Hlavní obsah
K tůním u Strakonic už se vydávají na procházky první turisté. Foto: Pavel Pechoušek

Přírodní rezervací Tůně u Hajské vede nová naučná stezka

Příznivci výletů se mohou vydat na nově otevřenou naučnou stezku k přírodní památce Tůně u Hajské nedaleko Strakonic. Stezka provádí návštěvníky po zdejší stejnojmenné přírodní památce. Specifický biotop je unikátní mozaikou travnatých ploch, tůní, přilehlých mokřadů a vysokých stromových porostů, které poskytují podmínky pro rozvoj lužních společenstev s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin, obojživelníků či ptáků.

K tůním u Strakonic už se vydávají na procházky první turisté. Foto: Pavel Pechoušek
Přírodní rezervací Tůně u Hajské vede nová naučná stezka

Na Strakonicku leží řada přírodních památek a přírodních rezervací, které zahrnují lesní, lužní i stepní stanoviště. Mezi nejohroženější biotopy patří právě mokřadní ekosystémy, kam odborníci řadí i tůně u Hajské.

„Zdejší přírodní památka představuje doslova ostrůvek v kulturní krajině s ojedinělým biotopem v intenzivně zemědělsky využívané nivě Otavy, který se zachoval jen díky pro zemědělství nevhodnému terénu a podmáčenosti lokality. Od roku 1985 je navíc oblast chráněným územím,“ uvádí Marek Fügner, předseda Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx.

Domov mnoha živočichů

Naučná stezka, která je také ideálním cílem přírodovědných exkurzí pro základní i střední školy nejen ze Strakonicka, nabídne několik tabulí, kde návštěvníci najdou důležité informace týkající se vzácných druhů živočichů, kteří zde žijí. V tůních se například vyskytuje mimořádně zajímavá vodní vegetace. Nejcennější jsou bohaté populace dvou druhů bublinatek. Zákonem zvláště chráněná je žebratka bahenní. Žijí zde tři druhy čolků, početná populace skokana zeleného, ale i užovky obojkové.

Pro ptačí společenstvo jsou zde typické nivní a mokřadní druhy ptáků, jako je například cvrčilka zelená, sýkora lužní, strnad rákosní. Vyskytují se zde i silně ohrožené druhy, jako jsou například krutihlav obecný nebo žluva hajní.

Ve večerních a nočních hodinách v jarním období je zde možné slyšet tlukot slavíků obecných. „Aby zůstal zachován charakter a předměty ochrany přírodní památky, je nezbytné zajišťovat pravidelnou péči ve formě tzv. mozaikovitého kosení a vždy po určité době je nutné provést obnovu tůní,“ vysvětlil Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Autorem a realizátorem projektu naučné stezky je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, která se zaměřuje na projekty sloužící k ochraně a podpoře biodiverzity. Ke vzniku přispěl projekt Blíž přírodě financovaný společností NET4GAS.

Turistická navigace zdarma
Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků