Podzemní procházka moderním průmyslovým podzemím by se mohla stát realitou do poloviny roku 2012 a trasa by měla vést pod historickým centrem města.

„Vycházíme vstříc veřejnosti. Návštěvníka seznámíme s provozem centrálního dispečinku a v doprovodu průvodce bude mít možnost si prohlédnout trasu kolektorové sítě. Součástí prohlídky bude i odborný výklad o historii výstavby, provozu a budoucnosti kolektorových staveb,“ prohlásil ředitel TSB Jaromír Machálek.

V plánu mají dva okruhy prohlídek

„Hodně lidí nás bere jen jako správce veřejného osvětlení, v horším případě jako technické služby, takže aspoň poznají naší další činnost. Plánujeme dva okruhy v délce 400 a 700 metrů sekundárními kolektory, které jsou v hloubce přibližně pěti metrů,“ dodal technický ředitel TSB Josef Šaroun.

Pod Brnem jsou ještě v hloubce 30 metrů primární kolektory, jejichž tunely jsou širší než tunely metra. Kolektory umožňují snadné zajištění kontroly a údržby inženýrských sítí, navíc při poruše není potřeba rozkopávat silnici, protože pracovníci se dostanou přímo na místo havárie podzemními chodbami.