Hlavní obsah

Požár v domě by se neměl přenést na vedlejší stavbu

9. 6. 2016, 16:35

Vyhořet nechce asi nikdo. A proto se snažíme, aby naše domy byly proti požáru co nejvíce chráněny. Krom toho, že děláme vše pro to, aby požár nevznikl u nás, chceme také, aby se případný požár od sousedů nerozšířil k nám. Požární předpisy proto pracují s „požárně nebezpečným prostorem“ kolem každého domu. Slečna Ivana kupuje nový domek v developerské výstavbě u Prahy. Při pohledu na vzdálenosti mezi domy a jejich okna ale znejistěla…

Foto: Nemopas

Na tomto starším objektu okna v přízemí a střešní okna na druhém domě zasahují požárně nebezpečné prostory sousedního objektu a pozemku.

Článek

Slečna Ivana si objednala inspekci Nemopas při kontrole téměř dokončeného domu a inspektorovi kladla zvláště na srdce, aby zkontroloval požární rizika objektu.

Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost
Kolem každého domu při požáru vzniká prostor, kde hrozí jeho přenesení na hořlavé materiály vlivem sálání tepla nebo z padajících hořících částí. Z důvodu požární prevence se proto normovým výpočtem tento prostor určuje a nazývá „požárně nebezpečný prostor“ (PNP). Velikost požárně nebezpečného prostoru je vymezena tzv. „odstupovými vzdálenostmi“ od jednotlivých fasád domu. Velikost odstupových vzdáleností je závislá na požárním zatížení, požární výšce objektu, konstrukčním systému, použitém zateplovacím systému, přesahu střechy a dále pak na počtu, velikosti a rozložení tzv. požárně otevřených ploch (oken, dveří) v předmětné fasádě, od které se stanovuje odstupová vzdálenost.
Foto: Nemopas

Dva sousední domky v si navzájem zasahují svými požárně nebezpečnými prostory (okno nad střechu garáže). Na ovlivněné konstrukce je třeba klást požární požadavky.

A jak to tedy vypadalo s domkem, který kupovala slečna Ivana, z pohledu požárních rizik?

Inspektor při stávajícím stavu domu identifikoval požární riziko ve vztahu mezi střechou garáže a oknem v sousedním domku. Zde do sebe zasahovaly požárně nebezpečné prostory sousedních domů.

Vzhledem k tomu, že objekty ještě nejsou dokončeny, dá se předpokládat, že toto riziko bude odstraněno při dokončení domů před finální kolaudací.

Foto: Nemopas

Mezi střechami dvou sousedních domků je naštěstí dostatečně vysoká atika, která odděluje požárně nebezpečné prostory.

Střecha garáže musí být realizována tak, aby vyhověla požadavkům požárně nebezpečného prostoru a současně by její plocha měla být tzv. „požárně uzavřená“.

Pokud tedy na střechu garáže přijde ještě vrstva kameniva, bude vše v pořádku. Slečna Ivana tedy díky inspekci Nemopas ví, na co si má dát pozor a co si má na dokončeném objektu pohlídat.

Autor: Ing. Leoš Martiš, inspektor nemovitostí – požární specialista

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového Občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků