Mladý krbař si vzpomněl na školení, kde se mluvilo o netěsnostech moderních budov a o diagnostice spočívající v termovizním měření za podtlaku – viz rámeček. Pan Ondřej tedy pozval specialisty Nemopas, kteří tato měření provádějí. Ti pak změřili netěsnosti celého domu.

Místo aby krb hřál a byl zdrojem radosti, neustále kouřil.

Místo toho, aby krb hřál a byl zdrojem radosti, neustále kouřil.

FOTO: Nemopas

Měření termovizí za podtlaku
Netěsnost se měří za chladnějšího počasí (teplota v exteriéru je nižší než v interiéru). Nejprve se interiér nasnímkuje termovizí za normálních podmínek. Poté se pomocí výkonných ventilátorů v celém objektu vytvoří podtlak. Následuje druhé termovizní snímkování, tentokrát za podtlaku. Pokud existuje v obálce budovy nějaká netěsnost, přisává se jí chladnější vzduch z exteriéru, který okolí netěsnosti ochladí. Porovnáním termovizních snímků za normálního tlaku a podtlaku lze poté prokázat skryté netěsnosti obálky.
Místo, u bodových svítidel a klimatizace, které bylo mimo jiné proměřeno při termovizním snímkování za podtlaku.

Místo u bodových svítidel a klimatizace, které bylo mimo jiné proměřeno při termovizním snímkování za podtlaku.

FOTO: Nemopas, Akreditovaná laboratoř Atelier DEK

Měření a termovizní snímky na domě pana Ondřeje prokázaly významné netěsnosti v obálce podkroví v horním patře. Vrstva, která měla být v této části obálky těsná, tedy parozábrana, byla narušena zapuštěnými svítidly v SDK podhledu a také dodatečným napojováním odvodu kondenzátu z klimatizačních jednotek v každé obytné místnosti.

Termovizní snímek za normálního tlaku.

Termovizní snímek za normálního tlaku

FOTO: Nemopas, Akreditovaná laboratoř Atelier DEK

Termovizní snímek za podtlaku. Porovnáním termovizních snímků prokazuje výraznou netěsnost u bodových svítidel a klimatizace.

Termovizní snímek za podtlaku. Porovnání snímků prokazuje výraznou netěsnost u bodových svítidel a klimatizace.

FOTO: Nemopas, Akreditovaná laboratoř Atelier DEK

Problém obráceného tahu krbu byl tedy korunním svědkem netěsností objektu. Komín, který byl v zimním období chladný, protože je na fasádě, nevytvářel tah.

Naopak vyhřátý obytný prostor se zhruba stejnou výškou jako komín vytvářel slušný tah přes významné netěsnosti – viz schéma.

Obrácené proudění vzduchu mezi komínem a netěsnostmi v podkroví způsobuje obrácený tah v krbu.

Obrácené proudění vzduchu mezi komínem a netěsnostmi v podkroví způsobuje obrácený tah v krbu.

FOTO: Nemopas

Specializovaná firma lokálně opravila netěsnosti v podkroví a pan Ondřej si konečně mohl užít příjemné posezení před hořícím krbem.

Autor: Ing. Martin Černohorský, inspektor nemovitostí – diagnostik specialista

Inzertní sdělení
Trápí vás na vašem domě či bytě následující problémy:
• Máte vlhko ve sklepě?
• Máte mokré stěny v bytě či domě?
• Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?
• Máte mokré skvrny pod střechou?
• Cítíte od stěn průvan a chlad?
• Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
• Slyšíte hluk z okolních místností?
• Slyšíte kroky z chodby?
• Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
• Či vás trápí na vašem domě či bytě jiný technický problém?

FOTO: Nemopas

Specialisté a inspektoři Nemopas a Znaleckého ústavu Dekprojekt vám pomohou problém vyřešit. Vycházejí při tom ze svých více než dvacetiletých zkušeností s poruchami a diagnostikou staveb.
Specialisté Akreditované laboratoře Atelier DEK jsou připraveni provést úředně akreditovaná měření řady parametrů budov (akustická měření, vzduchotěsnost, osvětlení apod.)
Experti na poruchy staveb identifikují příčiny poruch a navrhnou, jak problém optimálně řešit.