Hlavní obsah

Odvodnění zeminy kolem domu nebylo kvalitní, majitel má vodu ve sklepě

30. 6. 2016, 12:03

Pro ochranu částí staveb pod úrovní terénu nestačí vždy jen vrstva hydroizolačních materiálů. Množství vody a riziko jejího proniknutí do suterénu, nebo také pod podlahu přízemí v nepodsklepeném objektu závisí už na výškovém osazení objektu do terénu, na tvaru terénu kolem objektu a na odvodnění okolí stavby.

Foto: Nemopas

Hmotnostní vlhkost zdiva v suterénu přesahovala na řadě míst 18 %.

Článek

Samozřejmě se také projeví propustnost zeminy v okolí objektu a prosákavost úprav na povrchu terénu. Je-li zemina v okolí objektu málo propustná pro vodu, bude povrchová voda pronikat do zásypů kolem suterénu nebo kolem přípojek a hromadit se v nich.

To znamená, že podzemní části stavby budou pod vodou, a to i když se v průběhu výstavby žádná voda neobjevila. Tuto situaci mohou ještě zhoršit místní předpisy.

Je-li předepsáno likvidovat srážkovou vodu vsakem a přitom zemina v okolí je málo propustná, bude při dešti a dlouho po něm velké množství vody v zásypech bývalých výkopů kolem objektu.

Foto: Nemopas

V případě pana Radima byla na drenáži osazena alespoň jedna kontrolní šachta, kterou bylo možné provést kamerový průzkum. Na první pohled je vidět zanesení drenážního potrubí a navíc šachta není provedena s možností usazování nečistot.

Hromadění vody kolem suterénu v zásypech stavební jámy řešil i pan Radim u novostavby svého rodinného domu na Náchodsku. Sklep domku je vykopaný v nepropustných jílech a zaizolovaný asfaltovými pásy ve dvou vrstvách.

Navíc projektant v návrhu předepsal provedení odvodnění zeminy drenáží vedenou podél základů. Na první pohled vypadá návrh ochrany suterénu proti vodě velmi solidně.

Drenáž podél základů zabrání hromadění vody v zásypech suterénu a dva asfaltové pásy zajistí bezpečně zbylou ochranu proti vlhkosti v zeminách kolem suterénu.

Foto: Nemopas

Kamerový průzkum odhalil značné zanesení drenážního potrubí zeminou.

Firma, která stavební práce pro pana Radima prováděla, našla v půdorysu suterénu čáru a u ní odkaz „DRENÁŽ“. Tuto drenáž pak firma zrealizovala tak, že podél základů položila do násypu říčního kameniva žlutou drenážní hadici.

Zhruba pět let pan Radim šťastně bydlel, ale po této době se začaly dít pro něj nečekané věci. Po silných deštích se v suterénu objevovala vlhkost na stěnách a někdy i voda na podlaze. Přizvaní inspektoři nemovitostí provedli měření vlhkosti, kamerovou zkoušku stavu drenáže a nakonec i sondu až k drenáži uložené podél základů.

Foto: Nemopas

Na řadě míst pronikaly do drenáže kořeny ovocných stromů.

Na základě provedené inspekce musel inspektor konstatovat, že vlhkostní poruchy způsobuje nedostatečně funkční odvodnění zeminy kolem suterénu.

Při silnějších deštích drenáž nezvládá odvádět vodu a okolí suterénu se zaplní vodou, která působí tlakem na hydroizolace. Voda si pak najde netěsnost v hydroizolaci z asfaltových pásů.

Omezení funkce drenáže po letech bylo u pana Radima způsobeno:

  • prošlapáním drenážního potrubí pracovníky během výstavby,
  • neprovedením ochrany drenáže proti prorůstání kořenů,
  • použitím zásypu drenáže z nepraného říčního kameniva s velkým obsahem drobných částic, které drenáž v zúžených místech (kořeny, prošlápnutí) zcela utěsnily,
  • neprovedením dostatečného množství kontrolních a usazovacích šachtic, ze kterých by se provádělo pravidelné čištění
Foto: Nemopas

V místě, kde nebylo možné kamerovou zkouškou pokračovat v prohlídce stavu drenáže, předepsal inspektor provedení sondy. Drenážní hadice byla prošlapaná a kamenivo určené pro zásyp značně zahliněné.

Naneštěstí pro pana Radima bude nutné celý obvod suterénu znovu odkopat a provést novou drenáž s uplatněním všech zásad pro její správnou funkci. Dnes už pan Radim ví, že drenáž není jen žlutá trubka zahrnutá zeminou, ale že jde o komplexní systém, kde každá část má svůj význam pro správné a dlouhodobé fungování.

 Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá odhalit technické problémy na vašem domě a najít vhodná a cenově optimální řešení.

Inspekci nemovitostí pod značkou Nemopas pro vás zajišťuje tým více než osmdesáti odborníků po celé České i Slovenské republice. Máme více než 20letou tradici v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, a proto se angažujeme v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivit, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor.

Naše práce je založena na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jsme držitelé státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565. Navíc jsme Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.

Reklama

Související témata:

Výběr článků