Hlavní obsah

Při ochraně střechy před sněhem, ledem a větrem nepodceňujte detaily

16. 12. 2018, 8:44
Právo, Karolina Černá

Nedostatečná či nesprávně řešená ochrana střechy proti sněhu, tajícímu ledu, ale i proti silnému větru zodpovídá za její špatný stav a nízkou životnost. Jak neudělat chybu? Nepodceňte detaily!

Foto: Satjam (2x)

Sněhové deskové zábrany jsou tvořeny kovovým roštem nebo perforovanou deskou. Sněhový příkrov tak postupně a rovnoměrně odtává.

Článek

Konstrukční řešení střechy, které dlouhodobě obstojí v prověrce funkčnosti, trvanlivosti a bezpečnosti, zahrnuje její vhodný návrh i správnou montáž jednotlivých prvků, včetně těch nejmenších detailů.

Většina problémů totiž nevzniká při pokládce tašek do plochy střechy, ale právě v drobných vychytávkách. Ty na začátku zatíží celkový rozpočet jen minimálně, z dlouhodobého pohledu nakonec přinesou úspory.

Foto: Hpi-CZ

Sesuvy sněhu v podobě malých lavin nebo padající rampouchy ohrožují nejen osoby pohybující se v blízkosti stavby, ale i majetek. Proto se vyplatí investovat do proti sněhových opatření.

Co je dobré vědět

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy, odvíjí se od jejího spádu a sněhové oblasti, v níž se stavba nachází. Mapa sněhových oblastí je přílohou normy ČSN.

Chybí-li projektová dokumentace a autorem nesprávného návrhu střechy je pokrývač, přebírá za toto řešení odpovědnost.

Foto: Bramac

Bezpečný pohyb po střeše je důležitý. Sadu stoupací plošiny UNI lze použít jak pro betonovou, tak pro keramickou krytinu, a to při sklonu střechy mezi 15° a 55°.

Pokud na střeše s rozlohou 100 m2 leží vrstva sněhu vysoká přibližně 30 cm, může se na ní vytvořit ledová masa vážící několik tun. Její pomalý posun po střešní konstrukci na ní může napáchat značné škody, nejohroženější bývá krytina v úžlabí.

Jakmile se masa rozjede rychleji, vytrhne vyčnívající prvky i s krytinou a pro osoby pohybující se pod okrajem střechy může být nebezpečná. Pozor! Za škody způsobené na zdraví a majetku přitom v takových případech zodpovídá vždy majitel nemovitosti.

Foto: Satjam

Správná hustota rozmístění protisněhových háků se standardně pohybuje v rozmezí 1,3–2,5 ks/m2.

Protisněhová opatření

Brání sněhu v pohybu po střeše, nebezpečnému sesuvu z ní a zároveň umožňují jeho postupné a rovnoměrné odtávání. Pro správnou funkčnost protisněhových zábran je nutné použít ucelený systém – kombinaci prvků od hřebene po okap. Ten zahrnuje opatření umisťovaná do plochy střechy – protisněhové háky, které zabrání sněhu v pohybu po povrchu střešní krytiny, i opatření doplňková – protisněhové zábrany neboli sněholamy (tzv. liniová opatření).

Samostatnou kapitolou jsou sněhové rozražeče, které mohou být v ploše a plní zároveň doplňkovou funkci.

Foto: Hpi-CZ

Trubkové sněholamy jsou v nabídce se dvěma nebo třemi trubkami. Vyšší, třítrubkové typy se instalují na střechy v oblastech s větším zatížením sněhovými srážkami.

Častým, avšak nesprávným řešením je montáž protisněhových háků jen do dolní části střechy, a to jen v jedné nebo dvou řadách. Na takto řešených střechách jedoucí sníh bez problémů protisněhové prvky vytrhá, čili napáchá větší škody než tam, kde protisněhová opatření zcela chybějí.

Foto: Hpi-CZ

Protisněhové háky Quick-Stopp snadno instalujeme a využijeme při realizaci nové střechy i při dodatečné montáži protisněhové ochrany, která zajistí rovnoměrné rozložení tíhy sněhu na střeše a postupné rovnoměrné odtávání sněhové masy.

Zajištění proti větru

Silný nárazový vítr je v našich podmínkách stále častějším jevem. Potřeba ochrany před jeho působením je dána místními podmínkami, které musí vzít pokrývači v úvahu stejně jako sklon střechy.

K upevnění profilovaných střešních tašek a k dodatečnému připevnění tvarovek a doplňkových tašek slouží příchytky a vruty.

Foto: Bramac

Komínová lávka UNI 100 je určena pro střechy se sklonem 15° až 55°, usnadňuje přístup ke komínu.

Příchytka tašky se používá zejména při vyšších sklonech a vždy podél okrajů střechy. Při sklonu střechy nad 45° nebo na větrných místech se každá třetí taška připevňuje stranovou příchytkou.

Při sklonu nad 60° se uchytává každá taška a při sklonu nad 75° se musí každá taška připevnit stranovou příchytkou a vrutem s protikorozní úpravou. Příchytka hřebenáče zajišťuje bezpečné připevnění hřebenáčů na hřebeni a nároží.

Foto: Bramac

Příchytka tašky slouží k upevnění profilovaných tašek a k dodatečnému připevnění tvarovek a doplňkových tašek.

Do okapů kabely

Zamrzání vody v okapu mohou zabránit topné kabely. Instalují se do žlabů, svodů, případně i do úžlabí a na hranu střech.

Jejich chod ovládáme ručně, efektivní provoz zajistí intervalové termostaty. Omezují činnost systému na předem zvolený teplotní interval, ve kterém dochází k zamrzání okapů (např. +2 °C až –5 °C). Šetříme tak energii v době suchých mrazů.

Foto: Prefa

Zamrzlá voda může okapní žlab zničit za pár dnů. Pomohou topné kabely nebo svody instalované hluboko pod hranou střechy.

Preventivním opatřením je instalace žlabů a svodů hluboko pod hranu střechy, takže jsou chráněny před sesuvem sněhu či ledu ze střechy, sněhem i deštěm.

Přední hrana podokapního žlabu by měla být níže než hrana zadní, aby voda při tání tekla směrem od fasády a nepromáčela stěny.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz:

Hledáme nejhezčí rodinné vánoční stromečky

Ozdobený stromeček je možné o Vánocích nalézt snad v každé české rodině. Když se na Štědrý večer rozzáří, rozlije se po celé domácnosti tajemná atmosféra, na niž se těší nejenom děti, ale i dospělí.

Jak vypadá ten váš? Je designově dovedený k dokonalosti? Anebo na něj věšíte tradičně památeční ozdoby po babičce? Zdobíte stromeček v pokoji, anebo jej máte venku, na zahradě? 

Na adresu bydleni@novinky.cz nám do 20.12.2018 pošlete fotografii (orientovanou na šířku) s vaším vánočním stromečkem a připojte pár zajímavých informací o něm. Přehlídku těch nejhezčích vám přineseme v článku o Vánocích v rubrice Bydlení.

Reklama

Související témata:

Výběr článků