Hlavní obsah

Zateplením domu lze výrazně ušetřit

13. 9. 2008, 9:00
Právo, Gisela Růžičková

Dům může být sebehezčí, ale bydlet se nám v něm bude dobře jen s důkladnou tepelnou izolací. Nejenže nám s novým izolačním kabátem nebude zima, ale odstraní i průvan v peněžence.

Foto: archiv firmy DuPont , Právo

Jediná, vysoce difuzní membrána pro otevřené fasády UV Facade.

Článek

Správně vyladěná izolace právě pro náš dům především sníží úniky tepla obvodovými konstrukcemi a zároveň zvýší tepelnou pohodu v domě.

 • Odstraní tepelné mosty (prostory, v nichž se kondenzuje pára), které se vyskytují v místech železobetonových překladů. To omezí riziko tvoření vodních par v konstrukci.
 • Ani plísně v chladnějších koutech domu nebudou mít šanci, stejně tak by měla odstranit i zatékání obvodovými zdmi.
 • To vše se projeví nižší spotřebou energie na vytápění – provoz domu vyjde levněji.
 • Moderní tepelnou izolaci dnes potřebuje většina starších, nezrekonstruovaných domů. Zateplovacích systémů existuje mnoho – liší se od sebe použitými materiály a způsobem výroby. Pokud nedodržíme technické a technologické podmínky, které zvolený systém vyžaduje, téměř jistě si zakládáme na pořádné problémy v budoucnu. Poruchy a nedostatky se mohou projevit i v případě, že nepoužijeme certifikovaný výrobek.
 • Tepelně izolační systémy vyžadují pečlivě připravený podklad, který musí být vyrovnán, zpevněn, případně musí být odstraněny zdroje vlhkosti. Každý dům je třeba posuzovat individuálně – odborníci vymyslí řešení vhodné právě pro nás.

.: Fasádní izolační desky Frontrock MAX E jsou dvouvrstvé, patentově chráněné desky s nižší hmotností. foto: Právo/archiv firmy Rockwool

Zvenku, nebo zevnitř?

Tepelnou izolaci obvodových stěn můžeme řešit jak z vnější, tak z vnitřní strany. Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů?

 • Zateplení z vnitřní strany má svá rizika, a je proto méně vhodným způsobem. Velmi pravděpodobně způsobí vysoké srážení (kondenzaci) vodních par v konstrukci. Navíc se zateplením zevnitř zbavíme důležité a přirozené vlastnosti původního zdiva – schopnosti hromadit (akumulovat) teplo.

Když přestaneme topit, stěny rychleji vychladnou. Někdy stavebníci volí odvětrávanou předstěnu – ta ovšem neřeší problémy s plísní a zmenší užitnou plochu místnosti.

Hlavní výhodou vnitřních izolací je možnost zateplovat postupně a jen v problémových místech. Vnitřní zateplení také nijak nezasáhne vnější fasádu, nevyžaduje lešení ani dobré počasí.

 • Zateplovat vnější stranu domu je z fyzikálního hlediska vhodnější. Výhodou je, že tak vytvoříme souvislou vrstvu tepelné ochrany stavby bez tepelných mostů. Zachováme tím prodyšnost zdiva i jeho schopnost akumulace tepla.
 • Důležitý je i vzhled – původní fasádu vnějším zateplením chráníme před agresivním působením ovzduší a celý dům navíc doslova prokoukne. A co se nabízí na trhu? Můžeme použít např. tepelně izolační omítky, izolační systémy kontaktní i odvětrávané nebo vrstvené (tzv. sendvičové) zdivo.

.: Izolační desky pro ploché střechy Monrock Max jsou speciální patentované dvouvrstvé desky. foto: Právo/archiv firmy Rockwool

Tepelně izolační omítky

Účinek izolačních omítek spočívá ve speciálních vlastnostech omítkových hmot vylehčených izolačními granulemi jako je perlit či pěnový polystyren. Omítky vytvářejí souvislý plášť bez výrazných tepelných mostů s určitou akumulací.

V exteriéru v zimě omítky zabraňují úniku tepla konstrukcí domu a v létě jejímu přehřívání. V interiéru lze dosáhnout lepší tepelné pohody díky rovnoměrnému rozložení teplot v místnosti Nevýhodou omítek ve srovnání s jinými systémy je jejich poloviční účinnost při stejné tloušťce materiálu (3 cm).

Termoizolační nátěry

Možností je také systém termoizolačních omítkovin a nátěrů obsahující rovnoměrně rozptýlené borosilikátové mikrokuličky ve speciálním pojivu na bázi akrylátové živice. Po aplikaci, vyschnutí a vyzrání vrstvy vytvoří souvislý tepelný štít.

Tato vrstva má schopnost odrazit až 85 % tepelné energie a snížit náklady na vytápění a klimatizaci až o 20 %. Nátěr umožňuje odpařování nežádoucí vlhkosti, obsažené v konstrukci zdiva, současně zabraňuje atmosférické vodě v pronikání do podkladu. Omezení vlhkosti materiálu má za následek snížení tepelné vodivosti konstrukce a tedy i další snížení nákladů na vytápění.

Kontaktní systémy

Jde o elegantní a levné řešení zateplení domu. Kontaktní systémy jsou nejrozšířenější a jednoduché. Jako tepelný izolant se nejčastěji používá tuhý samozhášivý pěnový polystyren a tuhé minerálně vláknité desky se speciální úpravou. Méně časté jsou izolace na bázi pěnového polyuretanu.

Izolanty se lepí pomocí tmelů k podkladu. Aby je nepoškodil nebo neodtrhl třeba vítr nebo déšť, jistí se mrazuvzdornými talířovými hmoždinkami. Vnější tmelová vrstva s omítkou musí být vyztužena zvláštní síťovinou nebo pletivem. Je pružná a nepropustná. Na takto připravenou tmelovou vrstvu můžeme jako konečnou povrchovou úpravu použít také keramický obklad.

.: Vložená tepelná izolace mezi krokvemi a připravené krokvové závěsy na uchycení profilů a následně pak sádrokartonových desek. foto: Právo/archiv firmy Knauf

U zateplovacích systémů musíme přesně dodržovat technologické postupy, jinak nebudou působit tak, jak si představujeme.

Systém se také snadno opravuje, všechny jeho části mají vyváženou životnost a při srovnatelném efektu zateplení je nejlevnější. Se systémem se nepracuje za vlhka (je třeba počkat na pěkné počasí), vyžaduje pečlivou přípravu podkladu a návrh kvalifikovaného odborníka. S členitou fasádou si ale už tak snadno neporadí – zateplení je pak pracnější.

Odvětrávané systémy

Tato dražší varianta vnějšího zateplení se působením izolace i svým použitím podobá kontaktnímu systému. Vnější povrchová vrstva je však v tomto případě odsazena od původní omítky. Tvoří ji montovaná předstěna, která není nosná. Nese ji buď impregnovaný dřevěný, nebo kovový rošt.

Vnější montované prvky mohou být lehké (plech i plast) nebo těžké (keramika, beton či kámen).

V systému můžeme měnit tloušťku izolantu, aniž změníme vnější vzhled fasády. Zaručuje také nezávislou dilataci (spáru v konstrukci) všech vrstev. A při montáži se nemusíme ohlížet na počasí. Odvětrávaný systém je ovšem dražší než kontaktní systémy, náročnější na údržbu a řešení atypických detailů je s ním složitější.

.: Nové speciálně broušené cihly ROTHERM 36,5 Ti s vnitřní perlitovou výplní. Spojují výhody masivního cihelného zdiva a zdiva s tepelnou izolací. foto: Právo/archiv firmy Porotherm

Systémy vícevrstvého zdiva

Vícevrstvé (sendvičové) zdivo oceníme hlavně u novostavby. Tyto systémy totiž zvětšují obytnou plochu a zkracují topnou sezonu díky vynikající akumulaci tepla.

K dokonalým tepelně technickým, akustickým a statickým parametrům sendvičové zdivo potřebuje výrazně menší tloušťku stěn – u stometrového bytu se tak zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních. Při dnešních cenách za metr čtvereční je to jednoznačně velká výhoda.

Pravidla zateplení

 • tepelná izolace musí tvořit souvislý obal stavby
 • výsledek závisí na způsobu a kvalitě provedení
 • účinnost systému se snižuje s vlhkostí tepelné izolace

Reklama

Související články

Výběr článků