Hlavní obsah

Pozemky a okolí budov mohou mít také své nemoci a nedostatky

7. 4. 2016, 11:26

Na třech příbězích z činnosti inspektora nemovitosti Nemopas si ukážeme, že i pozemky či okolí kupovaných domů mohou nést rizika závažných problémů.

Foto: Nemopas

Pozemek s krásným výhledem. Má ale jedno skryté riziko - podzemní vedení.

Článek

V některém dalším článku našeho seriálu se pak určitě ještě k některým nemocem pozemků a okolí vrátíme.

Příběh první – podzemní vedení elektrické sítě

Krásný pozemek s výhledem do krajiny na okraji obce. Mladí manželé již měli od kamaráda architekta naplánovaný hezký dům, který využíval polohu pozemku.

Při koupi pozemku si ale pro jistotu pozvali inspektora nemovitostí, který kontroluje rizika spojená s hlučností, radonem, odstupovými vzdálenostmi od okolních objektů a komunikací a také s vedením energetických sítí. A právě poslední riziko inspektor Nemopas na tomto pozemku identifikoval.

Po vyžádané informaci od majitele sítí bylo zjištěno, že pod pozemkem prochází vedení vysokého napětí (naštěstí pod 110 kV). A toto „skryté“ vedení vytváří ochranné pásmo, tedy pruh v šíři 2 m, na kterém se v zásadě nedá postavit dům.

Pozemek byl ale krásný a kamarád architekt šikovný a pružný a nakonec dokázal na pozemek navrhnout dům tak, aby se ochrannému pásmu podzemního vedení vyhnul.

Příběh druhý – územní plán

Pěkný dům v zástavbě domků, dvoupodlažní se zahradou. Před domem je louka a na druhé straně této louky autoservis nákladních vozidel. Prostředí k bydlení velmi příjemné.

Foto: Nemopas

Hezký dům se zahradou. Před domem je louka, která je vedena jako trvalý travní porost. Bude to tak navždy?

Při náhledu do platného územního plánu byla plocha za zahradou vedena jako trvalý travní porost. Tedy stav, jaký se zájemcům o dům líbil. Protože si ale inspektor nemovitostí byl vědom, že územní plány obcí se mění, hledal, zda neprobíhá projednávání změny územního plánu.

Hledání se vyplatilo, protože změna územního plánu byla těsně před vydáním a za zahradou byla navržena plocha pro dvoupruhovou komunikaci směřující ke stávajícímu autoservisu a celá louka byla navržena jako plocha pro parkování nákladních vozidel. Tuto informaci neměl ani stávající majitel domu, ani realitní kancelář.

Kupující od koupě domu odstoupil, protože nebylo jisté, jaký vliv tato stavba bude mít na kvalitu bydlení.

Příběh třetí – katastrální mapy, věcná břemena

Nově zrekonstruovaný dům v samostatné osadě. Přístup k ní byl ze silnice po zpevněné cestě délky cca 800 m.

Inspektor při prohlídce zjistil technické nedostatky (například špatný sklon parapetů, vůči terase špatně osazené balkónové dveře). Nicméně umístění domu stálo klientům za to, aby si nedostatky sami opravili.

Foto: Nemopas

Cesta je jediným přístupem k pozemku. Komu patří?

Od stávajícího vlastníka domu dostali informaci, že přístupová cesta je jejich. Kontrolou celé délky přístupové cesty bylo ale zjištěno, že stávajícímu vlastníkovi patří cca 80 m cesty. Část byla ve vlastnictví jiných vlastníků, ale byla vedena jako komunikace.

Zbytek cesty procházel přes plochu s určením lesní pozemek a trvalý lesní porost. Žádný z pozemků neměl zapsané věcné břemeno chůze a jízdy. V době probíhající koupě domu nebyly s přístupem žádné problémy. Noví vlastníci domu ale po upozornění od inspektora začali okamžitě řešit věcná břemena.

Autor: Ing. Lenka Bartošová, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí Nemopas pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti.

Koupě i prodej nemovitosti je závažné rozhodnutí. Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Kupující prostě nechce po technické stránce koupit "zajíce v pytli".

Prodávající se na druhou stranu jistě nechce dostat do vážných problémů daných jeho zodpovědností za poruchy v následujících pěti letech. Kupující totiž může na základě skrytých vad (ať již skutečných či účelových) dle nového Občanského zákoníku chtít odstoupit od smlouvy či zpětně snížit kupní cenu.

Znalost technického stavu nemovitosti získaná na základě inspekce nemovitostí Nemopas dává oběma stranám realitní transakce jistotu transparentnosti a férovosti obchodu.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Certifikovaný inspektor nemovitostí: Ing. Lenka Bartošová lenka.bartosova@nemopas.cz

Reklama

Související témata:

Související články

Pozor na schody ve starém domě

25. 2. 2016, 13:25

Schody v domě slouží k překonání výškových rozdílů, ale bohužel se mohou stát i nebezpečným místem. A nemusí to být jen proto, že někdo někoho strčí tak, jak...

Velmi riskantní kondenzace

10. 3. 2016, 12:43

Zkondenzovaná voda uvnitř domů, například orosené okno, může být pouze drobnou nepříjemností. V některých případech ale může narušit samotnou stabilitu domu,...

Výběr článků