální systém, kterým usazujeme okenní výplně bez omezení jejich materiálu i zdicího systému. Zároveň toto řešení umožňuje i dokonale parotěsný a difúzní uzávěr v prostoru připojovací spáry.

Speciální konstrukce pomocného rámu eliminuje tepelné mosty. Toto systémové řešení garantuje neprůvzdušnost obálky domu v místě osazení okna, a proto může být využito i pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Foto: Vekra

Předsazená montáž (na snímku řez detailu bez izolace) je moderní forma usazení oken u novostaveb.

Nadokenní překlady

Nad okny by neměly chybět stavební překlady, prvky, které se umísťují nad stavební otvory za účelem přenášení statického působení zdiva. Jejich výběr závisí do velké míry na charakteru stavby, a to jak na použitých materiálech, tak i požadovaném vzhledu budovy.

Překlad musí být navržen tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci. Díky tomu jeho výběr není ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno.

Návrh varianty a provedení okenního překladu je v kompetenci odborného statika. To platí hlavně u velkoformátových oken, pro která má otvor pro okenní výplň často atypicky velké rozměry a řešení. Návrh musí automaticky počítat také se sáním a tlakem větru na velkoformátové okno a zvolit podle toho přesné kotvení do překladu.

Foto: Dafe-plast

Překlad může být i klenutý, vytváří klenuté nadpraží otvoru. Většinou jde o monolitické klenby z betonu nebo klenby ze zdicích prvků, nejčastěji z plných cihel.

Překlady pro rohová okna je nutné řešit individuálně s využitím statického návrhu. Statik navrhuje překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, vloží statický sloup do rohu otvoru či jiného místa.

Usazení překladu

Standardní překlady se většinou usazují ručně do maltového lože, aby bylo zajištěno rovnoměrné přenesení zatížení do podkladu. Obvykle je to úkol pro dva páry rukou. U větších překladů z oceli či železobetonu je třeba využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením.

Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje jeho výrobce. Špatné usazení překladu zákonitě vede k jeho špatnému statickému působení, které se projeví prasklinami na omítkách, v horších případech rozdrcením podkladu.

Atypická okna jsou zajímavá nejen svou tvarovou bohatostí

Tipy a trendy

Délka uložení překladu přes hranu stavebního otvoru vždy závisí na jeho šířce a použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu.

U standardních šířek stavebních otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné řídit se především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů.

Kotvení do voštinových cihel
Největší úskalí pro montáž oken představují cihly s vnitřními otvory/dutinami, tzv. voštinové. Zde hrozí, že standardní kotvicí šroub projede do volné dutiny uvnitř cihly, takže jeho konec bude volný a šroub nevyhoví svou pevností. Pokud stavíte z voštinových cihel, které jsou zateplené vatou, polystyrenem nebo mají hodně komůrek, použijte u stavebních otvorů tzv. krajové cihly, které jsou vyzděné. Tyto cihly určené přímo pro ostění stavebních otvorů pro okna jsou většinou poloviční, 12 cm dlouhé, a tím pádem se turbo vrut o délce 20 cm provrtá minimálně do obvodové stěny, ve které se kotvení již udrží.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků