Hlavní obsah

Nemovitost bez vad – mýtus současnosti

1. 2. 2018, 12:13

V Česku se za rok prodají tisíce nemovitostí. Většina kupujících předpokládá, že si je pořizují v prakticky bezvadném stavu. Případně předpokládají, že technické vady jsou zjevné. Tak tomu ale bohužel často není.

Foto: Encyklopedie vad nemovitostí

Nedostatečné hydroizolace suterénů jsou jednou z nejčastějších vad nemovitostí. Tato vada se velmi často projeví vlhnutím suterénních stěn.

Článek

Na základě praxe inspektorů nemovitostí Nemopas a specialistů Zdravé nemovitosti byla zpracována orientační analýza nejčastějších vad a poruch, které se objevují na koupených rodinných domech.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT - Nemopas

Nebezpečný tvar a rozměry zábradlí jsou v mnoha nemovitostech. Zobrazené zábradlí je pro malé dítě “žebříkem” lákající k přelezení

Následující přehled uvádí procentuální zastoupení daného druhu vady na vzorku deseti nemovitostí. Vady jsou seřazeny od nejčastějších.

 • Nedostatečná hydroizolace suterénu (dle současných požadavků) - 100 %
 • Netěsné oplechování parapetů - 100 %
 • Vadně použitá doplňková hydroizolace pod krytinou šikmé střechy - 90 %
 • Nedostatečná vzduchotěsnost obálky budovy (vadné připojovací spáry oken, netěsné parotěsné vrstvy dřevostaveb a půdních vestaveb) - 90 %
 • Nekvalitně provedené dlažby - 80 %
 • Netěsné okapy (zaatikové, nadřímsové, mezistřešní apod.) - 60 %
 • Tepelné mosty v obvodových konstrukcích (atiky, sokly, půdní nadezdívky apod.) - 60 %
 • Nedostatečná hloubka založení základů z pohledu jejich zvodnění (včetně svedení vody ze střechy k základům) - 50 %
 • Zaplavení okolí objektu vodou nad úroveň izolací - 50 %
 • Vady ploché střechy či terasy - 50 %
 • Nekvalitně provedené omítky - 50 %
 • Nebezpečný stav zábradlí - 50 %
 • Vady komínů - 50 %
 • Kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení - 50 %
 • Problémy v krovu - 40 %
 • Netěsná skládaná krytina na šikmé střeše (klempířské prvky apod.) - 40 %
 • Nebezpečná geometrie či povrch schodiště v interiéru - 40 %
 • Nedostatečná hloubka založení základů z pohledu zámrzné hloubky - 30 %
 • Absence hydroizolace v koupelnách (pod vanou, sprchovými kouty apod.) - 30 %
 • Nekvalitně provedené obklady - 30 %
 • Nekvalitně provedené finální vrstvy kontaktních zateplovacích systémů - 30 %
 • Nedostatečné vodorovné ztužení objektu v rovině stropů - 20 %
 • Nedostatečné zakotvení pozednic - 20 %
 • Vadné zónování zásuvek v koupelnách - 20 %
 • Vady bleskosvodů - 20 %

Přestože v současnosti již není problém doplnit realitní transakci o kontrolu technického stavu (funguje tzv. inspekce nemovitostí), velké procento realitních transakcí proběhne bez ní. Noví majitelé pak mohou být při zahájení užívání svého vysněného hnízda nemile překvapeni.

Až v případě, že se na objektu následně poruchy objeví, se kupující začínají zajímat o možnosti prověření kompletního stavu nemovitosti, chtějí reklamovat, slevy z kupní ceny či ve výjimečných případech i odstoupit od kupní smlouvy.

Foto: Nemopas

Kondenzace vody na povrchu v koutě u podlahy je důsledkem nezatepleného soklu domu. Nezateplený sokl je jedním z nejčastějších tepelných mostů na objektech

Jak mohou majitelé v takových případech dále postupovat, se dozvíte v dalším článku našeho seriálu.

Autoři: Petr Vencl – hlavní inspektor nemovitostí, Jiří Čížek – certifikovaný inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit „zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných, či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí Nemopas provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Související témata:

Výběr článků