Hlavní obsah

Sádrokartonová příčka vyřeší problém s nedostatkem místa

30. 6. 2008, 15:00
Právo, Bohuslav Hatina

Rozhodli jste se předělit prostor v interiéru a chcete přitom pracovat snadno a rychle? Je tu řešení. Sádrokartonové (sádrovláknité) desky, vyrobené ze sádry a vysokopevnostního kartonu, umožní proměnu prostoru tzv. suchou cestou.

Foto: archiv firmy Rigips, Právo

Po montáži příčky a její povrchové úpravě vznikly nové možnosti v původním prostoru.

Článek

Při montáži sádrokartonových konstrukcí se obvykle používají desky tloušťky 12,5 mm. Je to proto, aby byl k dispozici vhodný rozměr pro případnou montáž kovové zárubně, jsou tím také ovlivněny vlastnosti sádrokartonových konstrukcí (dostupnost do výšky, nosnost, požární odolnost, zvukové izolační vlastnosti, dilatační nároky konstrukce).

Příčka suchou cestou

Příčku vybudujeme rychle bez malty, cihel a dalších klasických stavebních materiálů. Rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace aj. se vkládají do dutin příčky. Všechny sádrokartonové desky jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé. Úsporu přináší i nízká hmotnost desek. Sádrokartonové desky nejsou určeny do nosných konstrukcí a nehodí se k užití v exteriéru.

Rychlá montáž

 • Na podlaze vyměříme polohu příčky a vyznačíme obrysovou čáru. (Nezapomeňme na případné dveřní otvory). S pomocí vodováhy a pravítka vyznačíme obrysové linie příčky na stěnách a stropech. Protože vytyčujeme úroveň konstrukce, musíme nutně zohlednit tloušťku opláštění.
 • Obvodové profily příčky (vodorovné UW profily a svislé CW profily) opatříme samolepicím napojovacím těsněním.
 • Na podlahu i strop připevníme vodicí UW profily - buď plastovými natloukacími hmoždinkami (betonové podlahy), nebo jiným způsobem podle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je maximálně 800 mm. V rozích příčky je vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.
 • Ve stejných roztečích připevníme natloukacími hmoždinkami CW profily na stěny místnosti.
 • CW profily (sloupky) nasuneme do vodicích UW profilů. Spodní konec CW profilu opřeme o spodní UW profil. Rozteč CW profilů volíme podle šířky desek opláštění 625 (600) mm. CW profil musí být o cca 10-15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním UW profilem. CW profily osazujeme otevřením ve směru montáže, abychom začínali s připevněním desek na stabilnější straně profilů. CW profily s UW profily nespojujeme, CW profily zůstávají v UW profilech volně nasunuty.
1. Nejdříve vyměříme na podlaze polohu příčky.
2. Na podlahu i strop připevníme vodicí UW profily.
3. Na stěny připevníme CW profily.
4. CW profily nasuneme do vodicích UW profilů.
5. První stranu příčky opláštíme sádrokartonovými deskami.
6. Před opláštěním příčky z druhé strany uložíme případná instalační vedení včetně tepelné izolace.
foto: Právo/archiv firmy Rigips7. Spáry mezi jednotlivými deskami a hlavy šroubů zatmelíme.

Způsob opláštění konstrukce

 • První stranu příčky opláštíme sádrokartonovými deskami. U opláštění z desek šíře 1 250 mm (resp. 1 200 mm) tloušťky 12,5 mm začneme obkládat první strany příčky deskou plné šíře. Sádrokartonové desky osazujeme nastojato (podélnou hranou ve směru svislých profilů).
 • Desky připevňujeme pouze ke svislým CW profilům samořeznými šrouby typu TN. Vzdálenost šroubů je 250 mm. Používáme celé sádrokartonové desky. Montáž menších dílů desek je možná jen tehdy, když výška dílu je minimálně 400 mm a nejsou použity 2 a více menších dílů těsně nad sebou.
 • Při opláštění dbáme na to, abychom příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídali alespoň o 400 mm a nevytvářeli křížové spáry. U podlahy musíme ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou pak vyplníme spárovacím tmelem.
 • Po opláštění první strany uložíme případná instalační vedení. Na elektroinstalaci jsou určené otvory v CW profilech. Potom vkládáme tepelnou izolaci z minerálních vláken v celé ploše bez mezer. Buď izolaci v rolích (např. Isover Piano), nebo v deskách (např. Orsil Orset).
 • Opláštění příčky dokončíme připevněním desek z druhé strany. U opláštění z desek šíře 1 250 mm anebo 1 200 mm začneme deskou poloviční šířky 625 mm anebo 600 mm. Takže proti spáře první strany leží na opačné straně příčky plná plocha desky. Nakonec zatmelíme spáry mezi sádrokartonovými deskami a hlavy šroubů.
 • Po montáži příčky se lze prakticky ihned pustit do konečné povrchové úpravy - můžeme tapetovat nebo malovat.

Reklama

Související témata:

Související články

Rekonstrukce malé panelákové kuchyně

20. 6. 2008, 11:08

O tom, že kuchyň je jednou z nejdůležitějších místností v bytě, alespoň pokud jde o vybavení, a také že její rekonstrukce bude finančně náročná, věděla naše...

Výběr článků