Hlavní obsah
Psychika je úzce spjata se vznikem i vývojem řady nemocí. Foto: Profimedia.cz

Při léčbě rakoviny hraje jednu z nejdůležitějších rolí psychika

Psychika je úzce spjata se vznikem i vývojem řady nemocí, včetně rakoviny. Svou roli hraje i při samotné léčbě. Proto se stává součástí onkologických pracovišť specialista na psychologickou a psychiatrickou péči o nemocné. Takzvaný psychoonkolog je schopen provést pacienta všemi fázemi léčby, která je doprovázena strachem ze smrti, bolesti či ztráty rodiny i přátel.

Psychika je úzce spjata se vznikem i vývojem řady nemocí. Foto: Profimedia.cz
Při léčbě rakoviny hraje jednu z nejdůležitějších rolí psychika

Psychická zranitelnost se projevuje nerozhodností, nervozitou a nízkým sebevědomím osob, nebo naopak kompenzačně zvýšeným asertivním až agresivním chováním. Její vliv na vznik rakovinových onemocnění sledovala dánská studie prováděná v průběhu deseti let na vzorku kodaňské populace.

Účastníci průzkumu vyplňovali podrobný dotazník týkající se jejich duševního stavu a v následujících letech byly zaznamenány případy onemocnění rakovinou. Výsledky studie ukázaly, že riziko výskytu rakoviny u psychicky nemocných není zvýšeno oproti duševně zdravým jedincům.

Přesto z vyplněných dotazníků vyplynuly zajímavé údaje související s tímto onemocněním.

Psychicky zranitelní jsou oproti běžné populaci častěji:
rozvedení nebo bez partnera
nezaměstnaní
více unavení
mají i častější zažívací obtíže a bolesti zad 

Zároveň je mezi nimi vyšší počet kuřáků a osob požívajících pravidelně zvýšené množství alkoholu. Psychika tedy není nezávislý rizikový faktor – naopak jde o jeden z důležitých vlivů při výběru životního stylu, který se vznikem a prevencí rakoviny velice úzce souvisí.

Když už člověk onemocní

Psychika hraje důležitou roli i v případě, že člověk již vážnou chorobou trpí a léčí se na ni.

Nejprve se musí naučit vyrovnat s prvotním šokem po sdělení diagnózy, kdy se jedinec mnohdy poprvé v životě setkává se skutečným strachem z bolesti, ale i z toho co bude následovat. Poté přichází na řadu bezmoc, ale i odhodlání s nemocí bojovat.

Pokud se podaří lékařům nemoc stabilizovat či zcela vyléčit, přichází částečně úleva. Ale pokud tomu tak dlouhý čas není, na řadu přichází vyčerpanost a deprese. V tento moment se již další léčba bez odborné psychologické péče neobejde.

S čím pomůže psycholog:
Je schopen včas diagnostikovat psychopatologický stav.
Rozezná krizi.
Naučí pacienta svěřit se a relaxovat.
Umí poskytnout podpůrnou péči i blízkým pacienta.
Dokáže podpořit pacienta v době přechodu od aktivní péče k paliativní.

Bez pomoci psychologa může velice brzy dojít k psychologické krizi, která je vyčerpávající pro pacienta i jeho rodinu a zabraňuje dalšímu postupu při léčbě. Proto je důležité se rozhovorů s ním nebát, naopak, svěřit se mu více než rodině nebo lékaři.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Související články

Výběr článků