Hlavní obsah
Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Finanční poradna: Předčasná splátka meziúvěru

Stavební spořitelny nabízejí dva typy úvěrů, řádný a překlenovací. Jaká jsou jejich specifika?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Finanční poradna: Předčasná splátka meziúvěru

Řádný úvěr – na něj čeká klient minimálně dva roky a musí naspořit nejméně 35 % cílové částky a dosáhnout minimální hodnoty hodnotícího čísla pro zvolený tarif, které počítá každá stavební spořitelna trochu jiným způsobem. Obecně výpočet závisí na délce spoření, výši cílové částky a již naspořených financích.

Překlenovací úvěr – může klient získat téměř ihned, bez naspořených vlastních prostředků, na aktuální stav hodnotícího čísla se nikdo neptá. Úvěr je ale o něco dražší než ten „řádný“ (záleží na konkrétní stavební spořitelně). Pro jeho poskytnutí musí mít klient uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Má-li takovou smlouvu a něco má už naspořeno, zpravidla získává nižší úrokovou sazbu. Úvěr bude vždy poskytnut ve výši cílové částky.

Rozdíly jsou však ve formě splácení uvedených úvěrů. Splácení řádného úvěru probíhá klasickou anuitní částkou, která zahrnuje část úroků i splátku jistiny. U překlenovacího úvěru se splácí pouze úroky. Místo splácení jistiny vedle úvěru spoří klient na účet ke smlouvě o stavebním spoření. Teprve ve chvíli, kdy splní podmínky k přidělení řádného úvěru, je překlenovací úvěr částečně splacen z naspořených prostředků a zbývající část postupně splácena anuitní splátkou jako řádný úvěr.

Výhodou řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoli zdarma provést mimořádnou splátku a snížit tak nesplacenou jistinu. Jan Lener z Broker Consulting zpřesňuje: „U překlenovacího úvěru je mimořádná splátka připisována standardně na účet, zrychluje se tím splnění podmínky pro přidělení řádného úvěru.“

Na vaše dotazy odpovídá hypoteční specialistka Ing. Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Biologický otec dítěte založil na našeho syna stavební spoření a také mu tam vkládal ze svého účtu peníze. Po skončení vázací doby stavebního spoření celou částku vybral, dokonce zfalšoval můj podpis a zaměstnanec banky (nyní již v této bance nepracuje) mu tyto finance bez jakýchkoliv problémů přeposlal. Moje otázka zní, zda existuje promlčecí lhůta u tohoto druhu přečinu a zda mohu požadovat kompenzaci na konkrétní bance. Ještě by mne zajímalo, jaký právní postih by mohl otec očekávat. 
K výpovědi a výplatě finančních prostředků ze stavebního spoření nezletilého dítěte je třeba souhlas a podpis obou rodičů dítěte. Pokud tento souhlas není možné oběma rodiči udělit, pak výpověď podává soudem určený opatrovník. Výjimku v tomto postupu tvoří pouze situace, kdy došlo k úmrtí jednoho z rodičů – výpověď v tomto případě podepisuje pochopitelně jediný žijící rodič.
K vašemu dotazu na konkrétní situaci: Promlčecí doba v trestním právu je odstupňována podle závažnosti trestných činů, v rozpětí od 3 do 20 let. Vámi popisovaný případ je třeba vidět ve dvou rovinách:
1) Použití finančních prostředků vašeho syna, neboť finance na stavebním spoření měly být použity výlučně pro synovu potřebu. Nezkoumá se, kdo finanční prostředky na synovo stavební spoření vkládá. Do věku 18 let dítěte odpovídají za nakládání s finančními prostředky dítěte jeho zákonní zástupci, tj. oba rodiče. Ve svém dotazu neuvádíte, k jakému účelu otec dítěte peníze použil nebo hodlá použít. Pokud peníze nebudou použity ve prospěch syna, lze se jich domáhat soudní cestou – pokud se s otcem dítěte nedohodnete jinak.
2) Podvodné jednání při výpovědi smlouvy o stavebním spoření syna, kdy došlo k výpovědi smlouvy a výplatě finančních prostředků dítěte bez vědomí druhého z rodičů a ke zfalšování podpisu. Otázkou je prokázání součinnosti pracovníka banky při zfalšování vašeho podpisu. Standardně jsou při výpovědi smlouvy podpisy účastníků nebo jejich zákonných zástupců požadovány úředně ověřené, případě ověřené podle dokladů totožnosti pracovníkem banky. Vyžádejte si v bance kopii výpovědi smlouvy o stavebním spoření syna – tyto dokumenty jsou v bance založeny, resp. banka je má k dispozici minimálně v elektronické podobě.
Pokud prokážete, že váš podpis byl zfalšován za součinnosti pracovníka banky, požádejte
banku o přešetření celé záležitosti. Otázka výplaty finanční kompenzace bankou je však velmi sporná – finanční prostředky byly převedeny na účet jednoho ze zákonných zástupců dítěte, a pokud nebyly ve prospěch dítěte použity, měla byste uplatnit synův nárok na otci dítěte. Další postup v celé záležitosti konzultujte nejlépe s právníkem. 
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

 

Kam posílat dotazy do finanční poradny

Pokud máte problém nebo otázku z oblasti bydlení, s kterými by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků