Hlavní obsah

Nemocím domů je dobré předcházet

14. 4. 2016, 13:23

V našem seriálu Nemoci nemovitostí jsme si postupně ukázali celou řadu problémů a nemocí na domech. Často se jednalo o problémy novostaveb, které vznikly chybou v projektu či při výstavbě. Jak bylo patrné, nejlepším lékem proti většině z nich je prevence. Proto i inspektoři nemovitostí nabízejí své zkušenosti a své služby už ve fázi projektu i ve fázi realizace stavby. V tomto článku si ukážeme jednu stavbu, kde inspektoři při výstavbě zachytili vážný problém.

Foto: Nemopas

První kontrola inspektora v rámci služby Certifikované výstavby byla provedena po dokončení hrubé stavby obvodových stěn.

Článek

V malé severočeské obci začala stavební firma stavět jednoduchý rodinný domek na místě s krásným výhledem. Firma byla solidní a rozhodla se na vlastní náklady objednat tzv. Certifikaci výstavby. V rámci této služby inspektoři Nemopas zkontrolují projekt a v několika základních fázích výstavby navštíví stavbu a provedou kontrolu dokončených konstrukcí.

Foto: Nemopas

Při kontrole stavby bylo kontrolováno i uložení stropních nosníků.

Na daném domku byla první návštěva inspektora ve fázi dokončení části hrubé stavby. V této fázi byly dokončeny obvodové zdi přízemí a byly instalovány nosníky stropu.

Inspektor zkontroloval všechny dokončené konstrukce a narazil na zásadní chybné řešení. Při kontrole uložení stropních nosníků na obvodové zdivo totiž zjistil, že některé nosníky nejsou uloženy správně.

Foto: Nemopas

Výňatek z montážního návodu s předepsanou délkou uložení.

Dle montážního předpisu dodavatele systému nosníků je uložení nosníků na stěnách minimálně 150 mm, a to se u některých nosníků nepovedlo, uložení bylo pouze 90 mm.

Kdyby tato chyba nebyla odstraněna, mohlo by na dokončeném objektu dojít k poruchám stropní desky.

Foto: Nemopas

Vadná (nedostatečná) délka uložení stropního nosníku.

Díky realizované Certifikaci výstavby byla včas odhalena a vyléčena věc, která mohla přerůst v nepříjemnou bolest nemovitosti. A stavební firma i budoucí majitel objektu se vyhnuli velmi nepříjemné situaci v budoucnu.

Inzertní sdělení

Služba Certifikace výstavy Nemopas umožňuje předcházet poruchám a vadám na dokončených stavbách. Inspektoři a odborníci Nemopas na základě své odbornosti a zkušeností kontrolují stavbu v definovaných fázích výstavby (projekt, po dokončení spodní stavby, po dokončení hrubé stavby, po dokončení skladeb obvodových konstrukcí, po dokončení stavby, po odstranění nedostatků). Při kontrole vyhledávají a kontrolují řešení, která vedou ke vzniku poruch na dokončené stavbě.

Služba pomáhá realizačním stavebním firmám při vnitřní kontrole jejich díla a chrání majitele firem před reklamacemi díla. Stavební firma také může deklarovat nezávislé prověření stavby.

Službu může využít i investor stavby, který tím „vylepší stavební dozor investora“ a využije zkušeností odborníků na poruchy staveb.

Kontrola ve fázi projektu a výstavby umožní eliminovat poruchy novostaveb, které přinášejí komplikace jak pro majitele objektu, tak pro stavební firmu.

Certifikaci výstavby Nemopas provádějí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Reklama

Související témata:

Související články

Pozor na schody ve starém domě

25. 2. 2016, 13:25

Schody v domě slouží k překonání výškových rozdílů, ale bohužel se mohou stát i nebezpečným místem. A nemusí to být jen proto, že někdo někoho strčí tak, jak...

Velmi riskantní kondenzace

10. 3. 2016, 12:43

Zkondenzovaná voda uvnitř domů, například orosené okno, může být pouze drobnou nepříjemností. V některých případech ale může narušit samotnou stabilitu domu,...

Výběr článků