Hlavní obsah

Nevhodně řešené svody aneb Když zachycená voda potrhá dům

29. 10. 2018, 11:40

Vody kolem domu se většinou bojíme v souvislosti s vlhkostí stěn či podlah. Ale voda blízko domu může způsobit i mnohem větší problémy, a to statické. O tom se přesvědčili pan Jiří i paní Věra.

Foto: Statical - Nemopas (4x)

Způsob zachycení vody, který vedl ke zvodnění základů u domu.

Článek

Pan Jiří má starší malý domek se zahradou a léta s ním neměl problémy. V souvislosti se suchými léty se rozhodl zachycovat vodu na zalévání a udělal si proto „odbočku” z okapu do sudu. A celý systém vylepšil o přepad ze sudu do země u něj.

Vše fungovalo výborně, ale pak přišlo několik velkých dešťů v době, kdy pan Jiří nebyl doma. Voda tekla stále do sudu, přetékala do přepadu a tím se dostávala k rohu domu. Roh se najednou potrhal, objevily se trhliny ve zdivu. To pana Jiřího dost překvapilo a vyděsilo.

Foto: Statical - Nemopas

Trhlina na rohu domku pana Jiřího

Podobnou situaci zažila paní Věra. Svody ze střechy z okapů má svedeny přímo k domu. Napojení na kanalizaci není úplně jasné a rozhodně nejsou v místě provedeny čisticí a kontrolní gajgry. Jednou se tak po období velkých dešťů i u paní Věry objevily trhliny ve stěně domu.

Foto: Statical - Nemopas

Hrozivé trhliny na domě paní Věry

Co vedlo u pana Jiřího a paní Věry k potrhání zdí? Důvodem je kombinace jílovitých zemin kolem základů a velkého množství vody, která se k základům dostala.

Jíly se bohužel chovají z tohoto pohledu velmi nepříjemně. Pokud dojde k jejich většímu zvodnění, výrazně změní své vlastnosti a základy, které jsou v jílech založeny, mohou poklesnout.

Foto: Statical - Nemopas

Na domech pana Jiřího i paní Věry se právě kvůli nevhodně řešeným svodům ze střechy dostávalo k základům velké množství vody, jíly pod základy se zvodnily a základy poklesly.

Pokud stavíme stavby na jílovitých zeminách, je třeba základy dělat hlubší než obvykle - minimálně 120 cm. Současně je třeba pohlídat a zajistit, aby se voda, zvláště ze svodů ze střechy, nadměrně nedostávala k základům.

Staticky porušené stěny a základy sice lze sanovat pomocí speciálních spon a mikropilotů, ale rozhodně to není jednoduchá a levná záležitost.

Ing. Pavel Kulesa - specialista Nemopas, pavel.kulesa@nemopas.cz

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí, a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit „zajíce v pytli”.

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných, či účelových) dle nového občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí Nemopas provádějí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Výběr článků