Hlavní obsah
Istrie - Rabac Foto: archiv ACK ČR

Storno zájezdu

Zájezdy se sestavují a prodávají ve velkém předstihu. Proto se stane, že realizaci něco zabrání a je nutno stornovat. Na co má kdo nárok?

Istrie - Rabac Foto: archiv ACK ČR
Storno zájezdu

Když stornuje cestovní kancelář

Cestovní kancelář, na rozdíl od klienta, nemůže zájezd stornovat bezdůvodně. Občanský zákoník připouští pouze dva případy, kdy cestovní kancelář může odstoupit od smlouvy o zájezdu:
• když klient poruší svou povinnost (například zaplatit cenu zájezdu)
• když cestovní kancelář zruší zájezd.

Když cestovní kancelář zruší zájezd v době kratší než 20 dnů před jeho zahájením, zaplatí zákazníkovi (kromě vrácení již uhrazené ceny) ještě penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Cestovní kancelář neplatí toto penále, pokud ke zrušení zájezdu došlo:
• z důvodu vyšší moci
• z důvodu malé obsazenosti, pokud si cestovní kancelář přímo v katalogu, resp. v podmínkách smlouvy vyhradila možnost zájezd z tohoto důvodu zrušit. V podmínkách smlouvy musí být uvedena lhůta, do kdy je cestovní kancelář povinna informoval klienta o tom, že určeného množství zákazníků nebylo dosaženo.

Foto: archiv ACK ČR

Zvláštní případ nastane, pokud je cestovní kancelář z nějakých příčin nucena změnit podmínky smlouvy. Pak má klient na výběr, zda v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, změnu smlouvy odmítne, nebo ji přijme (přijme ji i tím, že se ve lhůtě nevyjádří!).
Pokud klient změnu odmítne, může od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli stornopoplatků. Cestovní kancelář má nabídnout klientovi náhradní zájezd obdobného charakteru, pokud je to v jejích možnostech. Klient takovou nabídku nemusí přijmout.

Když stornuje klient

Klient může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli, a to bez udání důvodů. Musí však uhradit odstupné ve výši stanovené ve smlouvě o zájezdu (stornopoplatek), je to povinná součást smlouvy, kterou se vyplatí číst. Stornopoplatek je zpravidla odstupňován podle toho, jak dlouho před začátkem zájezdu ke stornu dojde. Krátce před začátkem zájezdu nebo když se zákazník nedostaví na místo odjezdu je stornopoplatek obvykle v plné výši ceny zájezdu.

POZOR - klient musí cestovní kanceláři uhradit stornopoplatek bez ohledu na to, z jakých důvodů zájezd stornoval.
Zmírnit dopad storna může klient dvěma způsoby:
• preventivně uzavřením pojištění pro případ storna
• postoupením smlouvy o zájezdu třetí osobě

Foto: archiv ACK ČR

Pojištění pro případ storna

Pojištění pro případ storna zájezdu nabízejí prakticky všechny pojišťovny, které provozují cestovní pojištění. Některé cestovní kanceláře takové pojištění přímo zahrnují do ceny zájezdu jako jeho nedílnou součást, jiné je nabízejí zprostředkovat na přání klienta.

O možnosti pojištění pro případ storna zájezdu informuje klienty cestovní kancelář hned při koupi. Je to její povinnost. Pro klienta je nejvýhodnější uzavřít pojištění přímo při koupi zájezdu v cestovní kanceláři nebo agentuře, takže to má při jednom. V každém případě však uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou; cestovní kancelář či agentura působí jen jako zprostředkovatel, a to i v tom případě, že je pojištění součástí ceny zájezdu.

O tom, zda pojištění pro případ storna zakoupí, by se však klient měl rozhodnout včas, respektive rozhodně dříve, než nastane událost, která mu v účasti na zájezdu zabrání. Pojišťovny totiž pochopitelně buď požadují, aby pojištění storna zájezdu bylo uzavřeno v časové návaznosti na koupi zájezdu, nebo mají ve smlouvě pro takové případy výluku.

 Postoupení smlouvy

Klient, který z jakéhokoli důvodu nemůže jet na zájezd, má možnost svoji smlouvu postoupit jiné osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na zájezdu. Takové podmínky, pokud je k nim důvod, by měly být uvedeny v katalogu zájezdů cestovní kanceláře. Za úhradu ceny zájezdu odpovídají společně a nerozdílně původní zákazník i ten, komu smlouvu postoupil.

Oznámení o změně musí být doručeno cestovní kanceláři včas, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, pokud se zákazník nedohodne s cestovní kanceláří na kratším termínu. Za změnu osoby si cestovní kancelář účtuje poplatek odpovídající nákladům s tím spojeným. Ty mohou být pochopitelně s přibývajícím časem vyšší.

Alej kaktusů

Foto: archiv ACK ČR

POZOR – jsou případy, kdy změnu osoby nelze provést, protože např. některé typy letenek jsou vázány na jméno a nejsou vratné. V takovém případě nejenže by změna jména účastníka zájezdu mohla být dosti drahá, ale mohlo by se i stát, že by ani nebyla možná, protože na uvolněné místo v letadle by letecký dopravce zařadil svého náhradníka, který byl na čekací listině před tím, než jste letenku odřekli. Tyto letenky se obvykle vyskytují u zájezdů do exotických destinací, a tedy v dražších cenových polohách. Proto je právě tam dobré zvolit pojištění.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků