Hlavní obsah

Úprava krovů dopadla katastrofálně, majitel se nestačil divit

22. 3. 2018, 12:02

Krov na domě se šikmou střechou patří k jedné z nejtradičnějších statických konstrukcí a řemeslo tesařů patří k těm nejstarším. Při práci inspektorů a specialistů na stavbách lze ale narazit i na krovy, za které by se i skřítkové tesaři styděli.

Foto: Znalecký ústav Dekprojekt

Nově realizovaná část krovu u vikýře. Vaznice, kleštiny u vikýře jsou staticky navrženy a zrealizovány vadně. Vaznice se prohýbá. Spoje jsou provedeny také vadně.

Článek

Pan Evžen se na svém domě rozhodl vybudovat obytné podkroví. Aby do půdy dostal dost světla, rozhodl se, že vybuduje i nové velké vikýře.

V souvislosti s úpravou podkroví se rozhodl též pro nahrazení původní dožilé krytiny z eternitu a na střechu si pořídil nové betonové tašky. Uvedené plány pana Evžena vedly k tomu, že bylo třeba původní krov na domě upravit jak tvarově, tak staticky.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Nově provedená krokev u okraje vikýře je opřena do svislé cihelné stěny vikýře. Vodorovné síly, které tento prvek krovu vyvozuje nejsou rozumně zachyceny.

Realizační firma, která půdní vestavbu prováděla, uvedla, že rekonstrukci krovu zvládne bez problémů. Problémy ale nastaly. Když pan Evžen viděl, co dělníci na půdě provádějí, povolal raději inspektory Nemopas. A ti zjistili to, co pan Evžen tušil - že pracovníci realizační firmy, kteří krov prováděli, rozhodně nebyli profesionálové. Některé prvky krovu (vaznice) byly již bez sněhu prohnuté. Nové krokve byly opřeny z boku do cihelné stěny.

Foto: Ing. Jiří Hlavín - NEMOPAS

Místo tesařského spoje se prvky krovu jen “potkaly”.

Podobnou anabázi zažil i pan Jirka, kterému odborná firma také dělala nové části krovu. Když se přišel na stavbu podívat, byl i jako laik překvapen. Prvky krovů v místech, kde měly být tesařské spoje, spolu nebyly prakticky spojeny, nebo se dokonce ani nedotýkaly.

Foto: Ing. Jiří Hlavín - NEMOPAS

“Tesařský spoj” funguje díky velkému hřebíku a při podrobném zkoumání se ukazuje, že částečně možná pomáhá i pavouk ;-).

Krov je statickou konstrukcí, která by měla být navržena tak, aby přenášela zatížení šikmé střechy, tedy vlastní krytinu, sníh, kominíka na střeše apod. Měl by ji navrhnout statik, a hlavně by její realizaci měl provádět řemeslník, který dané práci rozumí.

Bohužel u řady realizačních firem je situace komplikovaná. Krom zkušených, stavebně a řemeslně vzdělaných lidí, kteří firmu často vedou a kontrolují stavební práce, má firma i řadu pracovníků na základní řemeslně jednoduché práce. Bohužel se často stává, že právě na těchto lidech je ponechána i realizace složitých konstrukcí, jako je například krov. Nepodařené krovy jsou pak velmi komplikovaně řešitelné pro realizační firmu i investora.

Ing. Jiří Hlavín - inspektor nemovitostí, oblast Praha a jižní Čechy

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí NEMOPAS dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádějí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Výběr článků