Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Finanční poradna: Jak nepřijít o nemovitost v případě úmrtí dlužníka

Ač by si každý přál, aby se mu v životě zlé věci vyhýbaly, někdy se musí vypořádat s nenadálou událostí. Jednou z takových je nečekaná smrt blízké osoby. Odejde-li vám někdo blízký, čeká vás nejen citově náročné období, ale také množství administrativních úkonů, které je třeba vyřídit.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Finanční poradna: Jak nepřijít o nemovitost v případě úmrtí dlužníka

Pokud byl nebožtík majitelem nemovitosti zatížené hypotékou, je třeba jednat okamžitě, smrtí majitele úvěru povinnost splácet dluh nekončí.

Splátky na dědické řízení nepočkají

Banka vám příliš času na vypořádání se s nastalou situací nedá. Přestože se mnozí domnívají, že je třeba s řešením splátkového kalendáře vyčkat do ukončení dědického řízení, není tomu tak.

Pozůstalí nebo spoludlužníci musí splácet dál, jinak jim banka může naúčtovat sankční poplatky z prodlení. O úmrtí dlužníka je proto třeba co nejdříve informovat věřitele, tedy banku, u které byl hypoteční úvěr sjednán. Skutečnost bude třeba doložit předložením úmrtního listu, který vám vydá příslušná matrika. Banka poté svou pohledávku přihlásí do dědického řízení.

Úvěr je však třeba splácet až do vyřízení dědického řízení. Pokud měl dlužník uzavřenou životní pojistku, je zároveň vhodné uplatnit pojistnou událost.

Spoludlužník je k úvěru stále vázán

Manželé, partneři či členové rodiny se často stávají spolužadateli o úvěr. Pokud zemře jeden ze spoludlužníků, ten druhý je k úvěru zavázán i nadále a má povinnost úvěr splácet. Může se ovšem stát, že v rámci dědického řízení přejde dluh na některého z dědiců, který se tak stane spoludlužníkem místo zemřelého.

V případě, že by se původní spoludlužník s novým nástupcem nedohodl, je možno se ze závazku nechat vyplatit. Nadále už ale nebudete spolumajitelem nemovitosti.

Když nemáte na splátky

Může se stát, že přestože byste závazky po zemřelém rádi převzali, nebudete mít dostatečné finanční prostředky na potřebnou výši splátky. Přestože je váš příjem nižší, než by bylo vhodné, banka se bude snažit najít individuální řešení přijatelné pro obě strany.

Například se s vámi dohodne na snížení měsíčních splátek, respektive prodloužení splatnosti úvěru. Jednat s bankou proto začněte co nejdříve a nezatajujte žádné skutečnosti, které by se v budoucnu mohly obrátit proti vám.

Dědické řízení

Banka se neohlíží na to, zda měl zemřelý spoludlužníka, automaticky pohledávky z úvěru přihlašuje do dědického řízení. Hypoteční úvěr se tak společně se zastavenou nemovitostí stává předmětem dědického řízení. Soud v rámci svých pravomocí zjišťuje, jakým majetkem nebožtík disponoval, a to včetně závazků.

Zároveň se hledají a stanovují případní dědici. S těmi pak banka jedná a zjišťuje, zda jsou ochotni převzít závazek po zemřelém. Pokud nemovitost v dědickém řízení nabude více dědiců, záleží na nich, jak se mezi sebou dohodnou. Mohou se na úhradě splátky všichni zčásti podílet, může ji platit jen jeden z nich, mohou nemovitost prodat a úvěr jednorázově doplatit.

V případě, že se dědicové nedohodnou, může dojít k přímému prodeji nemovitosti bankou a uhrazení dluhu. Jestliže o majetek neprojeví zájem žádný pozůstalý, dědictví připadne státu.

Dědictví lze odmítnout

Pokud vám soud dědictví přiřkne, máte stále na výběr, můžete jej přijmout i odmítnout. Odmítnout však smíte pouze celé dědictví, nikoliv jen jeho část. Není tedy možné ponechat si dům a dluhy nepřevzít.

Důležité je, že prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl notářem o právu dědictví odmítnout vyrozuměn. Rozhodnutí o přijmutí či odmítnutí dědictví je konečné a nelze je měnit.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček ze serveru Sfinance.cz.

Pořídili jsme si s manželkou rodinný dům na hypotéku. Úvěr je psán jen na mě. Poslední dobou mě pronásledují myšlenky, co by následovalo, kdyby se mi náhodou něco stalo. Manželka je na mateřské, neměla by z čeho hradit splátky.
Je dobře, že se zamýšlíte i nad tím, co by se mohlo stát, kdyby došlo k nejhoršímu. Pokud ještě nejste pojištěn, sjednejte si rizikové životní pojištění, které vám umožní pojistit se pro případ smrti. Pojistnou částku si nastavte minimálně na výši vaší dlužné částky. V případě vašeho skonu by pak manželka mohla úvěr doplatit z výnosu tohoto pojištění.
V loňském roce mi zemřel tatínek, zanechal po sobě zahradní domek v hodnotě 800 tisíc korun a zároveň dluh ve výši milión korun. Zahradní domek bych ráda zdědila, ale dluh ne. Lze to nějak zajistit?
Pokud se rozhodnete dědictví přijmout, musíte jej přijmout jako celek, tedy včetně dluhu. Protože však dluh převyšuje hodnotu zděděného majetku, nemusíte ho uhradit celý, ale pouze do výše nabytého majetku. Ve vašem případě byste tedy musela uhradit 800 tisíc korun. K velké změně dojde k 1. lednu 2014, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník, podle kterého budou muset dědici splácet dluhy zemřelého v plném rozsahu, tedy i nad rámec získaného dědictví. Záležitost raději zkonzultujte s právníkem, který vám poradí na základě seznámení se všemi okolnostmi případu.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

 

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků